Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Louis Braille

4 januari 1809 Coupvray France 04.00 LMT

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 3.56 Tweelingen

 

Voor het laatst bijgewerkt 22 maart 2007

 

Horoscoop Louis Braille, Jpg

Horoscoop Louis Braille, Jpg

 

 

Horoscoop Louis Braille, manifeste lading

Horoscoop Louis Braille, manifeste lading

Naar boven

 

 

 

Louis Braille

Tekstfragment uit het astrologieboek "Jouw Spirituele Kant" door Wout Hendrickx.

Louis Braille zat niet bij de pakken neer toen hij op 3 jarige leeftijd blind werd. (Hij heeft een wat lastige conjunctie met cusp IV, Pluto, die er wel eens flink in kan hakken) De Zwarte Zon in het 8 e Huis staat meestal voor een volle overgave in het leven, vaak gekenmerkt door zelfs de 9 e sloot. (Veel enneatypen 4 kom je dan ook tegen met deze stand) Het 8 e Huis staat immers altijd voor het leven en de strijd die iedereen daarin persoonlijk moet voeren. Maar het is ook een soort uitvindershuis, in stilte aan een probleem werken en net zolang knutselen totdat het gehele proces, welk proces dan ook, goed loopt. Braille is ook weer zo’n prachtig voorbeeld met progressies, waarbij zijn geboortetijd goed blijkt te kloppen. Na een aantal aanloopmoeilijkheden aangaande de ontwikkeling van een mogelijk schrift voor blinden, overgenomen uit een experiment vanuit het leger, 8 e Huis!, begint Louis Braille al op zeer jonge leeftijd te werken aan dit probleem. Hier als het ware een bruikbaarder raamwerk voor te vinden.

Progressies op een rijtje:

1825 Progressieve Zon 29 graden Steenbok, verhoogd op Mars.

Progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan 4.12 graden Tweelingen, inconjunct naar radix Mercurius

Progressieve Uranus loopt tussen de gecorrigeerde en niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop ( vanaf zijn 2 e jaar) uitermate doorstotend naar de Draak!!!!

Progressieve Zwarte Maan conjunct Descendant? Progressieve Zwarte Maan naar verhoging op Uranus verhogingsgraad!

1829 Prog. Mercurius 7 graden Waterman verhoogd op Neptunus

1836 Eerste Volle Maan, 11.22 graden Leeuw inconjunct naar de Diamant

1837 Prog. Zwarte Maan 25 graden Stier vierkant Vulkanus?

Prog. Venus anderhalfvierkant gecorrigeerde Noordknoop! Integratieaspect.

Prog. Mercurius vierkant Zwarte Maan / Priapus

1854 Prog. Zwarte Maan 26.55 graden Stier, progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan 28.01 beiden middels een anderhalfvierkant de Diamant vangend!!

Niet alle progressies wil ik hier beschrijven, wel de volgende. In 1925 heeft hij een versie van het eerste brailleschrift gereed wat al tot tevredenheid blijkt te stemmen. We zien zijn gecorrigeerde Zwarte Maan dan progressief lopen rond de 4.12 graden, retrograde, Tweelingen, een inconjunct werpend naar Mercurius, hoe kan het ook anders. Het inconjunct verwijst naar de trage voortgang rondom de schriftelijke communicatiemogelijkheden van de blinden. Mercurius is Heer VIII in II, zoeken naar een techniek om communicatie te gronden, structureel te maken. De Mercurius van Braille loopt in zijn jeugd ook nog eens over de Diamant, compressie! Ook is het opmerkelijk dat in 1825 de Zon van Braille op de verhogingsgraad van Mars loopt, 29.45 graden Steenbok, een extra cachet gevend aan de Zon zijnde Heer IX, de ontwikkeling van een visie en daarbij persoonlijk in actie komen.

In 1829 aspecteert de gecorrigeerde Zwarte Maan nog steeds de radix Mercurius en loopt Mercurius over de verhogingsgraad van Neptunus. Het laatste wijst uiteraard naar het binnen een groter bereik komen, Neptunus, van de nieuwe techniek, Heer VIII, die bruikbaar is om te communiceren, progressieve Mercurius in III. De eerste publicatie over het brailleschrift verschijnt.

In 1837 verschijnt een tweede definitieve uitgave, duidelijk is het anderhalfvierkant van Venus, Heer VI, de praktische kant, de tast – Venus - van het verhaal komt beschikbaar voor het grote publiek, met de Noordelijke Maansknoop in XII. Venus loopt daarbij in Vissen, een dieptebekrachtiging makend met de Noordknoop in XII. Het leuke is in dit geval om de Noordelijke Maansknoop een doorbraak in de wereld der blinden te noemen, de Noordknoop staat immers in XII!

In 1854, twee jaar na zijn overlijden, vangen beide Zwarte Manen progressief middels half en anderhalfvierkanten de as Zwarte Zon – Diamant. Absoluut een postume onderscheiding voor zijn Diamant die dan uiteraard volledig is doorgerijpt en straalt in de wereld der blinden. We zien hier ook de onderschepte Steenbok in terug, het duurt soms drommels lang om erkenning, Steenbok, te krijgen.

Aanvullende tekst:

Vanuit de astrologie is het mogelijk om het verhaal van deze buitengewone man nog verder te beschrijven. In de manifeste lading van de horoscoop vallen een aantal zaken direct op, het meeste accent ligt hierbij op de Heren van I, met name Pluto - die zeer scherp asgebonden cusp IV staat.

Zo'n asgebonden Pluto wijst altijd naar iets ingrijpends in de vroege jeugd en de horoscopie leert dat het zelfs iets met de ouders te maken kan hebben wat zich voor jouw geboorte afspeelde. In Braille zijn leven zien we het vroeg blind worden terug als een ingrijpende gebeurtenis.

Maar Pluto maakt ook een zeer scherp inconjunct met Mars, eveneens Heer I. Normaal werk ik erg weinig met inconjuncten, maar deze ligt er dik bovenop!! In feite laat dit inconjunct zien hoe de Huizen via de Huisheren XII - I en V innig verbonden zijn met de Huizen XI - Mars en IV - Pluto. Hierin is de dieptebekrachtiging Pluto Heer XII - Pluto in Vissen de meest opvallende! Deze kan men dan direct in een duiding meenemen: De stringente behoefte ervaren, Pluto Heer I, om een diep onderliggend - ondergesneeuwd menselijk probleem rigoreus aan te pakken en op te ruimen. Het 12e Huis - Vissen leent zich in dit voorbeeld ook makkelijk om te wijzen naar het feit dat we deze gebieden moeilijk dan wel niet zien, blind!

Mars in XI in Weegschaal leent zich dan voor de zin: "Een actie willen ondernemen voor een doelgroep waarin een relatie - uitwisselingselement aanwezig is" en Mars - Pluto als zijnde Heren van V: "Een creatieve bijdrage willen leveren omdat het MOET".

We zien bij Louis Braille dit inconjunct zuiver terug, hij heeft zijn hele leven gewerkt aan de verspreiding van het Braille-schrift. Terzijde en niet ingetekend in de manifeste lading, de driehoek Priapus, factor in I, staat driehoek Persephone tegen cusp IX, hier kom ik op terug.

Geachte lezer, dit artikel schrijf ik later af. Mocht u het willen doen, ik zoek nog een redacteur!

Contact

Naar boven

 

 

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

Naar boven

Biografie, uit Wikipedia, tekst nagenoeg in zijn geheel overgenomen.

Louis Braille (Coupvray bij Parijs, 4 januari 1809 – Parijs, 6 januari 1852) was de ontwerper van het brailleschrift, een lees- en schrijfsysteem voor blinden. Zelf was hij op driejarige leeftijd blind geworden door een ongeluk in de werkplaats van zijn vader.

In 1819 ging Braille naar het Nationaal Instituut voor Blinde Kinderen in Parijs, waar hij al spoedig vernam dat er in datzelfde jaar een speciaal 'nachtschrift' was ontwikkeld door een artillerieofficier in het Franse leger, Charles Barbier. Dit schrift was een methode om 's nachts boodschappen over te brengen aan het front. Daarbij werd een raster van twaalf punten gebruikt, waarop in reliëf codes werden aangebracht die in het donker voelbaar waren. Zeer waarschijnlijk heeft dit Louis Braille op het idee gebracht iets dergelijks voor blinden te ontwikkelen.

Toen Braille 15 jaar oud was kwam hij al met een eerste opzet voor een blindenschrift en in 1829, op zijn 19e, had hij het volledig ontwikkeld tot een bruikbare methode. Hij had het twaalfpuntssysteem vervangen door een minder ingewikkeld zes-puntssysteem en er een bepaalde logica in aangebracht waardoor behalve letters en hoofdletters ook leestekens, cijfers, tweeklanken en andere aanduidingen gebruikt konden worden.

Zijn medeleerlingen begonnen het meteen te gebruiken, maar pas in 1854, twee jaar na zijn dood, werd het brailleschrift officieel door het Instituut erkend als volwaardige lees- en schrijftaal voor blinden. Nog altijd wordt het wereldwijd door en voor blinden toegepast. Naderhand zijn ook een brailleschrift voor muziek, voor wiskunde en voor tekstverwerking op de computer ontwikkeld. Ook bestaat er voor geoefende braillelezers een soort stenografie in braille, het z.g. 'Kortschrift in graden'.

 

Naar boven

 

Printversie horoscoop Louis Braille, manifeste lading

Printversie horoscoop Louis Braille, manifeste lading

Naar boven

 

 

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.