Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Jac. P.Thijsse (Jacobus)

25 juli 1865 Maastricht 23.30 LMT

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 3.17 Weegschaal, retrograde

 

Voor het laatst bijgewerkt 29 april 2007

 

Horoscoop Jac.P.Thijsse, Jpg

Horoscoop Jac.P.Thijsse, Jpg

 

 

Horoscoop Jac.P.Thijsse, manifeste lading. Opgemerkt dient te worden dat Neptunus met een wat ruime orb een halfvierkant naar de Ascendant kan maken, iets wat vanuit latere transits bevestigd lijkt te wrden.

Horoscoop Jac.P.Thijsse, manifeste lading

 

 

 

 

De horoscoop van Jac.P.Thijsse, medeoprichter Natuurmonumenten

Ondanks dat Jac.P. Thijsse bekendheid verwierf met zijn Flora, samen met Eli Heimans, en zijn tekeningen voor Verkade is het overduidelijk dat zijn grootste bijdrage voor Nederland de oprichting van “Natuurmonumenten” was.

In het astrologieboek "Jouw Spirituele Kant" heb ik niet beschreven hoe de progressies en transits bij deze wonderlijke man waren ten tijde van de oprichting van "Natuurmonumenten".

Even een kleine inleiding, geciteerd van de twee onderstaande sites:

Van: http://www.klaasnoordhuis.nl/artikelen_noordhuis/naardermeer.htm het volgende: ” De aanleiding: in 1904 kwam de Gemeente Amsterdam met het plan het Naardermeer vol te storten met huisvuil en er een tuinbouwgebied te vestigen. De Natuurhistorische Vereniging kwam in het geweer wat er in uitmondde dat de gemeenteraad van Amsterdam de plannen verwierp met een meerderheid van slechts één stem. In april van het volgende jaar kwamen op uitnodiging van voornoemde vereniging vertegenwoordigers van diverse verenigingen en groeperingen op gebied van kunst, cultuur en natuur (waaronder de Nederlandsche Automobielclub!) bijeen in Artis. Op voorstel van Prof Ritsema Bos werd een nieuwe vereniging opgericht. In december van dat jaar werden de statuten vastgesteld en werd J.Th Oudemans voorzitter. Nog op dezelfde vergadering werd besloten het Naardermeer aan te kopen voor een bedrag van 160.000,- met een rente van 3 %. In september werd de koop beklonken, waarmee de natuurbescherming in Nederland daadwerkelijk van start ging”.

En van de volgende site http://www.heimansenthijssestichting.nl/naardermeer.php

Gered van de Amsterdamsche modderspuiters

Precies honderd jaar geleden deed Amsterdam het voorstel om het Naardermeer te gaan bestemmen als vuilstortplaats. Jac. P. Thijsse kwam in actie.

‘Ik acht uw idealisme zeer hoog en heb daarvoor groote achting, – doch, wezenlijk, waarde vriend, – de werkelijkheid is anders! Uit ervaring weet ik maar al te goed, dat het enorm veel moeite kost, buitengewone inspanning vordert, om te trachten slechts weinige duizenden guldens bij elkaar te krijgen – voor doeleinden wier nut in veel wijder kring zou werken dan bij den aankoop van het Naardermeer ooit het geval zou zijn.’ Aldus Artis-directeur C. Kerbert in een brief aan zijn oud-leerling Jac. P. Thijsse op 30 november 1904. Vijf dagen daarvoor was bekend geworden dat het college van B&W van Amsterdam het oog had laten vallen op het Naardermeer om het te gebruiken als vuilstortplaats".

Uiteraard is het interessant als we de Eclipshoroscoop, klik hier, van dat moment er even bijnemen. De eclips valt op 9 september 1904, tegelijkertijd met het terugkerende fenomeen van conjuncterende kosmische assen – Zuidknoop conjunct Zwarte Maan ruim driehoek naar de Zwarte Zon.

Opvallend hierbij is het feit dat Vissen en Maagd onderschept zijn, d.w.z. de hele milieuproblematiek en de oplossing die niet te vinden is – onderschept, geen aardse vorm. Maar ook de Tekens Stier en Schorpioen, te vertalen als natuur en afvalverwerking. Daarbij zijn het de Huizen IV en X die ingeklemd zijn, het extra accent ligt dus op het volk, IV, en de Gemeenteraad, X. Evenzo Huis I en VII, waarin zich de as Beest – Draak bevind.

In de eclips is mooi te zien hoe de afvalproblematiek dan ook op een andere manier speelt, het is Heer XII in I, Pluto, afval op de voorgrond. En Heer XII in IV, het afval wat ergens weer voor de voeten van de burger beland.

Ook zien we dat de Zwarte Maan, die je in eclipsen bijna altijd voor de overheid mag nemen, conjunct de Zuidknoop staat, in Vissen. De overheid die op een gangbare manier, Zuidknoop, iets met afval, Vissen, doet. Storten dus, destijds de mode. Wellicht mogen we dan ook het tweede Huis als natuur beschouwen. Met de Zwarte Zon driehoek Zuidknoop – Zwarte Maan ligt de oplossing voor de hand, stort het maar in de natuur. Dat Neptunus de Zwarte Zon bijna conjuncteerd is opvallend. Men zou o.a. kunnen stellen dat de vervuiling, waar Neptunus ook voor staat, eindelijk onder de aandacht van de mensen komt, Zwarte Zon, en dat daarbij natuur, in II, ten gronde gaat. Ironisch genoeg staat deze conjunctie in Kreeft, je eigen roots vervuilen, uiteindelijk krijgen we deze troep weer voor onze kiezen.

Op het moment van dit besluit spelen er vele transits, drie daarvan wil ik eruit lichten. Klik hier voor de tekening

De Noordelijke Maansknoop die met een anderhalfvierkant Jupiter aanstraalt, een integratieaspect vanuit het hele Maansknopenkruis! Wat we al vaker zagen met dit soort transits, ook hier een vreemd begin met een van te voren niet verwachte wending. Het verwerken, VIII, en dumpen van afval, Heer VIII in XII, komt onder de belangstelling van een grotere groep mensen, of anders gesteld het afvalprobleem maakt tijdelijk deel uit van het tijdsbeeld, waar het Maansknopenkruis ook voor staat. Exact op de dag van het besluit door de Gemeenteraad van Amsterdam vangt de zone van dit kruis Jupiter!

De gecorrigeerde Zwarte Maan heeft even tevoren een oppositie met Venus, natuur, gemaakt. En zoals altijd met opposities, overheidsbesluit versus natuur, hetgeen we heden ten dagen uit den treuren kennen.

Het leukste zit in de transiterende Mercurius, Heer II, conjunct de Draak. De Draak die altijd voor een einde staat, in dit geval overduidelijk de beslissing “einde natuur”!

Maar Jac. P. Thijsse wist met anderen al dat dit een uniek meer was, met een buitengewoon interessante flora en fauna.

In de radixhoroscoop van Thijsse zien we Jupiter in VIII, een soort ideologische strijd. Een strijd vanwege een idee, het inzetten ten bate van een idealistisch doel. Deze staat opposiet Heer I, Venus in II, Mundaan Heer! Dit wekt het beeld van ideologische strijd aangaande de natuur, een natuurbeschermer, wat Thijsse met zijn medestaanders in hart en nieren was! Jupiter loopt in zijn radix zeer langzaam, zijn hele leven dit aspect makend! Overduidelijk is het gegeven dat Jupiter Heer VIII in VIII is, hij blijft zijn hele leven met Natuurmonumenten betrokken.

Uiteraard is de andere Heer van I, Persephone, ook belangrijk. We zien hier overduidelijk het idee van verspreiden in terug, zijn werk in en met de natuur heeft hij met verve onder de aandacht van de maatschappij – regering - weten te brengen.

Dit hangt ook samen met Saturnus die conjunct met de Noordknoop als het ware een gestaag doorwerken, Saturnus, aan een vernieuwende activiteit, Noordknoop, in gang zet, werk met zijn partner Eli Heimans, de Nederlandse Flora, Natuurmonumenten etc. Destijds was Natuurmonumenten een doorbraak te noemen, Saturnus brengt daarbij zijn energie in in de vorm van het “conserverende”, in dit geval dus het behoud van een stuk uniek natuurgebied, Naardermeer. ( Ergens vreemd dat een doorbraak overduidelijk behoudend kan zijn!)

Maar goed, de Noordknoop laat uiteindelijk het resultaat ook zien, de Draak. Deze staat conjunct de Midhemel en prachtig driehoek met Persephone. Persephone driehoek de Draak is dan niets anders als het verspreiden en uitkristalliseren van zijn werk. Dat dit uitkristalliseren goed gelukt is moge duidelijk zijn. Waar deze vereniging begon met 20 leden die 1000 hectare, het Naardermeer, wilde aankopen, is dit uitgeroeid tot 95.000 hectare en ruim 900.000 leden, anno 2007.

Naar boven

De progressies en transits tijdens de oprichting van Natuurmonumenten bij Thijsse verduidelijken een en ander. Eerst maar even de transits, enkelen eruit genomen en in korte zinnen geschetst:

 

22 april 1905, de oprichting:

Klik hier voor de tekening

Jupiter driehoek de Maan, Heer XI in V. Het ideologische element van Jupiter zien we hier in terug, waarbij de Maan Heer XI in V staat voor het hebben van een spilfunctie, V, binnen een vereniging, XI. Dat hij niet de hoogste viool speelde is duidelijk met de Maan, hij werd secretaris.

Saturnus driehoek Uranus. Satrunus in XI, een inspanning vanuit een vereniging, om een nieuwe impuls, Uranus, aangaande de natuur, in II, te kanaliseren.

Neptunus vierkant de Zwarte Maan zone. Strijd met de overheid – collectieve kracht – aangaande een juiste analyse, Zwarte Maan.

Noordelijke Maansknoop conjunct Mars. Net zoals bij de eclipshoroscoop een vreemd begin met partners – de medeoprichters en niet wetende waar dit uitkomt. Jac. P. Thijsse zal nooit hebben kunnen bevroeden dat zijn initiatief tot zoiets zou uitgroeien!!

Zijn progressies in dat jaar, wederom een korte schets:

Progressieve Mars sextiel Zon. Met medestaanders, Mars Heer VII – Mars loopt daarbij in Weegschaal, dieptebekrachtiging, iets uit het verleden bekijken. Iets uit het verleden met partners aanpakken. Deze zinnen lijken krom maar vergeet niet dat het Naardermeer in het verleden een soort vestingwerk was om Amsterdam te beschermen! Dat de Zon daarbij in Leeuw staat is een mooie verwijzing, ook nog eens naar de Nederlandse Leeuw.

Mercurius halfvierkant Zon. Een aankoop, Mercurius, willen doen aangaande iets uit het verleden. Wel loopt Mercurius retrograde, de aankoop is eerder vanuit de gedachte, een bewustwordingsproces, dan iets voor jezelf

3 september 1906, de verwerving van het Naardermeer.

Klik hier voor de tekening

Vanuit de Noordknoop weer dit vreemde aspect – iets begint maar waar eindigt het? – driehoek Neptunus in XII, het milieu, het water, kortom het Naardermeer. Toch is bij Thijsse Neptunus latent, niet verwonderlijk dus dat hij anderen nodig had om de zaak in beweging te brengen. Toch mogen we deze horoscoop rustig transponeren naar het wereldtoneel en het tijdsbeeld dan wel de tijdsgeest, zoals ik heb laten zien in “Jouw Spirituele Kant” met o.a. Helmut Kohl en Frederik de Klerk.

Of we laten een iets ruimere orb toe zodat Neptunus een halfvierkant met de Ascendant maakt. Gaan we voor het laatste dan het volgende. Neptunus is dan een factor die de Ascendant aanstraalt, d.w.z. iets uit de omgeving zet ons in werking – ietwat boud gesteld, zie Willem Alexander zijn Maan. Dus het collectief, een “gedachte” vanuit iedereen, zet Thijsse “in werking” om iets op milieugebied, Neptunus in XII, in gang te brengen, Neptunus in Ram. Daarbij Neptunus in de Priapus – zone, het tijdsbeeld, dat wat er is. De driehoek met de transiterende Noordknoop is dan veel duidelijker, er vangt een proces aan waarvan niemand kan bevroeden hoe het eindigt.

Transiterende Neptunus maakt dat jaar een halfvierkant naar radix Mercurius. Mercurius, de praatpaal, in V, aangaande de natuur, Heer II. Een aankoop, Mercurius Heer II, door het collectief!, Neptunus.

Transiterende Saturnus impregneert de Draak en de Midhemel van Thijsse met een halfvierkant, zaken gedaan, verantwoordelijkheid genomen!

De resterende transits laat ik voor de lezer.

Zijn progressies in dat jaar, wederom een korte schets:

Mercurius loopt relatief langzaam retrograde en maakt een vierkant met Venus, Heer I. Een mooie dieptebekrachtiging waar ik niet verder op in ga. Wel het gegeven dat het overduidelijk een aankoop betreft, natuur, die nogal wat voeten in aarde had, vierkant.

Jupiter loopt in deze jaren direct naar een zelfconjunctie, de natuurbeschermer - opposiet Venus, en de gecorrigeerde Zwarte Maan maakt idem in deze jaren een anderhalfvierkant naar de Ascendant, Heer X in VI naar I, zijn missie steeds nadrukkelijker naar voren brengend!!

Tot zover deze wonderlijke man. Over Jac. P. Thijsse kan men een boek schrijven, misschien schrijf ik er ooit nog wel eens een hoofdstuk over. Maar ik nodig de lezer van harte uit om dit stukje tekst aan te vullen en uit te werken, redacteur gezocht geldt nog steeds!

Als laatste nog even het volgende:

 

Progressieve Manen voor Jac. P. Thijsse 25071865 233000 LMT

1e Progressieve Nieuwe Maan: 27.11.1891 (28°11' LEO)

2e Progressieve Nieuwe Maan: 20.07.1921 (26°58' VIR)

3e Progressieve Nieuwe Maan: 15.04.1951 (26°18' LIB)

 

1e Progressieve Volle Maan: 30.10.1877 (14°39' AQU)

2e Progressieve Volle Maan: 07.03.1907 (12°58' PIS)

3e Progressieve Volle Maan: 16.07.1936 (11°41' ARI)

 

Zoals men kan zien valt zijn tweede Nieuwe Maan relatief laat in zijn leven. Het gegeven dat dit de Zwarte Maan zou bevrijden is larie, hij heeft zijn Zwarte Maan allang laten zien met zijn Flora, samen met Eli Heimans in 1899. Pluto vierkant Pluto is al helemaal flauwekul, zijn generatie heeft de pech dat deze verschijnt in 1948, toen hij allang overleden was!!

Ook het gereutel van tal van ……astrologen dat er na de eerste Nieuwe Maan tot aan de eerste Volle Maan, evenzo de zogenaamde verlaatte Nieuwe Maan, een Maansknopenverhaal volgt , berust op idioot napraten van mensen die de as Draak – Beest niet de juiste plek kunnen geven. Het juist interpreteren van deze belangrijke as zou al dit gekakel waarbij een demente persoon nog gezond overkomt hebben kunnen voorkomen.

Ik daag hierbij dan ook al deze astrologen van harte uit tot een openbaar debat, bijvoorbeeld in de mooie Amstelkerk te Amsterdam. Wel enkel met horoscopen die iedereen kan controleren, dus geen Piet uit Sint Oedenrode of Johanna uit Medemblik.

 

Naar boven

 

Eclipshoroscoop 9 september 1904, Amsterdam

 

Eclipshoroscoop september 1904

 

Besluit gemeenteraad Amsterdam 25 november 1904, Naardermeer bestempeld tot stortplaats.

Eclipshoroscoop, Naardermeer als stortplaats

Ingetekende transits Eclipshoroscoop op 25 november 1904

Transits Eclipshoroscoop 25 nov 1904

Naar boven

Transitlijst Eclipshoroscoop, 25 november 1904, besluit Gemeente Amsterdam

Transitlijst Eclipshoroscoop

Naar boven

Horoscoop Jac. P. Thijsse met transits, 1905. Oprichting Natuurmonumenten, ten doel aankoop Naardermeer

Horoscoop Jac. P. Thijsse, oprichting Natuurmonumenten.

Transits horoscoop Jac. P. Thijsse, oprichting Natuurmonumenten

Horoscoop Thijsse, oprichting Natuurmonumenten

Naar boven

Horoscoop Jac. P. Thijsse met transits, 1906. Het in bezit krijgen van het Naardermeer.

Merk op dat het de transiterende Pluto is die een driehoek naar de radix Saturnus werpt en de transiterende Draak een driehoek heeft gemaakt met de Zwarte Zon. In de tekening is dit niet helemaal duidelijk.

Horoscoop Jac. P. Thijsse, aankoop Naardermeer.

Transits horoscoop Jac. P. Thijsse, aankoop Naardermeer

Naar boven

Transits horoscoop Jac. P. Thijsse, aankoop Naardermeer

Horoscoop Eli Heimans

Horoscoop Eli Heimans, Jpg

Naar boven

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

 

Biografie, uit Wikipedia, tekst nagenoeg in zijn geheel overgenomen.

Jac. P. ThijsseJacobus Pieter (Jac. P.) Thijsse (Maastricht, 25 juli 1865 – Overveen, 8 januari 1945) was een Nederlands onderwijzer, leraar en natuurbeschermer. Hij werd vooral bekend door natuureducatie en zijn activiteiten voor natuurbescherming. Hij schreef een groot aantal boeken, aanvankelijk samen met zijn vriend Eli Heimans, die in 1914 overleed. Onder andere schreven zij in 1899 een voor leken goed bruikbare flora, die momenteel nog steeds in de handel is.

Levensloop

Thijsse werd geboren als zoon van de beroepssergeant van de infanterie Jacobus Thijsse, en Catharina Johanna Priester. Hij groeide op in Grave, Woerden en Amsterdam, waar zijn vader zich vestigde als notarisklerk toen Thijsse twaalf jaar was. Thijsse volgde op de kweekschool de opleiding tot onderwijzer en ontwikkelde in die tijd een bijzondere belangstelling voor de natuur. Op de school ontmoette hij ook zijn latere echtgenote Helena Christina Petronella Bosch (10 maart 1867 - 5 mei 1938). Na de kweekschool werd hij onderwijzer aan de Fransche School in Den Burg op Texel. Hoewel het eiland erg afgelegen lag, zeker voor die tijd, koos hij er toch voor uit een aantal andere aanbiedingen, omdat hij in het proefschrift van Franciscus Holkema over de flora der Noordzee-eilanden had gezien dat er veel bijzonders was te vinden. Toen hij er was benoemd kreeg hij Holkema's boek ten geschenke van Coenraad Kerbert, zijn leraar Natuurlijke Historie.

Zijn aanstaande vrouw wilde niet op Texel wonen en in 1892 vertrok hij weer. Thijsse schreef later over het eiland: "Al heb ik er maar twee en een half jaar gewoond, Texelaar zal ik blijven tot het eind." Hij ging naar Amsterdam en werd daar onderwijzer op een lagere school. In Amsterdam ontmoette hij Eli Heimans. Beiden hadden dezelfde passie voor natuur. Thijsse zei daarover: "Wij pasten precies bij elkaar en hebben twintig jaar lang zo samengewerkt." Samen begonnen ze te schrijven aan de reeks "Van Vlinders, bloemen en vogels." Het eerste deeltje hiervan verscheen in 1894. In de jaren daarna tot 1901 volgden vijf andere deeltjes. De boekjes richtten zich op de schooljeugd. Het vernieuwende van hun aanpak was dat ze de lezers aanmoedigden om zelf te kijken naar de natuur en op zoek te gaan naar eigen waarnemingen.

In 1896 richtten ze samen met J. Jaspers jr. het tijdschrift De levende Natuur op, dat nog steeds bestaat, al is de inhoud inmiddels behoorlijk veranderd. In dit "tijdschrift voor de natuursport" werden allerlei natuurverschijnselen en waarnemingen beschreven.

In 1899 verscheen hun "Geïllustreerde flora van Nederland". Deze had in tegenstelling tot de andere flora's plaatjes en eenvoudige termen. Alle planten, in totaal meer dan 3400 plaatjes, waren door de auteurs nagetekend. Zo kon de beginner ermee aan de slag. De meeste gebreken zijn in de tweede druk van 1909 verholpen, mede door de inbreng van de vakbioloog H.W. Heinsius.

Rond 1900 waren Thijsse en Heimans betrokken bij de oprichting van

de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (kortweg "Natuurmonumenten")

de "Nederlandse Natuurhistorische Vereniging", later de "Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging"

de "Nederlandse Ornithologische Vereniging".

In 1901 werd Thijsse leraar aan de kweekschool. Hij kreeg echter pleuritis en moest met één long verder leven.

Het Vogeljaar en de andere vogelboeken van Thijsse

In 1903 verscheen de eerste druk van Het Vogeljaar. Het zou één van de bekendste Nederlandse vogelboeken aller tijden worden. Het beleefde zeven drukken. Andere populaire boeken over vogels van de hand van Thijsse zouden na 1903 volgen:

Het intieme leven der vogels (eerste druk 1906)

Het vogelboekje (eerste druk 1912)

Nederlandsche vogels (1935)

Lange tijd waren dit de enige Nederlandstalige boeken die vogelliefhebbers ter beschikking stonden. Nog steeds zijn ze het lezen waard. In 1965 verscheen postuum het laatste album van Thijsse in de reeks Verkade-albums: Vogelzang.

In de eerste helft van de twintigste eeuw hebben de vogelboeken van Thijsse een grote betekenis gehad, voor zowel het grote publiek als voor ornithologen. Die populariteit wordt weerspiegeld in het grote aantal herdrukken dat van zijn boeken is verschenen. Het was vooral zijn bijzondere schrijfstijl die zijn boeken geliefd maakte. Na de jaren zeventig nam de belangstelling af en werden zijn boeken niet meer herdrukt.

Verkade-albums

In 1904 werd Thijsse gevraagd om de tekst te verzorgen voor albums van koekjesfabrikant Verkade. Bij de koekjes van Verkade zaten plaatjes die men in de albums kon plakken, ter illustratie van de tekst van Thijsse. Thijsse schijnt te hebben uitgeroepen: "Ze hebben me voor de reclame gevraagd!" . Hij deed het uiteindelijk toch en de albums werden een groot succes. Een aantal haalde een oplage van meer dan 100.000. Bovendien bereikten ze mensen uit een groot deel van de samenleving, hoewel de Verkadekoekjes voor het arme deel van de bevolking veelal te duur waren. De serie albums begon met delen over lente, zomer, herfst en winter.

Natuurmonumenten

In 1905 werd "Natuurmonumenten" opgericht. Deze vereniging ontstond nadat de gemeente Amsterdam plannen had om een vuilstort te beginnen in het Naardermeer. Heimans en Thijsse organiseerden breed verzet tegen de plannen. De vuilstort ging niet door, onder meer vanwege de hoge kosten die er mee gemoeid waren. Om het gebied te beschermen wilden Heimans en Thijsse het aankopen. Zo werd er een bijeenkomst georganiseerd in Artis, die leidde tot de oprichting van "Natuurmonumenten" op 22 april 1905. Het Naardermeer werd inderdaad aangekocht met behulp van obligaties. Het was het eerste Nederlandse natuurreservaat. Thijsse werd secretaris van Natuurmonumenten en bleef dit tot zijn dood.

De laatste jaren

In 1922 kreeg Thijsse een eredoctoraat in de biologie. Als 'dissertatie' gold het boek "Omgang met planten" dat door velen nog steeds als zijn mooiste boek wordt beschouwd. Door dit eredoctoraat kon hij gaan lesgeven aan het Kennemer Lyceum in Overveen, en de Middelbare Meisjeschool in Bloemendaal.

In 1925 kreeg Thijsse bij zijn zestigste verjaardag een stuk grond aangeboden voor de aanleg van een 'instructief plantsoen', later de heemtuin Thijsse's Hof genoemd. In de twee hectaren zijn de diverse biotopen uit Kennemerland aanwezig. Er groeien vele soorten wilde planten uit de duinen. De Hof werd ontworpen door Leonard A. Springer en onder toeziend oog van Thijsse aangelegd door Kees Sipkes. In Thijsse's Hof, gelegen aan de Mollaan, gaf hij geregeld excursies. Thijsse schreef twee publicaties over zijn hof: Het eerste jaar in Thijsse's hof en Het tweede jaar in Thijsse's hof (1942). Nog steeds krijgen schoolklassen uit Bloemendaal en omgeving daar biologieles zoals Thijsse het bedoelde: door de natuur onvergetelijk te beleven.

Tijdens de oorlog werd zijn gezondheid slechter. Maar hij schreef nog een boek over de Nederlandse natuurbescherming voor na de oorlog: "Natuurbescherming en landschapsverzorging in Nederland". Het verscheen postuum. In totaal schreef hij in de periode tussen 1890 en 1945 ca. 45 boeken en ca. 2000 artikelen.

Kort na de jaarwisseling in 1945 overleed Jac. P. Thijsse op 79-jarige leeftijd.

Literatuur

Rinke Tolman - Dr. Jac. P. Thijsse, een groot Nederlander (Utrecht 1940)

J. P. Verkaik e.a. - Jac. P. Thijsse, een leven in dienst van de natuur (Zutphen 1995)

Jos Rietveld - De vogelboeken van Thijsse in: Tijdschrift Boekenpost nr. 72 (juli/augustus 2004) en in: Tijdschrift Het Vogeljaar, jrg. 52, nr. 5 (2004), p. 210 - 214

Sietzo Dijkhuizen schreef in 2005 een volledige biografie van Thijsse.

 

Naar boven

 

Printversie horoscoop Jac.P.Thijsse, manifeste lading

Printversie horoscoop Jac.P.Thijsse, manifeste lading

Naar boven

 

 

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.