Artikel IX

Enneagram typen. De voorgeschiedenis.

Is Oscar Ichazo wel bij de Sarmoung broederschap geweest?

© Wout Hendrickx

Het was de Armeense mysticus G.I.Gurdjieff die rond 1910 in een Moskouwse groep waar P.D. Ouspensky destijds deel van uit maakte, het bestaan van het symbool met negen punten, het Enneagram, onthulde. Voor die tijd was dit een geheel onbekend symbool, dit bijv. in tegenstelling met het Ying Yang symbool, het Kruis, het Pentagram, of de zegel van Salomo. Gurdjieff vertelde dat hij dit symbool ontdekte in een eeuwen oud klooster, vermoedelijk in de Pamir, een westelijke uitloper van het Himalaya gebergte.(1)

Volgens hem was dit symbool express geheimgehouden en enkel Ingewijden in deze oude Traditie hadden toegang tot de betekenis van dit enneagram. Gurdjieff bracht dit symbool in het begin als een methodiek om het procesmatige ontstaan en verloop van de schepping te begrijpen. Later werkten tal van leerlingen dit uit als een methodiek om elk (scheppend) proces te analyseren en te begrijpen. (2)

Nu is er rondom het enneagram als karakter analyse model enige verwarring ontstaan die ik in deze publicatie gaarne wil uit en toelichten, dit ook met het oog op het in een juist historisch perspectief plaatsen van tal van verhalen die de ronde doen over dit symbool.

De eerste verwarring is ontstaan in het feit dat Gurdjieff tijdens zijn hoofd maaltijden, die hij altijd deelde met zijn leerlingen, een ceremonie gebruikte die de “Toast off the Idiots” heette.

Hij vertelde dat hij deze Ceremonie in een, wederom, klooster in de Pamir ( dit zijn de woorden van John Bennett) had geleerd. Deze Ceremonie werd in dit klooster enkel door Ingewijden gehanteerd om, wederom ook tijdens de hoofd maaltijd, mensen ervan te laten doordringen wat op een zeker moment een bepaalde persoonlijkheidstrek was die de groei van hun Ware Zelf in de weg stond. Op een bepaald moment in zijn leven besloot Gurdjieff om deze Heilige Ceremonie te gebruiken voor niet Ingewijden, om hun spirituele groei te ondersteunen. Gurdjieff zelf vertelde dat hij, omdat hij schijnbaar een bepaalde eed brak, hier zwaar voor heeft moeten boeten.

Deze Toast heeft 21 gradaties, 18 “menselijke” en drie resterende, elk typeren zij een bepaald groeistadium en tegelijkertijd een nieuwe blokkade waar men doorheen moet.(3) Mensen die Gurdjieff over een langere periode gekend hebben zeggen allemaal dat deze Ceremonie dag in dag uit doorging zonder één onderbreking. Wim van Dullemen, mijn Movements leraar, vertelde mij eens dat hij mensen gesproken had die hier met regelmaat bij waren. Deze mensen wisten te vertellen dat de woorden van Gurdjieff gedurende deze Heilige Ceremonie waren 'als een mes wat door hun valse persoonlijkheid sneed' en dat deze “Toasts” hun alledaagse valse ego vermorzelde! Tegelijkertijd vertelde zij dat Gurdjieff gedurende het belichten van de eigenschappen van de verschillende gradaties m.b.t. deze Ceremonie een soort energie, Ghanbledzoine ook wel Baraka genaamd, overdroeg aan de persoon tot wie hij zijn aandacht richtte. Deze energie maakte het voor de persoon in kwestie mogelijk om te werken aan zichzelf teneinde het nieuw opgedoemde obstakel in zijn persoonlijkheid te vernietigen en te werken aan zijn vervolmaking van zijn Ware Zelf.

Toen ik kennis had genomen van dit verhaal van Wim zei ik hem gelijk: “Dan kan dus niemand meer, die dit niveau had zoals Gurdjieff, deze Heilige Ceremonie nog uitvoeren. Wim zei simpel: "Neen, er is voor zover ik weet niemand meer die dit kan!".

Dit is wellicht ook de belangrijkste reden dat Gurdjieffs meest naaste, voor zover wij dit weten vanuit historische bronnen, Mevrouw Jeanne de Salzmann, enkele weken na het overlijden van Gurdjieff stopte met deze Ceremonie!

Als ik nu, door toevallige omstandigheden maar zijn ze wel zo toevallig, de tekst die ik in mijn bezit heb m.b.t. deze Ceremonie vergelijk met de hedendaagse beschrijving van de enneagram typen dan kan ik enkel vaststellen dat ze op elkaar lijken als een Kameel die een een of ander stuk over de Procesmatige Schepping van Al Wat Bestaat aan het schrijven is, dit maal op de nieuwste laptop. De beschrijvingen die ik hier voor me heb liggen stroken in de verste verte niet met de huidige beschrijvingen van de enneagram typen! Helaas heb ik geen toestemming om deze te publiceren, dus daar hou ik me dan ook maar aan. Wellicht dat George Benett ze ooit vrijgeeft.

Deze verwarring die volgens mij rond 1930 ontstaan is ligt wellicht bij Charles Nott, een leerling van Gurdjieff, die in al zijn goede bedoelingen niet kon weten dat hij mogelijk een mede aanstichter was van deze verwarring. Dit suggereert Wim van Dullemen althans.

Wim wist mij te vertellen dat Charles Nott op de punten van het enneagram de Christelijke Deugden zette. Wellicht raakte dit op een bepaald moment in roulatie met alle gevolgen van dien.

Rond 1970 komt het verhaal de wereld in dat een zekere Chileen, Oscar Ichazo, contact heeft gehad met de Sarmoen Broederschap.(1) Dit was de broederschap die Gurdjieff noemt in zijn boek “Ontmoetingen met bijzondere mensen” , wat de bron zou zijn van dit Symbool. Overigens maakt Gurdjieff het in zijn boek zeer duidelijk dat de plaats van dit klooster zeer geheim is, zo geheim dat hij met een kap over zijn hoofd naar dit klooster werd gebracht. Maar ja, dit laatste kan ook betekenen dat Gurdjieff bedoeld te zeggen dat hij ziende blind was voordat hij dit klooster betrad!

Nu gaat, met het ten tonele verschijnen van de persoon Oscar Ichazo, het verhaal verder dat in de jaren 1970 de Chileense psychiater Claudio Naranjo een groep had in Berkely U.S.A. Hij zou het enneagram geleerd hebben van Oscar Ichazo en dit verfijnd hebben met zijn psychologische inzichten.

Vanuit deze groep zijn door de jaren heen tal van publicaties verschenen m.b.t. het enneagram in relatie tot de persoonlijkheids typologieën. O.a. van Helen Palmer etc.

Vanuit historisch perspectief is vrijwel onmogelijk geweest dat Oscar contact heeft gehad met een bepaalde groep in het Pamir gebied. Het was weliswaar in die jaren relatief rustig in Iran, Irak, Afghanistan en Pakistan, India en Nepal. Kortom de gebieden waar de laatste hippies rond zworven of opzoek naar de diepere betekenis van het bestaan of verdoofd door de goedkope drugs. Als men daar in tegen de moeite neemt om de atlas van die tijd te bekijken, dan ziet men dat enkel een uitloper van noord oost Afghanistan het Pamir gebergte bereikt. Voor zover ik het kan nagaan waren alle buurlanden ten noorden van Afghanistan destijds provincies van Rusland, Turkmenistan en met name Tadjikistan en Oezbekistan. Ook grenst een klein stukje van Afghanistan aan Tibet, China. Het is vrijwel zeker dat voor deze gebieden destijds geen visa dan wel reisvergunningen afgegeven werden. Een kennis van mij probeerde destijds Tibet illegaal binnen te komen, omdat hij geen visum kreeg. Toen ze hem uiteindelijk betrapten gooiden ze hem, na een aantal weken vlooien en ander ongedierte, Tibet gewoon uit.

http://www.angelfire.com/sd/tajikistanupdate/historicalmaps.htm deze link bevat vele oude kaarten van dit gebied

Onderaan het artikel vind je een kaart van dit gebied.

In de 70er jaren komen vanuit een andere hoek een aantal andere historische feiten m.b.t. het enneagram naar boven. John Bennett, een leerling van Gurdjieff in zijn laatste levensjaren, begint omstreeks 1970 een, zoals hij het noemt experiment. Hij verzamelt een 100 tal voornamelijk jonge mensen en begint in Sherborne, Engeland, zijn instituut. In dit experiment verschijnt op een bepaald moment een belangrijk historisch persoon ten tonele n.m.l. Idrisch Shah. Idris Shah zegt dat hij een direkte afstammeling is van de Profeet Mohammed, Vrede zij met hem. Idries Shah komt uit Afghanistan. Ook zegt Idris Shah dat hij een naar het Westen gezonden persoon is, vanuit de Traditie. Toch is Idries Shah niet op de hoogte van het bestaan dan wel de plaats waar het Sarmoeng klooster zich bevond, gezien de discussie die John Bennett heeft opgeschreven. (4)

Wat wel zo opmerkelijk is aan Idries Shah is dat enkele mensen rondom Bennett gepraat hebben met Idries Shah over het enneagram. Zij waren verbaasd over wat Idries Shah wist van dit symbool. En Idries Shah wist schijnbaar een aantal dingen te vertellen die zelfs Gurdjieff niet verteld had! Om maar weer een hypothese op te werpen, heeft Oscar contact gehad met deze groep van Idris Shah destijds in het toegankelijke Afghanistan? Maar waarom noemt Oscar dan de Sarmoeng als Idris Shah deze niet kent.We weten daarbij ook niet wat er in 70 jaar nadat Gurdjieff deze gebieden bezocht gebeurd is. Is bijvoorbeeld het enneagram niet alleen door Gurdjieff verspreid in het westen maar ook door mensen van de Sarmoung broederschap in het oosten?

Een ding moet de lezer eens proberen te begrijpen, ideeën zijn zeer krachtig! Het idee bijv. van de bescherming van ons klimaat en ecologische structuren had geen belangstelling 50 jaar geleden, enkel bij enkelingen zoals de voorlopers op deze gebieden zoals Gurdjieff en Rudolf Steiner om er enkele te noemen. Nu is het actualiteit.

Zie ook het artikel van Hanegraaf, klik hier.

Zo ook met het enneagram symbool en de momenteel in zwang zijnde, onder een groter publiek, van de persoonlijkheidsstypes die hieraan gerelateerd worden. Het was een idee, hier in het westen geïntroduceerd en als men de internet zoekmachine Google laat zoeken krijg ik op dit moment 121.000 verschillende sites die hier iets over willen zeggen! ( Ik schreef dit artikel 15 november 2003. Het is nu 28 februari 2005 en Google gaf zojuist 357.000 pagina’s!!!) (Ik verplaatste dit artikel naar deze site en keek terloops nog even bij Google. 21 januari 2006, 790.000 linken naar het enneagram!!)

Wat ik hier ook mee wil zeggen is het vreemde gegeven dat het lijkt dat vanuit een bepaalde geestelijk hiërarchie ideeën worden geïntroduceerd in het menselijke bestaan die corresponderen met het bijbehorende tijdsbeeld. (Zie de publicatie van de Starsign Elixers in relatie tot het tijdsbeeld) (5) Iets wat overigens John Bennett ook herhaaldelijk vaststelt. (6)

Maar evengoed na al dit historische napeuteren van feiten die iedereen kan nalezen blijft de vraag overeind staan of Oscar daadwerkelijk toegang had tot een school die op de hoogte was van het enneagram. Een ding vindt en blijf ik vreemd vinden is het feit dat Gurdjieff het enneagram toonde als een procesmatig verloop van “creaties” en dat hij zijn “Toast of the idiots” ook dynamisch bracht. Dwz iemand was bij hem wellicht een paar maanden een nummer 4 maar daarna een nummer 5! Dit ook zelfs bezien vanuit het gegeven dat er weinig correspondentie is tussen de enneagram types en de typen uit de ze toasts!

In de hele voorstelling van het enneagram nu is iemand wat ie is en blijft wat ie is! Heeft Oscar Ichazo dan wellicht enkel een summiere toegang gehad tot dit symbool en is de uitwerking door Aranjo niet te zeer blijven steken in iets statisch? Het lijkt er sterk op dat Oscar Ichazo toevallig de tekst van Charlie Nott heeft gehad en hier mee aan de slag is gegaan. Voor mij is wel duidelijk dat zijn verhaal "rammelt". Zie ook "Taking with the left hand" van Patterson. I.S.B.N. 1-879514-10-9   Patterson, klik hier.

(1) Dat het vrij duidelijk is dat Gurdjieff dit klooster ergens in de Pamir plaatst wordt pas goed duidelijk als men Gurdjieff’s boeken openlegt op de volgende passages. Beelzebubs verhalen op blz. 630 Het hoofdstuk van Derwisj Hadji-Asvatz-Troev en Ontmoetingen met bijzondere mensen op blz. 153 Het hoofdstuk van Prins Loebovedsky.

Voor diegene die deze boeken niet direct bij de hand hebben het volgende. In Beelzebubs verhalen vertrekt Beelzebub met de Derwisj Hadji-Zefir- Bogaëddin vanuit de stad Boechara naar Derwisj Hadji-Asvatz-Troev. Deze woont in hoog Boechara, ergens ver weg in de bergen op 3 dagen loop afstand.

In Ontmoetingen gaat het verhaal dat Gurdjieff’s vriend, de derwisj Boga-Eddin, naar Gurdjieff afreist die opdat moment in Nieuw-Boechara woont. Hij was langere tijd weggebleven omdat hij “buitengewoon interessante man” had ontmoet in Opper Boechara. Een man die lid was van de broederschap “Sarmoeng”. Zij vertrekken dan naar dit klooster vanuit Jeni Hissar in Afghanistan, door Turkmenistan vermoedelijk de Pamir in.

De overeenkomsten zijn duidelijk te zien!

Het is hier niet de plaats om verder in te gaan op dit gebied maar het is wel zeer opvallend hoe vaak Gurdjieff naar deze regio verwijst! Ik vraag me overigens wel af waarom hij dit doet? Is dit gedaan met het oog op mensen die hem niet persoonlijk gekend hebben, maar enkel via zijn geschriften? Met het oog op de toekomst? Het lijkt me zeer interessant om van mensen die deze gebieden bereizen te horen wat daar nog leeft aan o.a. aan Soefisme!

(2) O.a. John Bennett Enneagram Study's. In het Nederlans vertaald door Ekker.

(3) De 18 typen is dan 2 maal 9 d.w.z. 2 maal negen ennea typen.

(4) Als ik me niet vergis staat dit in Witness, J.Bennett’s autobiografie.

(5) Aan deze publicatie wordt nog gewerkt.

(6) John Bennett o.a. Masters of Wisdom en Dramatic Universe.

Copyright Wout Hendrickx feb. 2005

Dit artikel wordt niet uitgegeven.

Kaart noord Afganisthan

http://homepages.rootsweb.com/~poyntz/India/images/Kafiristan.jpg Via deze link kom je bij een hele mooie grote kaart, door op het blokje te knippen, rechts onderin, vergroot je de kaart. Je bent dan niet meer op deze site.

Via deze link kom je bij een andere grote kaart op deze site. Zo kun je een beetje door middel van een oude kaart het reisgebied van Gurdjieff bekijken, klik hier. Op die pagina kun je terugklikken naar deze pagina.

Verdere suggesties door lezers aangaande het bovenstaande artikel zijn

van harte welkom!!!

Naar boven