Artikel XVII

Lezing Zwarte Lichten congres Amstelkerk 29 november 2003, Deel I

HET LEVENSPROCES EN HET PARCOURS VAN DE ZWARTE LICHTEN

© Duco van Weerlee

Dames en Heren,

Gisteren kwam ik een vriendin tegen die ik vertelde over deze lezing en ze vroeg: ‘ Wat zijn dat eigenlijk, die Zwarte Lichten? Geef eens een voorbeeld.’ ‘ OK,’ zei ik, ‘De Zwarte Maan is de oorspronkelijke eenheid, Priapus is de veelheid aan vormen waarin die zich uitdrukt, de Zwarte Zon is de aangetroffen veelheid   en de Diamant is de herstelde eenheid.’ ’ Probeer het nog eens,’ zei ze. ‘De Zwarte Maan is de Bron des Levens, Priapus is de schepping, de Zwarte Zon is de wereld en de Diamant is wat wij ervan maken. De Zwarte Maan is het prototype, Priapus is de serieproduktie, de Zwarte Zon is de uitverkoop en de Diamant is het collectors item. Onze Lieve Heer, de bijbel, de kerk, de paus.’ Ze keek me glazig aan en ze zei: ‘Veel succes morgen.

 Van conceptie tot baring - en vervolgens van geboorte tot dood – volgen wij het parcours van de Zwarte Lichten. Van de eerste lichaamscel tot het voldragen embryo en vervolgens van het eerste kreetje tot de laatste adem. Dan is de cirkel rond en zijn we weer terug bij AF.

Het is een beweging als van eb en vloed, van uitademen en inademen. Wij worden het paradijs uitgedreven en we mogen proberen het op eigen kracht te herwinnen. Of – zoals de gelovige het uitdrukt: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij de Heer.

In dit parcours zijn vier stadia te onderscheiden:

  • De Zwarte Maan staat voor het oerbegin, de kosmische moederschoot, ook wel God genoemd. Dit is het concept, the big idea, het paradijs, onze herkomst.
  • Ingevolge de opdracht heen te gaan en ons te vermenigvuldigen bereiken we in Priapus de incarnatie. Het Woord is Vlees geworden. Er is een veelheid van vormen, een oersoep, de uitstorting van de Heilige Geest.
  • Op de Zwarte Zon staan we in pure onschuld met onze handen in het haar. Gesteld tegenover een overdaad aan vormen en mogelijkheden. Wie zijn we en wat doen we hier? Tezelfdertijd is er een vitale drang er iets van te maken, dus krabbelen we op en strompelen voort, bewustzijn verwervend via ervaringen. Op weg naar de Diamant, het eindpunt, waar we de som van ons inzicht inleveren.
  • De Diamant is het finale inzicht, het einde van ons leven, een thuiskomen in de eeuwigheid. Het mysterie is misschien niet ontraadseld, maar de puzzle opgelost en de klus geklaard.

In den beginne was Een Alles, maar in de loop van dit proces ontdekken we dat het omgekeerde ook geldt: Alles is Een. Zwarte Maan en Diamant zijn ‘ tense’ en staan voor de eenheid (de oorspronkelijke en de herstelde eenheid), Priapus en de Zwarte Zon zijn ‘ lax’ en geven de veelheid aan, de geschapen en de aangetroffen veelheid.

Ingevolge een of andere kosmische beschikking zijn we op de wereld gezet – met nog een vage herinnering aan een paradijselijke herkomst. Hier in de stof is het kil en akelig, we voelen ons afgescheiden van de bron en snappen er niets van. We zouden het liefst terugkruipen in de moederschoot, maar het is eenrichtingsverkeer, we moeten voort. Hoewel vervuld van heimwee hebben wij onze eigen weg te gaan. We zijn scheppers in licentie. ‘De mens is voor een tijd een plaats van God, ’ zegt de dichter Gerrit Achterberg.

Ik stel me het parcours van de Zwarte Lichten graag voor als een cirkelgang – zoiets als de ourobouros, de slang die in zijn eigen staart hapt. Van de eerste helft van deze cirkel ( het traject Zwarte Maan – Priapus, dus van verwekking tot baring) hebben we weinig weet, maar destemeer hebben we zicht op de tweede helft: het traject Zwarte Zon – Diamant. Dat is ons leven in de fenomenale werkelijkheid, onze existentie. Gedreven door wil en lust, gelokt door een perspectief van licht, volgen wij ons levenspad, simpelweg omdat we weinig keus hebben. We kunnen dwarsliggen, het proces weigeren of traineren, maar leuker wordt het daar niet van. Een positievere benadering is onze wil ondergeschikt te maken aan De Wil, een bedding te vinden en in onze ‘ flow’ voort te stromen.

Wordt vervolgt.

Naar boven