Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Graaf Ferdinand Vicomte de Lesseps

19 november 1805 Versailles 15.30 LMT

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 03.09 Steenbok, direct

 

Voor het laatst bijgewerkt 14 februari 2007

Progressies 1859, aanvang Suezkanaal

 

 

Horoscoop Ferdinand de Lesseps, Jpg

 

Naar boven

 

Manifeste lading de Lesseps

Merk op, de Draak en het Beest zijn niet ingetekend. Wel heb ik het opvallende halfvierkant tussen de Diamant en Neptunus ingetekend.

Naar boven

 

 

Eigen tekst o.a. progressies. Op deze pagina berust ons copyright, klik hier

Tekstfragment uit "Jouw Spirituele Kant" door Wout Hendrickx

Kijken we naar de progressies en transits dan het volgende: In 1854 bedenkt hij tijdens zijn verblijf in Cairo het idee van het Sueskanaal, Mercurius retrograde staat dan progressief op 12.21 graden Steenbok conjunct de Diamant! De potentie, Heer II, van een activiteit, Heer VI, in het buitenland met een zeer exclusief karakter zien, Diamant in IX. We zien hier de “compressie-kwaliteit” van de Diamant in terug, elke conjunctie die een planeet met de Diamant maakt wordt zo geïntensiveerd dat er sprake is van een compressie, de principes waar deze planeet voor staat worden er als het ware tot de laatste druppel uitgeknepen. Dat doet een belastinginspecteur de Diamant niet na! We zullen dit vaker tegenkomen, zoals bijvoorbeeld bij Max Euwe met de Diamant in IX.

In 1856 beschrijft hij deze plannen in een prospectus, die hij als diplomaat, Mercurius in VII, aan verschillende regeringsleiders toont, Mercurius retrograde conjunct de Noordelijke Maansknoop, het idee van een doorbraak, iets geheel nieuws, in het buitenland. Rond deze jaren aspecteert de progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan daarbij Mercurius radix met een halfvierkant. Dat deze plannen de nodige stof deden opwaaien is wel duidelijk met deze spanningsaspecten

In 1859 wordt na veel geharrewar, voornamelijk aangaande buitenlandse belangen, begonnen met het graven van dit Suez-kanaal. Zijn progressieve Zwarte Maan staat conjunct de progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan tezamen met de progressieve Zon, beide Heren van V en X, het idee, V, en de uitvoering, X, een van de meest indrukwekkende progressies tonend! Alle drie de factoren staan daarbij rond 20.41 graden Steenbok, net het derde decanaat van Steenbok binnentredend, het decanaat van de Zon! En daarbij in elevatie, als een kroon, bovenop de Midhemel!

In 1869, zoals de biografie laat zien, op 15 augustus, is het kanaal af. De progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan heeft het halfvierkant met Pluto gemaakt , Heer VII de zakenpartners en deelnemende landen, en het belangrijke vierkant met Saturnus en Uranus in VI, het werk met horten en stoten tot een uitvoering brengend. Beide Zwarte Manen staan nog steeds in Steenbok, hun inhoud accumulerend. De Zon staat net in Waterman, deze kan via tekenpositie haar inhoud vrijgeven, maar nog niet via de Huizenpositie. Het is immers nog de progressieve Zon in het 10 e Huis die via haar Huispositie accumuleert.

De geweldige ontlading, dus het daadwerkelijk verschijnen van resultaten, komen vanuit de transits. Vergeet niet, geachte lezer, destijds was het Suezkanaal een immens project, waar internationaal bezien enorme belangen op het spel stonden! De ontlading moet in dit geval plaats vinden via de Midhemel, de Zon en Zwarte Maan staan immers in X, waar zij beiden hun opgezamelde energie gebundeld hebben. De transits rond 15 augustus 1869 zijn wederom zeer indrukwekkend te noemen:

Saturnus gaat op 15 augustus direct lopen, 10.32 graden Boogschutter, de as Draak – Beest wederom aanstralend middels een driehoek en een sextiel, de extreme spanning rondom dit project kan eindelijk losgelaten worden!

Pluto 18 graden Stier in I, driehoek Midhemel.

Neptunus 19 graden Ram, vierkant Midhemel

Jupiter 19 graden Stier, driehoek Midhemel

Uranus 19 graden Kreeft, opposiet Midhemel en als laatste, de trigger,

Venus, wijzend naar zijn Ascendant, 18 graden Maagd, driehoek Midhemel.

De belangrijke Mercurius, die duidelijk diende als een brugfunctie voor de Zwarte Lichten, het metafysische deel van de horoscoop en het dagelijkse leven en de uitvoering daarvan zien we terugkomen in de progressies die deze gaat maken, positie is ongeveer 7 graden Steenbok

sextiel Maan, een wijziging van een situatie, Maan Heer IV, voor een doelgroep, Maan Heer XI, in IX, aangaande het buitenland.

Conjunct Noordknoop, een geheel nieuw buitenlands concept ten uitvoer gebracht.

Sextiel Pluto, met diverse zakenpartners ten uitvoer gebracht.

Driehoek Ascendant, potentieel en activiteit, Heer II en VI, kunnen makkelijk op persoonlijke wijze ten uitvoer worden gebracht

Halfvierkant Vulkanus, of deze progressie exact is is de vraag. Deze kunnen we op deze plaats het beste benoemen als zijnde coördinatie, Vulkanus, voor een doelgroep, in XI, aangaande een buitenlands commercieel belang, progressieve Mercurius in IX.

Ikzelf denk nog altijd met een glimlach terug aan de tijd dat ik voor mijn werk als internationaal consultant in Egypte mijn domicilie had en woonachtig was aan dit indrukwekkende kanaal. Ik woonde destijds in een eenvoudig appartement aan een klein binnenmeer, het Bittermeer, te Abu Sultan - Fayed, waar het Sueskanaal doorheen liep. Heel vaak heb ik mij dan ook verwonderd over die enorme boten die langs kwamen varen, hoe enorm is de visie van Ferdinand de Lesseps geweest! Met zijn Zwarte Lichten in het 9 e Huis, alle wijzend naar “Ik zie het”, Zwarte Maan, “Ik orden het”, Diamant en “Ik doe iets wat nog nooit gedaan is”, Noordelijke Maansknoop.

 

Naar boven

 

 

De Lesseps, progressies, begin Suezkanaal 1859. De aanvullende progressies zijn er bijgezet. Mars oppositie Persephone is opvallend, Heren van I en VII. Maar uiteraard ook Saturnus vierkant Persephone, wijzend naar een grote hobbel die genomen is.

De Lesseps, begin Suezkanaal 1859

Naar boven

 

De Lesseps, progressies Suezkanaal af, 1869

De Lesseps, progressies Suezkanaal af, 1869

Naar boven

 

Progressietabel 1869, de aspecten met de gecorrigeerde Zwarte Maan, vierkant Saturnus en Uranus, halfvierkant Pluto staan er niet in!! Hier blijkt het grote belang van de gecorrigeerde Zwarte Maan wel uit, zijnde Heer V en X!

 

Progressies 1869

Naar boven

 

De begeleidende transits zijn indrukwekkend. De geaccumuleerde energie van de progressieve Zon en Zwarte Manen komt "los" door de mooie transits naar de Midhemel. Heel mooi ook hoe de transiterende Venus de Ascendant en de Midhemel aanstraald! De transiterende Saturnus maakt het mogelijk dat de immense spanning op de as Draak - Beest eindelijk kan ontladen. De Draak zien we dan ook mooi terug als een geconcretiseerd immens project, waar de scheepvaart, Vissen op XII, van kan profiteren. Het Beest in VI wijst naar het enorme arbeids potentieel voor de Egyptische bevolking.

Naar boven

 

Transits 1869

Suezkanaal af

Naar boven

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

Link naar tekst uit Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps en http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps

Andere linken:

http://www.associationlesseps.org/fr/fdl_biographie.html

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/lesseps_ferdinand_de.shtml

http://www.ared.com/history.htm

http://www.touregypt.net/featurestories/suezcanal.htm

 

 

Uit Wikipedia, tekst nagenoeg in zijn geheel overgenomen.

Graaf Ferdinand Marie de Lesseps (19 november 1805 – 7 december 1894) was een Franse ingenieur, financier en diplomaat. Vanaf 1828 was hij consul te Caïro, Rotterdam, Málaga en Barcelona en consul-generaal te Madrid.

Achtergrond

Zijn familie was afkomstig van Schotland, en vestigde zich in Bayonne in de 14e eeuw, toen de regio door de Engelsen bezet was. Zijn oom was graaf geslagen door koning Lodewijk XVI, en zijn vader door Napoleon I.

Zijn eerste jaren verbleef hij in Italië, waar zijn vader in het consulaat werkte. Hij volgde lessen in Parijs. Van zijn 18 tot 20 jaar werkte hij als magistraat in het leger. Van 1825 tot 1827 was hij assistent-viceconsul in Lissabon.

Suezkanaal

Hij bedacht het Suezkanaal tijdens zijn verblijf in Egypte in 1854, en schreef in 1856 het in drukvorm verschenen Percement de l'isthme de Suez, waarin hij uitgebreid de haalbaarheid van zijn plan en de voordelen van een kanaal tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee beschreef. De Lesseps kreeg het geld voor zijn onderneming bij elkaar en in 1859 begon onder zijn leiding de aanleg van het Suezkanaal. Op 15 augustus 1869 was het werk gereed. Het Suezkanaal was economisch een groot succes.

Panamakanaal

De aanleg van het Panamakanaal mislukte onder zijn leiding echter: na drie jaar ging het bedrijf dat de verbinding tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan moest aanleggen, failliet. Tussen de tien- en twintigduizend arbeiders kwamen om het leven door malaria, gele koorts en andere ziekten, en in 1898 werd het project stopgezet. Uiteindelijk namen de Amerikanen in 1903 het project over van de Fransen. Pas in 1920 zouden de eerste schepen door het Panamakanaal varen.

Onderstaand uit: http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps De Engelse versie van Wikipedia

 

Ferdinand de Lesseps

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ferdinand de Lesseps.Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps (November 19, 1805–December 7, 1894) was a French diplomat and maker of the Suez Canal. His attempt to repeat this success during the 1880's with an effort to build a lockless version of the Panama Canal failed.

Contents

1 Background

2 Career

2.1 Diplomatic

2.2 Suez Canal

2.3 Panama Canal attempt

3 Family

4 Death

5 References

6 External links

Background

The origins of Lessep's family are traceable back as far as the end of the 14th century. His ancestors, it is believed, came from Scotland, and settled at Bayonne during the region's occupation by the English. One of his great-grandfathers was town clerk and at the same time secretary to Queen Anne of Neuberg, widow of Charles II of Spain, exiled to Bayonne after the accession of Philip V. From the middle of the 18th century the ancestors of de Lesseps followed diplomatic careers, and he himself occupied several diplomatic posts from 1825 to 1849. His uncle was ennobled by King Louis XVI, and his father was made a count by Napoleon I. His father, Mathieu de Lesseps (1774-1832), was in the consular service; his mother, Catherine de Grévgne, was Spanish, and aunt of the countess of Montijo, mother of the empress Eugénie.

Ferdinand de Lesseps was born at Versailles in 1805.

His first years were spent in Italy, where his father was occupied with his consular duties. He was educated at the College of Henry IV in Paris. From the age of 18 years to 20 he was employed in the commissary department of the army. From 1825 to 1827 he acted as assistant viceconsul at Lisbon, where his uncle, Barthélemy de Lesseps, was the French chargé d'affaires. This uncle was an old companion of La Pérouse and a survivor of the expedition in which that navigator perished.

Career

Diplomatic

In 1828 Ferdinand was sent as an assistant vice-consul to Tunis, where his father was consul-general. He aided the escape of Youssouff, pursued by the soldiers of the Bey, of whom he was one of the officers, for violation of the seraglio law. Youssouff acknowledged this protection given by a Frenchman by distinguishing himself in the ranks of the French army at the time of the conquest of Algeria. Ferdinand de Lesseps was also entrusted by his father with missions to Marshal Count Clausel, general-in-chief of the army of occupation in Algeria. The marshal wrote to Mathieu de Lesseps on December 18, 1830: "I have had the pleasure of meeting your son, who gives promise of sustaining with great credit the name he bears."

In 1832 Ferdinand de Lesseps was appointed vice-consul at Alexandria. While the vessel Lesseps sailed to Egypt in was in quarantine at the Alexandrian lazaretto, M. Mimaut, consul-general of France at Alexandria, sent him several books, among which was the memoir written upon the Suez Canal, according to Bonaparte's instructions, by the civil engineer Lapré, one of the scientific members of the French expedition.

This work struck Lesseps's imagination, and gave him the idea of constructing a canal across the African isthmus. Fortunately for Lesseps, Mehemet Ali, the viceroy of Egypt, owed his position in part to the recommendations made on his behalf to the French government by Mathieu de Lesseps, who was consul-general in Egypt when Ali was a colonel. Because of this, Lesseps received a warm welcome from the viceroy and became good friends with his son, Said Pasha.

In 1833 Lesseps was sent as consul to Cairo, and soon afterwards given the management of the consulate general at Alexandria, a post that he held until 1837. While he was there an epidemic of plague broke out and lasted for two years, resulting in the deaths of more than a third of the inhabitants of Cairo and Alexandria. During this time Lesseps went from one city to the other and constantly displayed an admirable zeal and an imperturbable energy. Towards the close of the year 1837 he returned to France, and on December 21 married Mlle Agathe Delamalle, daughter of the government prosecuting attorney at the court of Angers. By this marriage Lesseps became the father of five sons.

In 1839 he was appointed consul at Rotterdam, and in the following year transferred to Málaga, the ancestral home of his mother's family. In 1842 he was sent to Barcelona, and soon afterwards promoted to the grade of consul general. In the course of a bloody insurrection in Catalonia, which ended in the bombardment of Barcelona, Lesseps offered protection to a number of men threatened by the fighting regardless of their factional symapthies or nationalities. From 1848 to 1849 he was minister of France at Madrid.

In 1849 the government of the French Republic sent him to Rome to negotitate the return of Pope Pius IX to the Vatican. He tried to neogotiate an agreement whereby Pope Pius could return peacefully to the Vatican but also ensuring the continued independence of Rome. But during negotiations, the elections in France caused a change in the foreign policy of the government. His course was disapproved; he was recalled and brought before the council of state.

Lesseps then retired from the diplomatic service, and never afterwards occupied any public office. In 1853 he lost his wife and daughter at a few days' interval. In 1854, the accession to the viceroyalty of Egypt of Said Pasha gave de Lesseps a new impulse to act upon the creation of a Suez Canal.

Naar boven

Suez Canal

Said Pasha invited Lesseps to pay him a visit, and on November 7, 1854 he landed at Alexandria; on the 30th of the same month Said Pasha signed the concession authorizing him to build the Suez Canal.

A first scheme, indicated by him, was immediately drawn out by two French engineers who were in the Egyptian service, MM. Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds called "Linant Bey" and Mougel Bey. This project, differing from others that were previously presented or that were in opposition to it, provided for a direct communication between the Mediterranean and the Red Sea. After being slightly modified, the plan was adopted in 1856 by an international commission of civil engineers to which it was submitted. Encouraged by this approval, Lesseps no longer allowed anything to stop him. He listened to no adverse criticism and receded before no obstacle. Neither the opposition of Lord Palmerston, who considered the projected disturbance as too radical not to endanger the commercial position of Great Britain, nor the opinions entertained, in France as well as in England, that the sea in front of Port Said was full of mud which would obstruct the entrance to the canal, that the sands from the desert would fill the trenches--no adverse argument, in a word, could dishearten Lesseps.

He had the support of the emperor Napoleon III and the empress Eugénie, and he succeeded in rousing the patriotism of the French and obtaining by their subscriptions more than half of the capital of two hundred millions of francs which he needed in order to form a company. The Egyptian government subscribed for eighty millions worth of shares.

The Compagnie universelle du canal maritime de Suez was organized at the end of 1858. On April 25, 1859 the first blow of the pickaxe was given by Lesseps at Port Said, and on November 27, 1869 the canal was officially opened by the Khedive, Ismail Pacha.

While in the interests of his canal Lesseps had resisted the opposition of British diplomacy to an enterprise which threatened to give to France control of the shortest route to India, he acted loyally towards Great Britain after Lord Beaconsfield had acquired the Suez shares belonging to the Khedive, by frankly admitting to the board of directors of the company three representatives of the British government. The consolidation of interests which resulted, and which has been developed by the addition in 1884 of seven other British directors, chosen from among shipping merchants and business men, has augmented, for the benefit of all concerned, the commercial character of the enterprise.

Ferdinand de Lesseps steadily endeavoured to keep out of politics. If in 1869 he appeared to deviate from this principle by being a candidate at Marseille for the Corps Législatif, it was because he yielded to the entreaties of the Imperial government in order to strengthen its goodwill for the Suez Canal. Once this goodwill had been shown, he bore no malice towards those who rendered him his liberty by preferring Léon Gambetta. He afterwards declined the other candidatures that were offered him: for the Senate in 1876, and for the Chamber in 1877. In 1873 he became interested in a project for uniting Europe and Asia by a railway to Bombay, with a branch to Peking. He subsequently encouraged Major Roudaire, who wished to transform the Sahara desert into an inland sea.

The King of the Belgians having formed an International African Society, Lesseps accepted the presidency of the French committee, facilitated Pierre Savorgnan de Brazza's explorations, and acquired stations that he subsequently abandoned to the French government. These stations were the starting-point of French Congo.

A statue of Ferdinand de Lesseps stands at the entrance of the Suez Canal.

Panama Canal attempt

In May 1879 a congress of 135 delegates (including Lesseps) assembled in the rooms of the Geographical Society at Paris, under the presidency of Admiral de la Roncire le Noury, and voted in favour of the creation of the Panama Canal without locks, like the Suez Canal. Lesseps was appointed President of the Panama Canal Company, despite the fact that he had reached the age of 74. It was on this occasion that Gambetta bestowed upon him the title of "Le Grand Français." However, the decision to construct the Panama Canal without locks, making it an uninterrupted navigable way, doomed the project.

Lesseps went with his youngest child to Panama to see the planned pathway. He estimated in 1880 that the project would take 658 million francs and eight years to complete. After two years of surveys work on the canal began in 1882. However, in addition to the technical difficulties, financial incompetence, corruption and equatorial diseases resulted in the Panama Canal Company declaring itself bankrupt in December 1888 and entering liquidation in February 1889.

The failure of the project is sometimes referred to as the Panama Canal Scandal, after rumours circulated that French politicians and journalists had received bribes. By 1892 it emerged that 150 French deputies had been bribed into voting for the allocation financial aid to the Panama Canal Company, and in February 1893 Lesseps, his son Charles (b. 1849), and a number of others faced trial and were found guilty. Lesseps was ordered to pay a fine and serve a prison sentence, but the latter was overturned by the Cour de Cassation on the grounds that it had been more than three years since the crime was committed. Ultimately, the United States bought out in 1904 the assets of the Company and resumed work.

Family

In 1869, he married his second wife, Mlle Autard de Bragard (daughter of a former magistrate of Mauritius) and eleven out of his twelve children of this marriage survived him.

Death

Lesseps died at La Chenaie on the 7 December 1894. He is buried in the Le Père Lachaise cemetery in Paris.

References

G Barnett Smith, The Life and Enterprises of Ferdinand de Lesseps ( London, 1893)

Souvenirs de quarante ans, by Ferdinand de Lesseps (trans. by CB Pitman).

This article incorporates text from the Encyclopædia Britannica Eleventh Edition, a publication now in the public domain.

In the fictional anime series Mobile Suit Gundam Seed, a class of ZAFT "land battleship" is named after him.

Tyrone Power played Lesseps in the very popular movie Suez 1938.

 

Naar boven

 

 

 

 

Printversie:

Printversie Ferdinand de Lesseps

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.