Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Ton Sijbrands

15 december 1949 Amsterdam 22.45 MET

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 9.23 Stier, langzaam lopend naar retro

 

Voor het laatst bijgewerkt 10 februari 2007

 

Horoscoop Ton Sijbrands:

Horoscoop Ton Sijbrands, Jpg

 

 

 

Horoscoop van Ton Sijbrands met manifeste lading.

Opmerking, Jupiter had in de manifeste lading betrokken moeten worden met een anderhalfvierkant naar Saturnus in I. Zodoende de Huizen VII, de partner met het dammen en Heer VIII, de strijd, hierbij betrekkend. Vaak is dit een moeilijkheid aangaande het intekenen van de manifeste lading. Normaal neem je voor een factor maximaal 10 graden vanaf de Ascendant als criterium, Saturnus staat bijna 15 graden vanaf de Ascendant. Met dit probleem wil ik laten zien dat het intekenen van de manifeste lading voor een groot gedeelte afhangt van de progressies. Bij Sijbrands is er de progressie retrograde Saturnus anderhalfvierkant Jupiter in 2005. Net daarvoor zet hij de prestatie neer om wereldkampioen blindsimultaandammen te vestigen. Overduidelijk een aanwijzing om deze regel niet te rigide te hanteren! In de onderstaande afbeelding ontbreekt dit genoemde anderhalfvierkant, het had er wel in moeten staan.

Evenzo voor het halfsextiel Saturnus Pluto, wat progressief vanuit de langzaamlopende retrograde Saturnus in 2004 vol gemaakt wordt.

Naar boven

Horoscoop Ton Sijbrands, manifeste lading

 

Naar boven

Verbeterde tekening van de manifeste lading. Nu met de progressieve Saturnus anderhalfvierkant Jupiter (2005) en het halfsextiel Saturnus Pluto (2004) ingetekend. Normaliter zou je zo'n aspect niet intekenen. Maar deze progressies die snel na elkaar vallen tonen wel belangrijke dieptebekrachtigingen! En daarbij is Pluto nu ook in de manifeste lading betrokken. Dit kon ook niet anders, Pluto is Heer IX, het ruimtelijk voorstellingsvermogen wat een dammer moet hebben.

Ton Sijbrands verbeterde tekening manifeste lading

Naar boven

Dieptebekrachtingen Sijbrands: Saturnus, Pluto en Jupiter.

Dieptebekrachtigingen tussen Saturnus, Pluto en Jupiter bij Ton Sijbrands

Uiteraard vallen de volgende dieptebekrachtingen op:

Pluto is Heer IX, Jupiter, Mundaan Heer IX.......... Ruimtelijke voorstelling

Jupiter is Heer VIII, Pluto Mundaan Heer VIII....... Strijd

Pluto staat in XII, Jupiter is Mundaan Heer XII......O.a. blind dammen.

Jupiter staat in V, Pluto in het 5e Teken..............Willen winnen.

Pluto is Mundaan Heer I, Saturnus staat in I.........Volharding

Pluto is Heer IV, Jupiter's Boogschutter staat onderschept in IV......ruimtelijke voorstelling aangaande diepgang en strijd in jezelf kunnen opnemen.

 

Naar boven

 

 

 

Aanvulling op tekst uit het astrologieboek "Jouw Spirituele Kant" door Wout Hendrickx

Uiteraard valt bij Ton Sijbrands gelijk de prachtige driehoek tussen Heer I, Mercurius en de Ascendant, verhoogd op Saturnus, op. En met uitbreiding natuurlijk de prachtige driehoek met de Zwarte Maan. De progressieve Mercurius ondergaat uiteraard de compressie-kwaliteit van de Diamant. Daarbij ook het cyclische positieverband Heer I in V. Vier aanwijzingen dat er met deze Mercurius wat aan de hand is! Met Heer I in V kan het van alles zijn, sport ligt in ieder geval voor de hand. De denkcyclus, III – VI – IX – XII is bezet met eveneens Heer I, Vulkanus, conjunct Zwarte Maan, driehoek Diamant en de as Draak – Beest, al duidelijk naar een abstract niveau wijzend. De cyclische positie verbanden in deze cyclus zijn Heren VI in III, Priapus en de Maan, Heer XII in IX, Zwarte Maan, Heer IX in XII, Pluto, en met een scheef oog Heer III in VI, Venus. Een abstracte sport ligt voor de hand, dammen, in dit geval.

Wereldrecordhouder blind-simultaan-dammen, 18 december 2004

De progressieve gecorrigeerde Draak loopt in 1995 rond de 9.25 graden, een sextiel met de gecorrigeerde Zwarte Maan makend. De "gewone" Draak maakt dit aspect in 2017, al die tijd aspecteerd de zone van de Draak dus de gecorrigeerde Zwarte Maan. Evenzo dus naar Priapus met driehoeken. Dit laatste ascpect legt al een verband met het simultaandammen, de vele deelnemers, Priapus in III, op een toernooi, waar iemand tot het uiterste gaat, Draak in XI.

De radix conjunctie Draak - Zwarte Zon wijst hier ook al naar, in een onduidelijke dynamische situatie met veel deelnemers, Zwarte Zon, een topprestatie, Draak neerzetten. Aan de andere kant uiteraard Beest conjunct de Diamant. De geheime ambitie, Diamant, om in volstrekte onduidelijkheid, Beest, een persoonlijke ordening te behouden. Ook bij deze horoscoop zien we weer het gegeven dat processen op de Zwarte Assen door elkaar en met elkaar werken. Er is geen tijdspad voor uit te stippelen, zoals een nieuwe maan of Pluto vierkant Pluto en dat soort flauwekul. Dat is gewoon astrologisch bedrog! Zie tabel Progressieve Manen, klik hier

In 2005 maakt Saturnus progressief het anderhalfvierkant met Jupiter vol. Structuur aanbrengend t.a.v. de strijd, Jupiter in V, Heer VIII, waarbij niet alles even "zichtbaar", blinddammen, is, Vissen. Wat hier van groot belang is om op te merken is het volgende. Elke langzaamlopende planeet, dus Jupiter en verder, schept als het ware een "magnetisch veld" rondom zich in de radix. Hierdoor zie je de eerste feiten van een progressie al voor die tijd verschijnen. Hij behaalde al een indrukwekkend resultaat met blindsimultaandammen in 2002, als het ware dit magnetische veld en de aankomende progressie met Saturnus tonend.

Het halfsextiel progressieve Saturnus met Pluto is vol in 2004. Uiteraard wijst dit aspect ook naar het blind-dammen, Pluto staat immers in XII!

Twijfelachtig blijft het of Ton Sijbrands besluit zich uit de dam-wereld terug te trekken, het laatste aspect wordt rond 2017 gemaakt.

Progressieve Manen voor Ton Sijbrands 15121949 224500 MET

1e Progressieve Nieuwe Maan: 02.11.1953 (27°33' SAG)
2e Progressieve Nieuwe Maan: 20.05.1983 (27°39' CAP)
3e Progressieve Nieuwe Maan: 31.12.2012 (27°42' AQU)

1e Progressieve Volle Maan: 16.05.1969 (13°23' CAN)
2e Progressieve Volle Maan: 23.12.1998 (13°31' LEO)
3e Progressieve Volle Maan: 27.06.2028 (13°17' VIR)

Pluto vierkant Pluto rond 1990

U mag zelf in zijn biografie, klik hier , kijken hoe dit nu past met de praatjes van de Nieuwe Maan en Pluto vierkant Pluto!

 

Naar boven

 

Progressies van de Draak naar de Zwarte Maan en Priapus. Progressies door Saturnus naar Pluto en Jupiter.

 

 

Naar boven

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

 

Uit Wikipedia, tekst nagenoeg in zijn geheel overgenomen.

Ton Sijbrands (15 december 1949, Amsterdam) is een Nederlands dammer (eerste op de wereldranglijst). Ton Sijbrands werd wereldkampioen en is bij het grote publiek vooral bekend vanwege het blindsimultaandammen.

In 1967, 1969, 1970, 1971, 1973 en 1988 was hij Nederlands kampioen. In 1972 – 1973 was hij wereldkampioen dammen, en heeft hiervoor deze titel verdedigd in een match tegen Andris Andreiko, hij wist deze met 22-18 te winnen. Na deze match trok hij zich voor enige tijd terug van het hoogste niveau. In 1989 speelde hij nog een match om de wereldtitel, die in een gelijkspel eindigde, waardoor de Rus Alexei Tsjizjov de wereldtitel behield. Daarnaast werd hij vier keer Europees Kampioen: in 1967, 1968, 1969 en 1971.

Ton Sijbrands staat bekend als een damencyclopedie. Hij schreef verschillende boeken over dammen, onder andere over de legendarische Senegalese wereldkampioen Baba Sy en zijn tegenstander in de WK-match van 1973, Andris Andreiko. Tegenwoordig schrijft hij wekelijks in het dagblad de Volkskrant.

Einde carrière

In oktober 2006 kondigde hij aan zijn actieve carrière te beëindigen, of in ieder geval af te zien van deelname aan het WK 2007 (in Hardenberg). Als reden hiervoor gaf hij op te willen werken aan zijn -zeer uitgebreide- memoires. Een achterliggende reden is dat hij ontevreden is over recente ontwikkelingen in de damsport: het instellen van dopingcontrole, beperking van de tijdsduur van een wedstrijd tot zes uur en wijzigingen in de puntentelling.

Blindsimultaandammen

In 2002 behaalde Ton Sijbrands met blindsimultaandammen 17 overwinningen en 5 remises uit 22 partijen (een score van 88%).

Op 18 december 2004 verbeterde Ton Sijbrands in Lutten het wereldrecord blindsimultaandammen tot 24. Tijdens de recordpoging, die ruim 24 uur duurde, wist Ton Sijbrands twintig partijen te winnen; de overige vier eindigden in remise (92%).

Naar boven

Uit: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/79348

Geplaatst op 09-10-2006 09:09 door Ton Sijbrands in categorie sport

 

Maar nu is het dan helemaal zeker, zij het om een andere, nog veel concretere reden: ik stop ermee. Die beslissing, die ik uiteraard niet zonder slag of stoot genomen heb, is het resultaat van een niet eens zo heel erg moeilijke optelsom. Enerzijds is er namelijk het leeftijdsaspect (ik word over enkele maanden 57), de daarmee gepaard gaande angst voor teruglopende prestaties èn de vrees onvoldoende tijd over te houden voor het schrijven van mijn (dam-technische) autobiografie. Anderzijds is er het deprimerende besef dat er weinig of geen toekomst meer is voor dammers die de opvatting huldigen dat het prachtige spel dat wij van onze voorouders hebben mogen beërven, niet op essentiële punten mag worden gewijzigd, en dat het geen pas geeft een nieuwe damspel-variëteit in het leven te roepen die het ‘echte’ damspel (1885 - 2004?) onvermijdelijk tot zoiets als een dode taal zal reduceren. Niet dat ik denk dat ik de enige ben die er zo over denkt; tenslotte is het nog geen drie jaar geleden dat een enquête uitwees dat de overgrote meerderheid van de - naar ik meen - tweehonderd sterkste Nederlandse dammers niets moest hebben van zaken als ‘plusremises’ of ‘puntenoverwinningen’. Maar in drie jaar tijd kan er veel veranderen. En het is hoe dan ook zonneklaar dat zij die nog altijd bereid zijn om voor het ‘echte’ spel in de bres te springen, niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn in dìe organen waar de beleidsbeslissingen worden genomen.

Ten slotte is er dan nog dat lachwekkende, maar daarom niet minder principiële punt van dopingcontrole-voor-denksporters, een onderwerp waarover Hans Ree - als altijd trouwens - zo mooi heeft geschreven in New in Chess (1999, nr. 7). Ook op dit punt belooft de toekomst weinig goeds voor dammers die er niet voor voelen om zich - letterlijk! (en met excuses aan de fijngevoeligen onder de lezers) - ‘voor lul’ te laten zetten.

 

Naar boven

 

 

Printversie:

Naar boven

Verbeterde manifeste lading Sijbrands

Printversie Sijbrands, verbeterd

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.