Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Archief Actueel V

Gemeenteraadsverkiezingen Maart 2006

© Wout Hendrickx, 26 februari 2006

Onderstaand de eclips van oktober 2005

Eclips okt 2005 Pluto

Eerst wil ik graag nog even terugkijken!

Ik heb enkel de manifeste lading naar Pluto, Heer I ingetekend, het gaat immers om de macht. In dit geval de macht van de leidende coalitie die met deze aspecten toch stevig in het zadel zit, wat de dagelijkse politiek ook laat zien.

Wat mijzelf opvalt is de wat ruime driehoek naar de Zwarte Maan, die ik interpreteer als een uitzonderlijk buitenland beleid van dit kabinet. Heeft natuurlijk alles te maken met de missie in Afganisthan. Staande in Leeuw, in het buitenland de baas spelen. Daarover later iets meer.

Ook in de onderstaande afbeelding zien we sterke aspecten terug, een scherpe aspectering naar het M.C.

Eclips okt 2005 MC

Het vierkant met Pluto heb ik al beschreven in een vorige actueel, de invoering van de zorgwet. Een leuke bijkomstigheid zit hem in Heer VI in XII, Venus, een samenhang onder de bevolking aanbrengen aangaande de gezondheid. Nml. het afschaffen van het "particuliere versus het ziekenfonds". En Heer XII in VI, Mars, de hele gezondheidszorg voor iedereen eens aanpakken. Een mooie receptie die opposiet staat. Beide staan mooi naar het MC, het lukte Hoogervorst dan ook relatief makkelijk om alles in te voeren. Dat het vierkant Pluto - MC wijst naar strubbelingen in de maatschappij is duidelijk. Grote omslagen hakken er nu eenmaal voor iedereen in. Voor mij lijkt het wel duidelijk dat het kabinet juist op dit vierkant afgerekend gaat worden! Overigens laat het strakke sextiel van Pluto naar Mercurius in XI zien dat er voldoende communicatie was naar de groepen in de samenleving. De nieuwe zorgwet kreeg meer dan voldoende aandacht in o.a. de media.

Maar er is meer aan de hand. Niet voor niets noemt men dit kabinet een afstandelijk kabinet. Maar als we nu het woord afstandelijk is vervangen door abstract?? Dan maakt de volgende afbeelding zeer veel duidelijk!

Eclips okt 2005 abstract

Nu maken alle abstracte factoren aspecten naar de Ascendant! De as Zwarte Zon - Diamant 135 resp. 45 graden. De as Zwarte Maan - Priapus 90 graden. En het Maansknopenkruis staat middels intergratie aspecten naar de Ascendant. Een afstandelijk kabinet, tja, zo wordt het ervaren, maar het is een kabinet wat vanaf grote afstand, abstract, dingen aanpakt, Ascendant.

Laten we niet vergeten met welke ogen we naar dit kabinet kijken. Zijn het linkse of rechtse ogen?? Toch denk ik dat juist doordat Pluto vierkant de Midhemel stond + alle abstracte factoren naar de Ascendant dat het volk in het algemeen momenteel een draai naar meer menselijkheid zoekt.

Dit is uiteraard larie, want niet één kabinet is menselijk! Elk kabinet is een dusdanig afstandelijk iets waar niets grip op heeft! Dit ondanks alle mooie beloftes over het "slechten van de afstand naar de burger" ten spijt. Elk kabinet dan wel de Staat is de Zwarte Maan waar alle modder en eierstruis vanaf glijdt gelijk een Tefalpan. De Zwarte Maan die inluider is van elke "wijzigende tijdsgeest" met als gereedschap Pluto die het bestaande tijdsbeeld verpulverd. Dat wij als kiezer elke vier jaar naar links of rechts zwenken is logisch, zo zit de mens in elkaar. Wat dat betreft zijn we net koeien, het gras is verderop groener en de eventuele niet zichtbare distels zijn we allang vergeten!

Een ding is leuk om te benoemen, de Diamant en het Beest in II. Een uitkristaliseren van de centen die vanuit de belastinginning, Zwarte Zon in VIII, binnenkomen. En dat er toch iets meer in het vat zit dan gedacht, Beest in II, hetgeen veroorzaakt wordt door de as Draak Beest. De Draak moet "lossen" dwz de belastingbetaler moet afdragen. Gerrit Zalm heeft wel erg veel geluk met deze eclips!

Zou men het Maansknopenkruis verder willen uitwerken dan wellicht het volgende:

Met de Noordknoop in IV vraagt iedereen om een andere aanpak van zijn woonruimte etc. Het huurbeleid van mevr. Dekker is recentelijk al ten grave gedragen, de doorbraak is niet bereikt. De klachtenregen aangaande de ruimtelijke ordening is ook bekend, te weinig groen. Ook de excessieve bebouwing door bedrijfsterreinen langs snelwegen was recentelijk in het nieuws

De Draak in VIII liep conjunct de Zwarte Zon rond november 2005. Liquidaties in het criminele circuit, Mieremet, Klepper. Arrestaties Hell's Angels etc. Louis Sévèke doodgeschoten. Ingevoegd 1 maart, uiteraard ook de recente campagne van de overheid aangaande het terrorisme.

http://nl.wikipedia.org/wiki/November_2005 voor de zoeker.

De Zuidknoop in X voor de standaard antwoorden van de overheid en het kabinet. Hiervan is Balkenende wel hét voorbeeld. Maar Remkes en Donner kunnen er ook wat van

Maar tot slot aangaande de huidige kabinetsperiode nog even het volgende:

Uranus is niet betrokken bij de manifeste lading. Hoe is dit politiek dan te bezien? Dit is uiteraard de rol van alle "kleine duimpjes" , alle splinterpartijen die we momenteel hebben. D'66 voorop met hun rel, Uranus, recentelijk. Juist ten tijde van het Afganisthan debat liep er het exacte inconjunct vanuit Saturnus. Het werd dan ook een slepende zaak, inconjunct, voor hun, die geen vorm, Saturnus, kreeg en toen dit aspect over was was het ook einde verhaal D'66.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen:

Onderstaand de eclips en 7 maart

Eclips 2005 en 7 maart

De aspecten op Pluto zijn nu erg dun gezaaid. Een oppositie van de Maan, het volk, wat kan duiden op een oneens zijn met het gevoerde beleid. Ook het vierkant die dag van de Maan naar het MC wijst hiernaar. Het anderhalfvierkant met Saturnus is afnemend (was vol rond 6 februari, rond het debat over de Afganisthan missie!), Pluto eigenlijk geen steun meer gevend.

Toch doet Neptunus niet echt mee in deze eclips, hetgeen niet echt wijst naar een omslag richting linkse partijen.

Transiterende Mars, Heer I, maakt een uitgaand vierkant naar Uranus, de kleinere of lokale partijen, die zien we volgens mij ook niet terug.

Nu kunnen we nog kijken naar wat de kiezer wil. De kiezer is meer dan eens het 11e Huis gebleken, zie artikel over GW Bush, klik hier voor deel I, de wil van de kiezer is dan het 5e van het 11e huis = het 3e Huis. Hier doet zich wel twee opmerkelijke zaken voor.

1. De transiterende Neptunus loopt de Priapus - zone in, Priapus is Heer III. En Neptunus is Heer IV, de achterban van alle politieke partijen (uiteraard ook het volk). Wellicht duidt dit op een klassiekere wijze van stemmen, waar men vroeger, 4e Huis, op stemde doet men nu ook maar. Zou men Neptunus als bijheer van de Ascendant nemen dan krijgen we wel een geheel ander verhaal!!

2. De transiterende gecorrigeerde Priapus loopt op 7 maart rond de 8 graden, een conjunctie met Uranus makend. Beter gezegd, Uranus komt in de Priapus - zone. Dit zou juist wijzen naar de kleinere of lokale partijen, hetgeen in tegenspraak is met de transiterende Mars vierkant Uranus. De transiterende Mars is wel een sterkere indicator, deze is immers Heer I.

 

Eclips 2005 en 7 maart transits

De sterkste indicator vind ik uiteindelijk de transiterende Mars, Heer I, die op 7 maart een exact aspect met Saturnus gaat maken. Maar Mars is geen planeet die met de collectiviteit te maken heeft, dus die telt in dit verhaal niet mee.

9 Maart, wellicht is dit aspect toch te beschouwen als een steun voor de V.V.D. die uiteindelijk niet echt verloor.

Al met al vindt ik het zeer moeilijk om nu echt te kiezen voor links, Neptunus, dan wel rechts, Pluto en Saturnus.

Zouden we Neptunus als Bijheer van de Ascendant nemen, dan veranderd alles. Dan is de transiterende Neptunus dé aanduider van de uitslag. Conjunct Heer III, Priapus, de wil van de kiezer.

Als we Pluto met Neptunus in een telling vergelijken dan krijgen we de volgende score

Pluto Huizen: primair 3; secundair 3 = totaal 6
Pluto Tekens: primair 4; secundair 6 = totaal 10. Bij elkaar 16

Neptunus Huizen: primair 1 (abstract, noordknoop); secundair 0 = totaal 1
Neptunus Tekens: primair 2; secundair 3 = totaal 5. Bij elkaar 6

Pluto is duidelijk sterker, maar ontvangt bijna geen transits die ondersteunend zijn. Het aspect van de transiterende Neptunus met Priapus is wel zeer scherp, orb binnen 1 graad. En Neptunus is aanduider van de collectiviteit en Heer IV het volk. En Priapus is het 5e van het 11e Huis, de wil van de kiezer. Links wint deze verkiezingen!

 

 

De onderstaande horoscoop is de komende eclips van maart 2006.

Een nagenoeg geheel door de Zwarte Lichten gekleurde eclips. En met een nerveuze ondertoon, Uranus conjunct MC. Voor de verse aantredende bestuurders lijkt mij deze eclips een ramp. Men denkt met gemak, Priapus conjunct MC (de hele zone bedekt de Midhemel) de aangelegenheden van de samenleving, Vissen op de Midhemel) te kunnen aanpakken, Priapus Heer I. Maar dan komt Uranus om de hoek. En de Noordknoop duidt altijd op de werkelijke problemen, die meestal niet aangepakt worden. Maak de borst maar nat.

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

 

llll