Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Martin Luther

10 november 1483 Eisleben Duitsland 23.00 LMT, soms is 22.45 genoemd

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 20.05 Leeuw, retrograde, zone maximaal

 

Voor het laatst bijgewerkt 12 februari 2007

Transitstekening 1517

Tekening progressies 1524

 

Horoscoop Martin Luther

 

Naar boven

Martin Luther, manifeste lading:

Horoscoop Martin Luther, manifeste lading

 

Naar boven

 

 

Aanvulling op "Jouw Spirituele Kant" door Wout Hendrickx

Onderstaand citaat laat duidelijk het Beest in VI en de Draak in XII bij Luther zien:

Luther, de profeet onder de reformatoren, is in zijn theologische arbeid onvermoeibaar, maar daarbij ontbreekt het hem vaak aan systematiek. Deze taak neemt Melanchthon op zich: hij schrijft in 1521 de eerste samenvatting van de reformatorische leer, de "Loci Communes". Luther is zo enthousiast over dit boek, dat hij het zelfs bij de Bijbel zou willen opnemen.

Bij Luther rond 1517 driehoek progressieve Uranus Zwarte Maan-zone, en de berg vrij exacte transits. De opvallendste transit is van Saturnus, buitengewoon exact met een driehoek naar de Ascendant, in Boogschutter, de stellingen!

Zijn Bijbelvertaling naar het Duits was destijds natuurlijk een soort afbraakpolitiek naar de geestelijkheid. Nu kon de gewone man het zelf lezen. In zijn radix is dit o.a. mooi terug te zien met Heer XII, de Maan, het eindoordeel wat onder de mensen komt, Maan verhoogd op de Zwarte Zon (iedereen).

Zijn Bijbelvertaling is met de progressieve Mars, Heer IX, vertaling, in IV, in de moederstaal - het Duits, driehoek de Draak in XII prachtig belichaamt. Dat het destijds een doorbraak van jewelste was is duidelijk met de progressieve Zwarte Maan driehoek de Noordknoop

De reden dat ik deze horoscoop opnam lag in het gegeven dat zijn transits en progressies naar de Ascendant zo mooi kloppen.

Ik ben overigens NIET protestant opgevoed en HEB GEEN ambities in die richting, voor alle duidelijkheid!

Wat betreft het fundalisme, zoals ik het ook noemde in "Jouw Spirituele Kant", riekt meneer Luther toch behoorlijk. In de Wikitekst heb ik een aantal van zijn frisse ideeën opgenomen, klik hier

 

Naar boven

 

Martin Luther transits 1517, stellingen op Slotkerk in Wittenberg:

Horoscoop Martin Luther, transits 1517, stellingen Wittenberg

Naar boven

Martin Luther progressies 1517

Martin Luther, progressies 1517

Naar boven

Transitlijst 31 oktober 1517

Martin Luther, transitlijst

Naar boven

Progressies Martin Luther, Duitsche Bijbelvertaling 1524

Martin Luther, progressies Duitse Bijbelvertaling 1524

 

Naar boven

Tekening progressies 1524

Naar boven

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

 

Uit Wikipedia, klein stukje tekst.

Maarten Luther Eisleben, 10 november 1483 – aldaar 18 februari 1546 was een zeer belangrijke Duitse protestantse theoloog en reformator. Begonnen als Augustijner Monnik (1506) die het Sacrament van de Priesterwijding ontvangen had (1507) ontwikkelde hij zich na zijn benoeming in 1508 tot hoogleraar in de moraaltheologie aan de universiteit van Wittenberg tot dé leidende persoonlijkheid van de Reformatie in het Duitse Rijk. De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 is het symbolische begin van het protestantisme. Zijn naam wordt dikwijls in één adem genoemd met de Reformatoren Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn.

 

Luther en antisemitisme

Luther was in eerste instantie redelijk positief in zijn oordeel over de Joden. Hij vond het niet vreemd dat de Joden zich nooit bekeerd hadden, omdat de kerk er zo slecht aan toe was dat deze hen alleen maar kon afstoten van het christelijk geloof. Hij verwachtte dan ook dat bij verdere doorwerking van de Reformatie de Joden christenen zouden worden. In 1523 doet Luther nog een aanval op de Katholieke Kerk over hoe slecht zij de Joden behandeld zou hebben.

Hij bleef echter niet op dit standpunt staan. In 1543 verscheen het pamflet Over de Joden en hun leugens (Wider die Juden und ihre Lügen) wat eigenlijk niks anders is dan één lange scheldpartij tegen de Joden. In dit pamflet staan 7 maatregelen die tegen de Joden genomen moeten worden:

Synagogen en Joodse scholen moeten in brand gestoken worden.

Huizen van Joden moeten afgebroken en verwoest worden.

Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden.

Rabbijnen en andere Joodse geletterden moet, op straffe van de dood, verboden worden ooit nog iemand het joodse geloof te leren.

Sieraden en geld van de Joden moet afgenomen worden.

Joden mogen zich niet meer op straat vertonen.

Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen gestopt worden.

Naar boven

Citaat uit vertaalde "Wittenberg-site":

Citaat uit: http://www.luther.de/nl/tanschl.html

Het sloeg als een bliksem in, toen in 1961 de katholieke Lutheronderzoeker Erwin Iserloh in het openbaar beweerde dat, het aanslaan van de stellingen tot het rijk der fabelen behoorde.

Toch zijn de aangevoerde feiten volstrekt duidelijk. Ten eerste stamt de eerste schriftelijke vermelding van deze gebeurtenis van Philippus Melanchthon, die echter geen ooggetuige geweest kan zijn, omdat hij pas in 1518 als hoogleraar aan de Wittenbergse universiteit werd aangesteld.

Tevens verschijnt deze vermelding pas na de dood van Luther; van hem zelfs is dus geen commentaar op het "Timmerwerk" uit het jaar 1517 overgeleverd.

 

 

Naar boven

Printversie:

Horoscoop Martin Luther, printversie

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.