Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel XXXIV

© Werkgroep Zwarte Lichten Astrologie Venlo

Herman van Veen, bezien vanuit de traditionele en de
structurele Astrologie

Onderstaand artikel is gepubliceerd in de AVN, januari 2007

Destijds hebben we binnen de werkgroep er voor gekozen om een viertal horoscopen te analyseren, Steenbok en Leeuw Ascendant, de Zwarte Maan en de Zon zijn dan Heer I. Kreeft en Waterman Ascendant, Priapus en de Maan zijn dan Heer I.

Werkende weg levert dit 4 artikelen op waar deze de eerste van is.

Op zoek naar de overeenkomsten tussen de traditionele en structurele astrologie, kwamen we tot onderstaand artikel.

Het leek ons verhelderend een scherpe vergelijking neer te zetten. Daarom ligt een keuze voor een radixvoorbeeld met Ascendant Leeuw, Steenbok, Kreeft of Waterman voor de hand. Eén van de meest in het oog springende verschillen tussen de traditionele en de structurele astrologie is immers het hanteren van verschillende heersers bij juist deze tekens. We hebben gekozen voor de radix van Herman van Veen (Steenbok –ascendant).

Verder zijn we uitgegaan van de volgende opzet:

 • bij de traditionele duiding maken we gebruik van de planeten Zon t/m Pluto;
 • bij de structurele duiding gaan we uit van Zon t/m Diamant (inclusief dus de Zwarte Lichten en de hypothetische planeten Perséphoné en Vulcanus);
 • hiertoe maken we twee keer een radixtekening van Herman van Veen: één met de manifeste lading volgens de uitgangspunten van de traditionele astrologie en één met de manifeste lading volgens de structurele astrologie. We geven een kort overzicht met een eenvoudige duiding van deze aspecten, dit wegens plaatsgebrek en om het simpel te houden. Ook wegens plaatsgebrek nagenoeg geen aandacht aan de verschillende achtergronden aangaande huizen tekens verbanden etc.;
 • daarna volgen de overzichten van de progressieve aspecten, zowel volgens de traditionele astrologie als volgens het structurele systeem. De momenten waarop de progressieve aspecten zich voordoen worden gekoppeld aan de aan de openbaarheid prijsgegeven biografische gegevens. Dit maakt immers verificatie voor een ieder mogelijk. Dit laat onverlet dat er zich in het privé-leven van Herman van Veen ook belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan. Een aantal van de door ons gevonden progressies hebben we, mogelijk om die reden, niet van een gebeurtenis kunnen voorzien. Mogelijk dat deze leemten bij het verschijnen van een (auto)biografie kunnen worden aangevuld.

Horoscoop Herman van Veen, geboren te Utrecht op 14 maart 1945 om 4.30 uur.

Manifeste lading traditionele astrologie.

In tekening 1a is de manifeste lading ingetekend volgens de uitgangspunten van de traditionele astrologie. De in de tekening zo zichtbaar geworden aspecten worden hier onder kort geduid.

Horoscoop Herman van Veen, traditionele astrologie

 

Aspecten manifeste lading volgens de traditionele astrologie.

 • Steenbok Ascendant: Saturnus heer I:

Saturnus in Kreeft in VI: structurerend op gebied van o.a. werk; harde, vlijtige werker, volhardende werkwijze maar op een zorgzame manier, Kreeft.

- Saturnus sextiel Venus:

Vriendelijk maar ietwat gereserveerd in contacten.

- Saturnus vierkant Mercurius:

Soms wat zwaar op de hand. Workaholic (Mercurius heer VI/VIII vierkant Saturnus).

- Saturnus vierkant Neptunus:

D.m.v. langdurige inspanning de idealen wellicht vorm kunnen geven.

 • MC ( deze duidingen gelden ook voor de structurele astrologie)

Schorpioen op MC: de maatschappelijke ontplooiing kenmerkt zich o.a. in het zoeken naar de zingeving van het bestaan.

 • Zon en Maan (conjunct) driehoek Midhemel:

T.a.v. je carrière hoofd en bijzaken perfect kunnen inzetten.

 • MC vierkant Mars in I:

Carrièrejager, dadendrang, soms struikelen over (toekomst) plannen (Mars verhoogd).

 • MC sextiel Jupiter:

Met gemak je boodschap in de maatschappij uitdragen. Met gemak de maatschappelijke ladder bestijgen

 • Ascendant ( Deze duidingen gelden ook voor de structurele astrologie)
 • Ascendant conjunct Zuidknoop, Descendant conjunct Noordknoop

Persoonlijk optreden gaat je gemakkelijk af versus Noordknoop; zoeken naar een nieuwe vorm van overdracht naar de ander.

 • Factor in I
 • Mars in Waterman

Persoonlijk initiatief aangaande groepsdynamische processen, actief in het hele sociale gebeuren.

 • Mars inconjunct Jupiter(niet ingetekend): Langdurig trekken en duwen om een ideaal van de grond te krijgen. Een kar door de modder sleuren.

 

Aspecten manifeste lading vlg. structurele astrologie.

In tekening 1b opnieuw de manifeste lading, nu ingetekend volgens de methode van de structurele astrologie.

Horoscoop Herman van Veen

Horoscoop Herman van Veen, structurele astrologie

Hieronder een duiding van de aldus ontstane aspecten in de manifeste lading. Op enkele plaatsen permitteren wij ons een kleine uitwijding in de tekst, dit om duidelijker een accent te kunnen leggen. Ook eventueel ontstane dieptebekrachtigingen zijn genoemd (DB)

 

 • Steenbok ascendant: Zon en Zwarte Maan heren van I.

Zon in Vissen in II.

Het zou voor de persoon in kwestie belangrijk kunnen zijn, zijn eigen geld te beheren, dan wel een centrale rol in het beheren van gelden die een breder maatschappelijk doel dienen.

 • Zon oppositie Jupiter, orb 42 minuten

Eigenwijs, overenthousiast. DB: Zon in Vissen, Jupiter Heer XII, affiniteit Huis en Teken

 • Zon conjunct Maan, orb 12 minuten.

In harmonie met jezelf (I) en je relaties (VII) je talenten (II) kunnen benutten (de jarenlange samenwerking met pianist Erik van der Wurf getuigt hier van).

 • Zon anderhalf vierkant Pluto orb 36 seconden!!!

Charismatische persoonlijkheid; tot het uiterste kunnen gaan; “gas kunnen geven”. Zijn liedje “Opzij, opzij, opzij…. we hebben een ongelofelijke haast…”, is beslist dit aspect! Tevens smeedt dit aspect de belangrijkste Huizen aan elkaar, Huis I en X, wat verwijst naar een soort missie die vervuld moet worden.

DB: 1) Zon is Heer I, Pluto is Mundaan Heer I en 2) Pluto staat in Leeuw, Zon is dispositor van Leeuw.

 • Zon driehoek MC

Je eigen carrière (X) op een persoonlijke manier kunnen vormgeven (Zon Heer I), grote mate van zelfstandigheid

 • Gecorrigeerde Zwarte Maan. 8.04 graden, Dervy –Livres i.p.v. 5.23

Beide Zwarte Manen in VIII.

Een buitengewoon exacte benadering en uitvoering van processen. Onmiddellijk inzicht in net die éne overgeslagen stap. Bijzonder hoge waarneming van de innerlijke gevoelswereld en vaak de ander zijn verborgen gevoelens dan wel emoties feilloos kunnen peilen.

 • Gecorrigeerde Zwarte Maan sextiel Pluto (orb 8 minuten!)

Partnerschappen kunnen aangaan met mensen die dezelfde gevoelsmatige diepgang vorm willen geven. Weliswaar een sextiel, maar beslist geen makkelijk sextiel gezien de veeleisendheid van beide aspectpartners! DB: 1) Zwarte Maan in Weegschaal en Pluto in VII, 2) Zwarte Maan is de dispositor van Leeuw en Pluto staat in Leeuw, 3) Zwarte Maan staat in VIII, een Schorpioenhuis, waarvan Pluto Mundaan Heer is.

 • Gecorrigeerde Zwarte Maan conjunct Neptunus

Natuurtalent die diepere gevoelens kunstzinnig (muzikaal) vorm kan geven.

 • Gecorrigeerde Zwarte Maan vierkant Saturnus

Hoge eisen stellen aan je aspiraties (de lat hoog leggen). Enorm gedreven, productiedrang! In de samenwerking met anderen, Zwarte Maan in Weegschaal, perfectie eisen.

 • Gecorrigeerde Zwarte Maan driehoek Uranus

Originele ideeën vanuit diepere gevoelslagen om kunnen zetten in creatieve expressie.

 • Gecorrigeerde Zwarte Maan oppositie Mercurius (= Priapus conjunct Mercurius)

Veel woorden.

 • Gecorrigeerde Zwarte Manen vierkant Diamant en Zwarte Zon

De uitdaging aangaan om vanuit eigen zielenroerselen, Zwarte Maan in VIII, op onnavolgbare wijze een performance te geven die een groter publiek bereikt, Diamant in XII.

Bij in een radix aanwezige vierkanten tussen de as Zwarte Maan – Priapus en de as Zwarte Zon – Diamant komt de bewustwordingsroute vaak snel op gang. Dit is in het leven van Herman van Veen concreet te zien. In 1968 verschijnt het debuutalbum “Herman van Veen”. Opvallend is dat hij niet wordt “afgerekend” op zijn “anders zijn”, Zwarte Maan, en al meteen door het grote publiek wordt geaccepteerd! In 1969 wordt “Susanne”, de song waarbij diepere gevoelens over de liefde en doodgaan vertolkt worden, een hit! Wie zich de moeite neemt om de tekst van dit liedje te lezen leest eigenlijk Herman van Veen zijn gecorrigeerde Zwarte Maan conjunct Neptunus in VIII in Weegschaal!!!

De algemeen geldende theorie dat de Zwarte Maan pas na de tweede progressieve Nieuwe Maan gaat werken, dan wel dat hier Pluto vierkant Pluto voor nodig is, wordt hier dus gelogenstraft. Zie ook bijvoorbeeld Anton Geesink, winnend judoka van de Olympische Spelen van 1964 waar zich iets dergelijks voordoet. ( In het astrologieboek "Jouw Spirituele Kant" ga ik daar met voorbeelden verder op in, Wout)

 • Niet-gecorrigeerde (nc) Zwarte Maan.
 • Zwarte Maan nc sextiel Perséphoné

Ontspannende (Perséphoné) performance voor publiek geven (XI) aangaande de eigen zielenroerselen (VIII). DB: Zwarte Maan in Weegschaal, Perséphoné dispositor van Weegschaal

 • Zwarte Maan nc conjunct Draak

Buiten kijf de reden voor zijn indrukwekkende oeuvre en bekendheid. De innerlijke vorm die af is, Zwarte Maan kan zich zo elke keer weer als af, Draak tonen. Ruud Lubbers heeft een zelfde conjunctie. In het gedeelte van de progressies komen we hier op terug.

 • Zwarte Maan nc vierkant Ascendant

Twijfels aangaande de persoonlijke ontplooiing, welke richting wil ik op?

Niet genoemde aspecten binnen de manifeste lading zijn: gec. Zwarte Maan anderhalfvierkant Mars, gecorrigeerde Zwarte Maan halfvierkant Midhemel, Neptunus halfvierkant Midhemel, Mercurius anderhalfvierkant Midhemel en wellicht Saturnus anderhalfvierkant Midhemel. Ondanks dat deze zich in de “sublaag van de manifeste lading” bevinden, dwz zeker wel meegenomen moeten worden in een consult, is deze sublaag hier weggelaten. Deze sublaag manifesteert zich overduidelijk bij Herman van Veen, de gedrevenheid is tekenend voor de half en anderhalfvierkanten. Een zelfde sublaag is te zien bij Jos Verstappen, artikel nummer 11, klik hier.

De aspecten in de radix tussen beide Heren van I en Pluto springen er duidelijk uit. Een groot aantal dieptebekrachtingen en scherpe aspecten. Pluto - Zwarte Maan met een orb van 8 minuten (deze aspecten worden progressief twee maal vol gemaakt in zijn leven!), Pluto - Zon zelfs met een minimale orb van 36 seconden! Pluto staat daarbij ook nog op de verhogingsgraad van Neptunus hetgeen de posities van Zon in Vissen (Neptunus) en Zwarte Maan in VIII (Pluto) extra met elkaar verweven. Beide aspecten smeden zoals al gezegd de belangrijkste Huizen I en X aan elkaar. Deze twee aspecten zijn kenmerkend voor de drijfveren van Herman van Veen. Dit mag men gerust de “dominante factor” van de radix noemen, samen met de aspecten van Uranus en Mercurius die deze dominante factor overduidelijk supplementeren. Hierdoor komt ook de nadruk in zijn leven op de V-II-VIII-XI cyclus te liggen, de cyclus van de kunst. Opvallend is dat de Zon en de Zwarte Manen elkaar niet aspecteren. Vooruitlopend op de progressies is het hierbij opvallend dat Herman van Veen juist in de periode dat de progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan een inconjunct werpt naar de radix Zon, als het ware de radix Zon vangend in de zone van de progressieve Zwarte Maan, zijn hoge onderscheidingen ontvangt! Na lang experimenteren (inconjunctie) is van Veen er in geslaagd zijn ego en zijn wezen (ziel) tot één geheel te smeden.

 

Progressies

Nu we tweemaal de manifeste lading geduid hebben volgens de uitgangspunten van beide systemen, kijken we naar de secundaire progressies.

Om de beide gehanteerde systemen scherp neer te zetten, kijken we enkel naar de progressies die de respectievelijke heren van I maken en ontvangen. Nogmaals voor alle duidelijkheid, het zijn de heren van I die de persoonlijke activiteiten van iemand belichten, vandaar dat we voor deze insteek gekozen hebben. In de traditioneel opgezette radix gaat het dan om de progressies vàn Saturnus en òp Saturnus (heer I), in de volgens de beginselen van de structurele astrologie opgezette radix om de progressies vàn en òp Zon en (steeds zowel de niet- gecorrigeerde als de gecorrigeerde) Zwarte Maan.

In onderstaande tabel zijn in twee verschillende kolommen de progressies opgenomen die vanuit/op de heren van I (beide systemen) worden gemaakt. De biografische gegevens komen o.a. van de website van het Nationaal Pop Instituut. Toen wij deze tabel uitwerkte bleek deze 5 A4-tjes groot te zijn. Enerzijds komt dit door meer dan 20 progressies met de Zwarte Maan en 10 progressies van de Maansknopen, anderzijds door de aspecten van de progressieve Zon. Ondoenlijk om deze in zijn geheel te publiceren in dit artikel. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben de progressies van de traditionele astrologie in zijn geheel weer te geven en van de structurele astrologie alleen de belangrijkste te noemen.

De codes tussen haakjes wijzen naar het procesmatige verloop van de progressies van de Zwarte Lichten. Bijvoorbeeld: 1958; (3a) ZwM 90° Noordknoop; Zie 1968. Bij 1968 staat dan: (3b) ZwM 90° gec Noordknoop; Zie 1958. D.w.z. in het jaar 1958 maakt de Zwarte Maan een vierkant met de niet gecorrigeerde Noordknoop, in 1968 is dit procesmatige vierkant afgerond met het aspect van de Zwarte Maan naar de gecorrigeerde Noordknoop. Het op deze wijze noteren lijkt te uitgebreid, maar niets is minder waar. In Johan Cruijf’s horoscoop bijvoorbeeld, laat dit duidelijk de jaren zien dat hij twijfelt over een terugkeer in het Nederlands elftal. Zie artikel 5, tweede deel, klik hier. Deze procesmatige progressies worden na de tabel besproken.

 

 

J

a

a

r

Jaar

Progres

Tradit.

Secundair

Progres.

Structurele

Secundair

 

10

1955

 

Pluto retro 60° gec ZwMaan

In de nevelen van het verleden.

13

1958

 

(3a) ZwM 90° Noordknoop

Zie 1968

15

1960

 

(7a) Zon 0° gec Priapus, in zone

Zie 1965

16

1961

Mars 120° Sat

 

Onbekend.

18

1963

 

(1a) ZwM 90° Asc

Zie 1966

20

1965

 

(2a) gec ZwM 90° Noordknoop.

(7b) Zon 0° Pria, uit zone

Zie 1969

 

Zie 1960

21

1966

Maan 90° Sat

(4a) gec Noordkn 90° ZwMaan

Zie 1974

21

1966

 

(1b) gec ZwM 90° Asc.

Zie 1963 Optreden bij Willem Duijs.

22

1967

 

(5) Zon 90° Asc

(4a) gec Noordkn 90 ZwMaan

Afgestudeerd van conservatorium.

Zie 1974

23

1968

 

(4a) gec Noordkn 90° ZwMaan

Zie 1974

24

1969

 

(2b) gec ZwM 90° gec Noordknoop

 

(3b) ZwM 90° gec Noordknoop

 

(4a) gec Noordkn 90° ZwMaan is gec Draak in ZwMaan zone!

Zie 1965

 

 

Zie 1958

 

 

Zie 1974

 

“Suzanne” wordt de hit! Absolute

doorbraak voor Herman van Veen.

26

1971

Maan 120° Sat

Gec ZwM 60° Perséphoné

Benoeming Nederlands ambassadeur

van Unicef, Perséphoné Heer IX.

29

1974

 

2 e NM

22° 13 Ram,

60° Mars

Iets nieuws: o.a. naar Duitsland.

= 120° Perséphoné (heer IX in XI):

publiek optreden in het buitenland.

29

1974

 

(4b) Noordkn 90°

ZwM, Draak in ZwMaan zone

Zie 1969 Doorbraak in het buitenland.

30

1975

Maan 60° Sat

 

Onbekend.

31

1976

 

(6a) gec Nknoop 0° ZwZ

Zie 1993 Davidsring!!

33

1978

 

 

Zon in III 45° Uranus in V

Jodocus Kwak verschijnt, Zon in III

33

1978

Sat 90° Nept

 

 

Oprichting Colombine, organisatie tbv ontwikkelingshulp Derde Wereld-landen,

 

34

1979

Sat 90° Merc

Maan 0° Sat

 

Muziek en regie van “Uit elkaar” en “Een nieuwe liefde, Mercurius Heer V”; zijn ex speelt hierin de rol van zijn nieuwe vriendin; echtscheiding.

 

 

35

1980

 

ZwM 60°

Perséphoné, Hr IX

 

Europa tour.

38

1983i

 

Gec ZwM 30° MC

Singel “De Bom valt nooit” in hitparade. De atoombom is VIII, Zwarte Maan in VIII.

38

1983i

 

Zon 0° Venus, Heer IX

Theatershow in Parijs.

39

1984

Maan 60° Sat

Gec ZwMn 120° Mars, ruime orb

Mars (Heer III, jeugd) Film Ciske de Rat verschijnt.

41

1986i

Maan 90° Sat

 

Onbekend.

41

1986i

Zon 60° Sat

Zon 60° Sat

Single “Anne” wordt een hit.

41

1986i

 

Mars 0° Zon

 

Muziekfabel A. J. Kwak in première.

Zon in Vissen, fabel.

41

1986*

 

Gec ZwM 30° Jup

Muziekfabel, fabel is Jupiter Heer XII.

43

1988

 

Zon 150° Nept

Schrijft muziek opera Pol.

43

1988

 

Zon 30° Mer

Edison, veel verkocht, Mercurius.

43

1988

 

Gec ZwM 150° Maan

Onbekend.

44

1989

Maan 120° Sat

Gec ZwM 150° Zon!!!

Zon “gevangen” in zone rest van zijn leven

Onbekend.

46

1991

 

Zon loopt 150°in

Gec ZwMn, zone !

Carré VI verschijnt, nummer 6, iets langdurigs, inconjunct.

46

1991

Sat 135° Mars en Midhemel

 

Goldene Karussel, meer dan 1 miljoen verkochte video’s en cassettes van Alfred J. Kwak in Duitsland verkocht. Mars is Heer III, verkoop.

47

1992

 

Gec ZwMaan 135° Uranus, Uranus gevangen door ZwMaan zone

Onbekend.

48

1993

 

(6b) Noordkn 0° ZwZ en Zon 0° Vulc

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een ridder is altijd de combinatie V, de held en VIII, de strijd. Vulkanus is Heer V en VIII. Maar de as Zwarte Zon - Diamant staat hier ook voor!

49

1994

Maan 180° Sat

 

Onbekend.

1995

 

Gec ZwMaan in IX

In 1996 naar Zuid-Afrika.

51

1996i

 

Zon 150°

Zw Mn, zone is voorbij

Er verschijnt liedbundel van 25 jaar repertoire: ”Dat tedere gevoel”. 25 jaar is typisch iets voor een inconjunct.

52

1997

 

Zon 60° Noordknoop

Ontvangt van minister Weijers zijn 100 e plaat. Heeft dan meer dan 7 miljoen platen verkocht! Eigenlijk eerder een uitgaande driehoek naar de Zuidknoop, met het grootste gemak, Zuidknoop, persoonlijk Zon Heer I, de grote massa bereiken, Zuidknoop in het 12 e Huis.

53

1998

Maan 120° Sat

Zon 60° gec Noordknoop

Onbekend.

 

 

54

1999

 

- Zw Mn conjunct

op verhogingsgraad v.d. Zon op 19 graden Weegschaal;

- Zon conjunct

verhogingsgraad van de Zwarte Maan, nachtzijde op 16 graden Stier

-Zon 120° Asc

- Zon 120° Zuidknoop

(6c) Noordkn 0° ZwZ ?

Kroon op het werk: ontvangt belangrijke Duitse prijs: kruis van verdienste door zijn werk voor een onkrampachtig samenleven zonder vooroordelen.

 

 

54

1999

Mars 90° Sat

 

Mars 90 Saturnus wijst duidelijk naar de film “Nachtvlinder”die flopt. Vernietigende kritiek op deze film

55

2000

Maan 90° Sat

 

Onbekend.

56

2001

 

 

Zon 45° Saturnus

“Hilversum III” beste lied in Nederlandse top

100.

57

2002

Maan 60° Sat

 

Nieuw contract voor komende 10 jaar bij “Universal Music” (eind vd zomer 2002, zie 3 e NM.

58

2003

 

3e NM 20.45 Stier 0° IC-as/MC

Midpunt, ruime orb, (45° Mercurius, Heer VI en 45° Saturnus in VI). 90° Mars en 120° Jupiter

 

Zon 135° Neptunus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Veen regisseert, Zon, een muziektheaterproductie, Neptunus, nml. The First Lady met Lori Spee.

59

2004

 

Zon in IV

Zon 90° Mars

Onbekend

60

2005

 

Zon 120 Jupiter

10 Miljoen Award, spreekt voor zich.

61

2006

Maan 0° Sat

 

 

63

2008

 

Sat 90° gec ZwM

Keuze tussen werk en gezondheid??

65

2010

 

Pluto dir 60° gec ZwM

Gec ZwMaan in Schorpioen

Hetzelfde aspect retrograde in 1956!!

66

2011

Merc 60°

Sat

 

Nog in petto!

73

2018

 

Pluto 0° Pluto!!

Oogsttijd!

 

1. De aspecten 1a en 1b Zwarte Maan en gecorrigeerde Zwarte Maan vierkant Ascendant, 1963 en 1966, wijzen duidelijk naar een keuze die gemaakt moest worden aangaande zijn eigen persoonlijke ontplooiing. Deze twee aspecten vallen samen met zijn periode op het conservatorium, waarin hij vermoedelijk twijfelde tussen een carrière als klassiek musicus, waardoor de kans groot was terecht te komen in de grijze middenmoot, of een persoonlijke carrière, die meer met zijn wezen, Zwarte Maan, overeen komt.

2. Aspect 5, De andere Heer I, Zon, maakt het jaar daarna, 1967, dit vierkant met de Ascendant. Wederom een keuze, dit maal ten aanzien van de inzet van het eigen talent, Zon in II. We zien Herman beginnen met Cabaret Chantant Harlekijn, wat gelijk lovende kritieken oplevert.

3. Aspect 7a en 7b, het conjunct komt van Heer I, de progressieve Zon, met de Priapus-zone die de Zon tussen 1960 en 1965 doorloopt. Dit werkt altijd intensiverend op de as Zwarte Maan – Priapus. Het ego prikkelt op deze wijze Priapus enorm om al het aanwezige talent, Priapus in II, sneller dan normaal te verkennen. Na het doorlopen van de Zon door deze zone profiteert de Zon in die zin van dit contact dat het sneller dan voorheen de hoofdzaken, Zon, waarneemt. Ook brengt dit aspect twee hoekhuizen met elkaar in verband, Huis I en Huis VII. Samenwerking met andere getalenteerden, conjunctie in II, musici zien we dan al ontstaan, Eric van der Wurff en bijv. Laurens van Rooyen, om er enkele te noemen.

4. De aspecten 2a, 2b en 3a, 3b hebben alle betrekking op de progressieve Zwarte Maan, gecorrigeerd en niet gecorrigeerd naar het gecorrigeerde en niet gecorrigeerde Maansknopenkruis, in de tekst vierkant naar de Noordknoop genoemd. Het viervoudige Maansknopenkruis (Noordknoop, Zuidknoop, Beest en Draak) is het meest omvattende principe binnen de horoscoop en is dan ook op te vatten als een soort tijdsbeeld, wellicht zelfs als een antenne naar de tijdsgeest, waarin de persoon leeft. Nemen we de Zwarte Maan als principe van het meest eigene, op het intuïtieve af, dan voelt de persoon in kwestie als het ware aan wat er leeft in het tijdsbeeld, dan wel tijdsgewricht, om daar maximaal op in te tunen. Ongetwijfeld heeft Herman van Veen deze aspiraties gehad en we zien hem dan ook in 1969 doorbreken met de hit “Suzanne” als de laatste procesmatige aspectering plaatsvindt! Ook interessant is op te merken dat hij liever voor een volle zaal staat, Noordknoop bijna in VII, dan in een lege Tv-studio. Na drie tegenvallende Tv-shows bij de VARA stopt hij ermee en richt zich voorlopig op theater. Hier zien we ook het uitgaande aspect van de Zwarte Maan naar de Noordknoop in terug, uitgaande aspecten geven immers veel meer vorm dan ingaande, ingaand naar de Zuidknoop in XII, de TV studio. En daarnaast hebben de Zwarte Maan en de Noordknoop veel meer affiniteit met elkaar.

5. De aspecten 4a, (4 maal) en 4b. Het aspect 4a is 4 jaar werkzaam omdat de gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop deze vier jaar stationair staat “in te branden” op de Zwarte Maan, wat zeer uitzonderlijk is! In de tekst is dit genoemd als “progressieve Noordknoop vierkant de Zwarte Maan”, beter is het te spreken over “progressieve Draak conjunct de Zwarte Maan”. Om dit beter te begrijpen het volgende beeld. Het Beest is zonder meer op te vatten als de “Oerbron”, bijvoorbeeld het versmelten van de eicel en zaadcel bij de conceptie. Al het genetische materiaal is nu vermengd en van hieruit kan het prille leven een aanvang nemen. De Draak is dan de maximalisering van het leven, het tonen van de resultaten van het werkzame leven aan de samenleving. Bij dit aspect is het dus de Zwarte Maan, het meest eigene en unieke wat als het ware in het “meest maximale” gezogen wordt. Het meest maximale van een tijdsbeeld, dan wel op de overgang van een tijdsgewricht. Dit is de reden van zijn totale doorbraak en bekendheid, Zilveren Harp 1969, hetgeen eigenlijk culmineert in 1974 (aspect 4b) het begin van een succesvolle carrière buiten de Nederlandse grenzen. Hamburg, Frankrijk, Zwitserland, Japan, etc! Het aparte wat zich bij deze progressie voordoet is dat de Draak de Zwarte Maan zone binnentrekt en deze zijn werkzame leven nooit meer verlaat. Van Veen zal zonder enige twijfel eindigen als een van de meest artistieke en succesvolle theaterpersoonlijkheden van Nederland. George Bush heeft iets soortgelijks in zijn horoscoop, zie het artikel over George Bush op www.zwarte-maan.nl En George Bode beschrijft in “Progressies”, blz. 225, aan de hand van de radix van Ruud Lubbers, dit gegeven als “records verbreken”, iets waar Herman van Veen nog beter in is!

6. Even terug naar de aspecten met nummer 3. De aspecten 2a, 2b, 3a en 3b kenmerken zich uiteraard ook doordat de Zwarte Maan conjunct de Draak komt. We hebben om verwarring met de tekst bij punt 4 gekozen om dit aspect als aspect naar de Noordelijke en de Zuidelijke Maansknoop te beschrijven. We hadden ook kunnen schrijven dat Zwarte Maan, Heer I conjunct de Draak, een afzien is van een ingeslagen weg (vgl. Cruijff). Bij van Veen zien we dit terug in zijn radicaal afzien van zijn geplande TV shows bij de VARA. Ook verwoordt het lied “Suzanne” buitengewoon scherp dit einde!

Normaliter kenmerkt de conjunctie met de as van de extremen, Draak – Beest, zich door een uitschakeling van de as Noord – Zuid. George Bode noemt dit fenomeen “buitenspel”. In dit geval echter vindt dit fenomeen niet plaats doordat de as Noord – Zuid zeer dicht bij de Ascendant staat, beter gezegd, deze as Ascendant – Descendant geheel conjuncteert met de gecorrigeerde en niet gecorrigeerde punten! Daarbij staat dit geheel (Zuidknoop/Ascendant en Noordknoop/Descendant op de verhogingsgraad van Jupiter waardoor deze as buitengewoon kan expanderen. Ook staat deze as conjunct aan de as Zwarte Zon – Diamant, een en ander nog meer beklemtonend! (Met het grootste gemak, Zuidknoop, iets uitzonderlijks doen, Diamant en iets geheel nieuws, Noordknoop, voor het te vermaken publiek, Zwarte Zon).

7. De jaren dat de progressieve Maansknopen-as (gec. en niet gec.) de as Zwarte Zon – Diamant aspecteert is altijd een diffuus proces. Hier is nooit echt een precies jaar bij te benoemen. Uit de statistieken van meer dan 180 horoscopen die met dit doel onderzocht zijn op tal van progressief aspecterende factoren, kon geen exact jaar benoemd worden. Zo ook bij Herman van Veen, in dit geval met de progressieve Maansknopenas die normaliter een redelijk scherpe indruk poneert. Van de as Zwarte Zon – Diamant, als zijnde een abstract punt, is wel bekend dat deze lichtelijk schommelt. Deze as, die zich als het ware impregneert in het kleine aantal graden van de Zodiak waar deze zich momenteel bevindt ( rond de 12.30 Kreeft – Steenbok), creëert als zodanig een soort “karrenspoor” waarin elke progressie die een aspect met deze as maakt, vroeg of laat in terecht komt.

Voor de geachte Dames en Heren die van mening zijn dat abstracte punten in de horoscoop nauwelijks dan wel geen betekenis hebben het volgende. De Heer Milutin Milancovitch heeft met zijn zelf geslepen potloodje jaren lang alle berekeningen gemaakt waarin de Zwarte Zon tezamen met de precessie de aanduider blijkt te zijn van de ijstijden. Deze publicatie verscheen in 1920: ” Théorie mathématique des phénomènes thermiques proiduits par la radiation solaire”. Salomon Kroonenberg, Hoogleraar geologie aan de Technische Universiteit Delft heeft hier vorig jaar een prachtig boek over geschreven: “De Menselijke Maat”, uitgeverij Atlas. http://boeken.vpro.nl/personen/27051639/

Juist uit deze publicatie ”Théorie mathématique des phénomènes thermiques proiduits par la radiation solaire” blijkt het buitengewoon uitzonderlijke belang van de abstracte, astronomische punten en de daaruit voortvloeiende mathematische constructies, o.a. ellipsen, in relatie tot het verloop van Vader Tijd aangaande onze Aardbol en de hieruit voortvloeiende consequenties en hierop volgend dus de dwingende noodzakelijkheid voor astrologen deze begrippen, Zwarte Zon-as en Zwarte Maan-as, zo exact mogelijk te integreren en te implementeren in de (progressieve) horoscoop, of zoals George Bode het bovenstaande zo vaak simpel stelde: “De Astronomische Werkelijkheid”, o.a. op blz. 2 van “De Vier Lichten”.

Nemen we dus een wat ruimere orb aan voor het conjunct van de progressieve Noordelijke Maansknoop met de Zwarte Zon en de Zuidelijke Maansknoop met de Diamant dan zien we de aspecten genummerd 6a en 6b vallen op de jaren dat Van Veen twee belangrijke onderscheidingen krijgt. In 1976 de Louis Davidsring, uit handen van Wim Kan. In 1993 de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau! Wellicht is het juist te mogen stellen dat ook de hoge Duitse onderscheiding uit naam van de Duitse Bondspresident in 1999: “Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland” vanwege zijn bijdrage aan de Duits-Nederlandse verhoudingen hier bij hoort, aspect 6c (de Noordknoop loopt dan 12.10 graden). We mogen van deze conjunctie zeggen dat het bewustwordingsproces, dan wel het verwerven van ervaring (de as Zwarte Zon – Diamant) in het tijdsbeeld (Maansknopenkruis) gezogen wordt. Met andere woorden: Herman van Veen is publiek bezit geworden.

8. Opvallend is dat het Gelukspunt conjunct de Ascendant staat. Dit wijst bijna altijd naar een levenspatroon waar zich weinig in wijzigt. Je bent dan schijnbaar geboren om één richting op te gaan. Een vergelijkbare horoscoop heeft Beatrix. De positie van het Gelukspunt in het Teken geeft wel vaak een inzicht in de uitwerking van de Diamant. Bij Herman in Steenbok, de top willen bereiken.

Ten slotte…

Tot besluit nog een opmerking. Duidelijk is geworden, dat bij het hanteren van de uitgangspunten van de structurele astrologie de levensloop beter te duiden is. Dit heeft ons inziens onder meer te maken met het feit dat deze astrologie consistenter (ja, structureler dus) ontwikkeld is dan de traditionele astrologie. Elk teken (en dus elk huis) heeft hier twee heersers (behalve als een huis onderschept is). Deze heersers kunnen in progressie zowel aspecten maken als ontvangen. Dit maakt de levensloop inzichtelijker. Er zijn immers meer “meetpunten” en de aard van de aspecten die gemaakt worden geeft een richting aan. De traditionele astrologie moet het met veel minder “meetpunten” doen.

We hebben in dit artikel de klassieke astrologie buiten beschouwing gelaten. Deze archaïsche astrologievorm lijkt o.i. niet geëquipeerd een betrouwbare levensloop neer te zetten. Immers, door in progressie zes heersers voor twaalf huizen/tekens in te zetten, lijkt ons de schets van de levensloop wel erg ruw te worden.

enkele aanvullingen:

Het leek ons handzaam globaal uit te gaan van de theorie, indeling en methodiek van Karen Hamaker, daar de door haar gebezigde astrologie alom bekend is en door een grote groep astrologisch geïnteresseerden wordt toegepast. Op blz. 12 in het boek `Huisheren en Huizenverbanden` gebruikt zij als dagheerser Saturnus voor Steenbok en Uranus voor Waterman.

George Bode is in Nederland de grondlegger van de structurele astrologie. Voor Kreeft en Waterman gebruikt hij de Maan en Priapus, voor Leeuw en Steenbok gebruikt hij de Zon en de Zwarte Maan. Wij verwijzen verder naar zijn boeken en de site www.zwarte-maan.nl

Manifeste lading is de horoscoopinhoud die zich meteen kan manifesteren. De structurele astrologie definieert de manifeste lading als volgt: heren van I en de door deze heren gemaakte aspecten, aspecten op Asc. en Mc. en aspecten op factoren in I, tot ongeveer 10 graden vanaf de Asc. Hamaker beschrijft in haar boek “Analyse van Aspecten” (hoofdstuk 7, blz. 97) dat zij bij de beoordeling “of een planeet er uit kan” (zich meteen kan manifesteren) uitgaat van een aspect met Ascendant, MC, heer I en een planeet in huis I. De half- en anderhalf-vierkants-aspecten worden voor zover wij weten in dit systeem niet gebruikt, naar commentaar van een oud-leerling van Hamaker.

In deze radix zijn een aantal verhogingsgraden actief; Een planeet/factor die op een verhogingsgraad staat (orb 1° tot 1,5°) krijgt de kleur van de aan de verhogingsgraad verbonden planeet; het effect is vaak dat de betreffende persoon meer kleurrijk, meer bijzonder wordt en tevens meer op de voorgrond treedt. In dit geval staat Mars op de verhogingsgraad van Perséphoné, waardoor er duidelijk een wat minder gespannen Mars te zien is, of beter gezegd, een Mars die zich profileert in de entertainment, een duidelijke Perséphoné kwaliteit. Ook zien we hier Mars Heer III in I in terug, je op persoonlijke wijze, I, inzetten voor de jeugd, III, en het sociale aspect, Waterman. Herman van Veen heeft verschillende stichtingen hiervoor in het leven geroepen.

Mercurius is heer V en heer VIII, Uranus in V en Zwarte Maan in VIII; Mercurius staat uitgewicheld heel sterk. Zie Bode: “Perspectief en niveau van de horoscoop”.

Van Veen neemt in feite het stokje over van Toon Hermans en Wim Kan.

Er zijn veel meer verschillen tussen de traditionele en structurele astrologie te benoemen. Wij stelden eerder al dat we er voor kozen om op overeenkomstige wijze een radix te duiden volgens het bij iedere systeem geldend uitgangspunt van de manifeste lading.

 

 

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll