Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel V

Enneagram en Astrologie

Hoe de Zwarte Lichten, o.a. de Zwarte Maan,de verbindende factoren blijken te zijn.

Verschenen in Hajefa astrologie agenda 2005

Klik hier voor een printbare versie

Ergens rond april 1915   (1) ontmoet P.D.Ouspensky in Moskou de enigmatische figuur Georges I. Gurdjieff. Gurdjieff beweert, zonder details prijs te geven, jarenlang in kloosters, tempels en Soefi orden verkeerd te hebben, voornamelijk in Azië. Deze plaatsen moeten goed verborgen zijn geweest. De drie verschillende biografen die Gurdjieff heeft gehad, waren niet in staat een exacte locatie vast te stellen. Uit een van deze kloosters, vermoedelijk de Sarmoung Broederschap, neemt hij een merkwaardig en destijds, in het Westen, volkomen onbekend symbool mee, het Enneagram. Gurdjieff geeft over dit symbool uitleg aan de groep waar Ouspensky destijds lid van was. Het verslag van deze groep en het enneagram in summiere vorm, staan in Ouspensky’s   boek "Op zoek naar het wonderbaarlijke" (Uitgeverij Mirananda)

Elk symbool heeft eigen meervoudige betekenissen. Het symbool van het enneagram verenigt een aantal symbolen. (2) Als geheel kan het enneagram worden gezien als de weergave van de verhouding en onderlinge betekenis van de drie meest fundamentele kosmische wetten: de Wet van Eén, de Wet van Drie en de Wet van Zeven. De driehoek levert de drie krachten, actief, passief en neutraliserend, of zo men wil de Heilige Drie-eenheid. Doordat de neutraliserende kracht doorgaans niet ‘in beeld’ is, wordt het krachtenveld van een bestaande situatie doorgaans als een kruis weergegeven. Deze kruizen kennen we vanuit de Structurele Astrologie. De meest bekende toepassing van de Wet van Zeven is beschreven door Pythagoras, en kennen wij nog steeds als de diatonische toonladder. In de onderstaande figuur het enneagram met daarin zowel het dalend en stijgend octaaf als procesweergave.

Enneagram, do re mi

 

Vele jaren later duikt dit enneagram op als een psychologisch model ontwikkeld door de Boliviaan Oscar Ichazo en uitgewerkt door de Chileense psychiater Claudio Naranjo. Hierin worden 9 ‘ego-fixaties’ ten opzichte van elkaar onderkend en beschreven. Heden ten dage is er in elke boekhandel wel een boek over deze toepassing van het enneagram te vinden.

Op een gegeven moment, gedurende een Movements class van Wim van Dullemen, leraar van de Tempeldansen, c.q. de Movements van Gurdjieff ontmoet ik Rob de Best, Enneagram trainer en coach. (3)

Toen hij hoorde dat ik me bezig hield met astrologie vertelde hij mij dat hij langs de 9 punten van het enneagram, de 9 enneatypen, nog een 12 - tal andere punten vond waar hij geen verklaring voor had. Deze 12 punten vond hij doordat de lijn van het hexagram, de lijn langs de punten 1428571 elke keer de driehoek 9 – 3 - 6 snijdt. Dit zijn 12 punten. Rob vroeg mij vervolgens, of dit de 12 Sterrenbeelden konden zijn en wat zijn dan de 9 punten, planeten of zo? Ikzelf had me wegens mijn mateloze interesse in de ideeën van G.I.Gurdjieff hier al jaren geleden het hoofd over gebroken en kon nooit tot tevredenheid komen met wat ik vond. Ook suggesties en ideeën van andere auteurs deed ik af als baarlijke nonsens. Toen Rob me hier naar vroeg had ik dus ook zoiets van “hier gaan we weer”. De meest verborgen betekenissen van het enneagram en de Zwarte Lichten staan in G.I.Gurdjieff’s boek “ Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon”, een objectieve onpartijdige beschouwing over het leven der mensen, Uitgeverij Mirananda. Per slot van rekening was het Gurdjieff die het enneagram in het Westen introduceerde. In een van de eerste hoofdstukken van dit ver onderschatte boek heeft G.I.Gurdjieff het over de “wet van de val”, hoofdstuk IV blz. 49, en andere zaken die enkel en alleen te maken hebben met alle wetmatigheden rondom het samenspel van Zon, Aarde en Maan, daar waar per slot van rekening alle Zwarte Lichten uit voortkomen. Voor zover ik weet is door niemand   herkend dat Gurdjieff het hier over de Zwarte Lichten heeft!

Ik persoonlijk vind het daarbij zeer opmerkelijk dat Jean Carteret, die eigenlijk aan de basis van de Zwarte Lichten staat, leefde in Parijs in de tijd dat Gurdjieff daar ook woonde en dat volgens George Bode deze mensen elkaar ontmoet hebben. Een synchroniciteit die geen toeval meer te noemen is! Gurdjieff noemt de Zwarte Maan als principe zelfs meermalen overduidelijk in dit boek o.a. op blz. 18 als hij het over het onderbewuste heeft.   De titel van zijn derde boek is zelfs nog treffender, “Het leven is alleen echt wanneer ‘Ik Ben’ ”.

Maar terug naar de ontdekkingsreis van Rob en mij. Er zijn maar 8 “Zwarte Lichten”, c.q.’mathematische punten’ als ik de gecorrigeerde punten niet meetel. Totdat ik me realiseerde dat het er 9 zijn, want het Gelukspunt is immers ook een mathematisch punt en net zoals de Zwarte Lichten “ontstaan” uit het samenspel van Zon, Maan en in dit geval de Ascendant. Niemand kon (dankzij George Bode nu wel d.m.v. de Gelukspunthoroscoop) (10) iets concreets met dit punt. Het bleef eigenlijk een inert punt waarvan je alleen kunt zeggen dat het pas later in je leven aan bod komt. C’est tout.

Ik besloot toch maar weer eens een enneagramboek uit de kast te pakken en las: ” Type 9 is het meest passieve Enneatype” en toen viel niet alleen het kwartje, maar gelijk de hele loterij.

Bij deze eerst het enneagram met daarbij de enneatypen zoals ik ze meestal noem vanuit de Zwarte Lichten bezien. De koppeling met de Zwarte Lichten heb ik erbij gezet.

 

Aan de hand van een eerdere studie van Rob naar de procesmatige werking van het enneagram in relatie tot de ‘enneatypes’ gingen we aan het werk. Ik plaatste het Gelukspunt boven aan het enneagram, op positie 9. De rust weer herstellen is immers de drijfveer van de 9. Ook is het gelukspunt het meest passieve in de horoscoop, vandaar dat de plaatsing op punt 9 gewettigd is. Type 1 was daardoor ook meteen duidelijk, de perfectionist is immers de Zwarte Maan. De Zwarte Maan merkt altijd op wat er niet klopt,   waar iets blijft liggen of waar iets niet gedaan wordt etc.   Type 2 was ook snel duidelijk. Deze wordt de gever genoemd en dit lijkt erg veel op de God van de vruchtbaarheid wiens Penis eeuwig stijf staat. Meneer Priapus! Priapus is de ontsnapping aan de weigering die op de Zwarte Maan optreedt, een vluchtgedrag (in dienstbaarheid), zo kenmerkend voor type 2. George Bode beschrijft dit punt als de volkomen maatschappelijke aanpassing nadat het oorspronkelijke talent (Zwarte Maan) is toegedekt. Het emotionele punt 4 werd hierdoor ook duidelijk. Het is opvallend dat wanneer de Zwarte Zon niet in de manifeste lading betrokken is, men al gauw een somber of zwaar op de hand type is, enneatype 4, de melancholicus ofwel de “ drama-zoeker”.

De Zwarte Zon is ook de “kracht” die ons laat zoeken naar bewustwording, iets wat enneatype 4 op zijn eigen” dramatische wijze” doet! Het is dan ook verwonderlijk dat er wel boeken verschijnen over de Zwarte Maan, maar niet over de Zwarte Zon! Type 5 sprong er direct uit. Dit is de Professor, hoog in de toren met zijn specialisatie. Een specialisatie bereik je niet zomaar, dat duurt een tijd, als je het al bereikt. De Diamant in de horoscoop is dat punt.

Hierdoor kwam ook de betekenis van punt 3 als Zuidknoop in beeld. Tussen 2 en 4 in is dit de blokkade. Hier staat de maatschappelijke vertoning dan vol in beeld: Ik ben die jij vindt dat ik ben! Dit wordt onderstreept doordat alle enneagramspecialisten de U.S.A. als een karakteristiek 3-land typeren. Feitelijk is het een gedegenereerde 1 die vanuit een totaal verlies van het oorspronkelijke talent zich volkomen identificeert met de materiële wereld.

Na het nemen van de hindernis op punt 3, het erkennen van het feit dat wezenlijk geluk niet in materiële welvaart alleen kan liggen, is in het enneagram het traject tussen 4 en 5 het lastigst. Als men op 4 verzandt en zich geen bewuste inspanning levert, kan men gemakkelijk blijven hangen in het vervangen van de ene illusie door de andere. Of het volgen van velerlei ‘spirituele’   workshops   die weliswaar prettige sensaties opleveren, maar geen wezenlijke transformatie ondersteunen. Uiteindelijk slaat veelal de depressie dan genadeloos toe.

De Draak ligt ergens voor de hand, de baas, type 8. En op basis van de Draak-Beest-As bleek het Beest inderdaad verrassend goed overeen te komen met de kwaliteiten van het punt 6.   Angst is immers de primaire drijfveer van dit enneatype.

In de huizen waarin deze as staat is meestal iets extreems aan de hand. Mensen met Draak in IV willen iets met hun huis doen en of hun innerlijke sfeer, maar maatschappelijk, Beest in X, hebben ze geen idee waar ze terecht komen. Met de Draak in XII bijvoorbeeld, treedt er ook vaak iets vreemds op. Men heeft dan het Beest in VI wat nogal chaotisch op de werkvloer kan maken, maar XII is het 7 e Huis van VI, de baan bij de werkgever. Men is met deze stand dan weer uiterst ambitieus m.b.t. deze baan. De as Draak - Beest is niet voor niets de as van de uitersten! Draak in I daarentegen is vaak uiterst duidelijk in het optreden, op het knorrige af zoals Wim Kok, maar voor de relatie een ramp, Beest in VII, want de partner moet schijnbaar intuïtief aanvoelen wat je wil, een nagenoeg onmogelijk iets. Het Beest in VII maakt niet duidelijk wat het van de ander wil en men vindt de ander vaak een sloddervos.

Type 7 was ook gemakkelijk te zien, de innovator en het punt van uiteindelijke manifestatie. Tja, dat kan enkel de Noordknoop zijn. Zoals Rudolf Diesel bijvoorbeeld. Zijn eerste dieselmotor ontplofte maar er was voor hem geen weg meer terug.

Wegens de beperkte lengte van dit artikel kan ik niet ingaan op hoe en waar de Sterrenbeelden verschijnen en hoe de relatie tussen deze en de Zwarte Lichten is. (3)

Door de uitkomsten van deze studie was ik tevens in staat om een eerder gedane geste van   Wim van Dullemen concreet te maken. Wim had mij al eens gezegd dat ik Enneagramremedies moest maken, hij zat me ook al achter de vodden, teneinde dit raadsel op te lossen. Door de relatie enneagram, zodiaktekens en zwarte lichten was het mogelijk om twee series van 12 middelen samen te stellen waarmee het nemen van de diverse horden en valkuilen in de bewustwordingsroute aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

Over de Zwarte Maan in relatie met het punt 1 in het enneagram is het volgende te zeggen.

De Zwarte Maan is altijd een helder (in) zicht in het Huis waar deze staat. Ook een hoge mate van objectiviteit, perfectionisme en integriteit. Enneatype I wordt ook wel   de perfectionist genoemd. De angst om de schuld te krijgen als het niet klopt is een belangrijke drijfveer van het enneatype 1. Iedere onvolkomenheid   is dan direct een impuls om in actie te komen, het in orde te maken. Complimenten worden maar moeizaam geaccepteerd omdat het achteraf toch nog beter had gekund. Discipline, structuur een hoog ethisch besef zijn eveneens karakteristiek. De relatie tussen enneatype 1 en de Zwarte Maan ligt dan ook zeer sterk voor de hand. Twee bekende Nederlanders die beide als type 1, de perfectionist, herkenbaar zijn, zijn de huidige premier Jan Peter Balkenende, en een van ‘ s werelds beroemdste voetballers Johan Cruyff. (4) Beiden hebben een schitterende driehoek tussen Zon en Zwarte Maan, bij beiden Heer I, Leeuw Ascendant.

Voor dit artikel wil ik me beperken tot Johan Cruyff. Uiteraard zijn niet alle mensen met een Leeuw Ascendant gelijk enneatype 1, maar bij Cruyff springt de Zwarte Maan er direct uit.

Deze staat bij hem in het 5 e Huis, als mundaan Heer en met het cyclische positie verband I in V niet alleen al sterk, de beide Zwarte Manen aspecteren alle andere factoren in de horoscoop behalve Saturnus, Uranus en Persephone. Het meest opvallende is de grote driehoek tussen Zwarte Maan in V, (Heer I in V) Zon in IX (Heer I in IX), en de Draak in het eerste Huis. (5) en (6) Dit tezamen is zonder meer het dominante complex! Bij uitbreiding van dit complex mag men de twee vierkanten van de Zwarte Maan, Heer VI op respectievelijk Mercurius en Venus (7) hierbij betrekken, beide heren van de beroepshuizen II en X en de driehoek met Vulkanus, Heer II, die op de Midhemel troont. Cruyff was dan ook een zeer goedbetaalde voetballer en trainer.

Men zou dit complex o.a. ook nog kunnen uitbreiden met Zwarte Maan 45 graden Jupiter Heer V in IV, vierkant Ascendant. Hierbij verschijnen dan twee dieptebekrachtigingen, Heer VIII in Schorpioen en Jupiter verhoogd op een Uranus graad. Met Jupiter in het 4 e Huis geeft dit aspect zijn enorme vechtvermogen (45 graden, een existentieel ‘sport’ aspect) aan, om in elke situatie, ook al is de ruimte beperkt, 4 e Huis, te blijven vechten en te willen scoren, Jupiter Heer VIII in Schorpioen. Als spits kon hij zich dan ook uit de meest onmogelijke situaties redden! (8)

Als ik in de lijst van secundaire directies enkel de beide Zwarte Manen tel, dan kom ik op een kleine 30 aspecten bezien over zijn leven tot ongeveer 90 jaar. In deze lijst zijn het enkel Uranus en Persephone die niet progressief geraakt worden in zijn werkzame leven. Het zijn wel 2 planeten die geaspecteerd worden rond en na zijn 80 e jaar. We moeten deze wel als een achtergrondspanning meenemen in de analyse van de horoscoop, temeer daar deze zeer exact opposiet staan en beide een sextiel respectievelijk een driehoek op de Ascendant werpen. Cruyff’s publiekelijke goochelkunsten, Uranus conjunct cusp XI, en zijn toepassing van “balcirculatie”, Persephone Heer III conjunct cusp V zijn zeer kenmerkend voor hem!

De hele horoscoop speelt zich, door deze prominente en zeer sterke dominante Zwarte Maan dan ook af in de sfeer van de perfectionist met het geniale spelinzicht, zo kenmerkend voor Johan Cruyff. Laten we de Zwarte Maan eruit, zoals men dat in de traditionele astrologie doet, dan kan ik zijn doen en laten niet herkennen, wat ik overigens met de secundaire progressies verder zal aantonen.

Laat ik enkele progressies van de Zwarte Maan aanstippen. Het voetbal moet bij Johan al vroeg ontwaakt zijn. Met zijn 4 e jaar het secundaire halfvierkant Zwarte Maan Jupiter radix. Met zijn 5 e jaar gaat de gecorrigeerde Zwarte Maan direct lopen en werpt (eigenlijk net niet als zijn geboortetijd klopt) een anderhalfvierkant op de Midhemel, gevolgd door wederom een anderhalfvierkant op zijn 7 e jaar vanuit de Zwarte Maan op de Ascendant. Drie typische sportaspecten en het is bekend dat hij als kleine jongen altijd en overal met de bal speelde.

Op zijn 9 e jaar maakt de Zwarte Maan het vierkant met Mars, Heer IX in IX vol, tegelijk loopt de secundaire Zon over de Midhemel. Hij is dan al enkele jaren op straat gevolgd door een scout, 9 e Huis, van Ajax en hij kan bij Ajax dan ook aantreden in 1957, zijn 10 e jaar, zonder examen, Zwarte Maan, te doen. Dat dit samenvalt met zijn eerste Volle Maan, 13.51 graden Schorpioen, o.a. een ruim sextiel met de Zwarte Maan, en opposiet de Midhemel, in 1957, maakte alles natuurlijk nog gemakkelijker.

In 1972, zijn 25 e levensjaar, (de secundaire gecorrigeerde Zwarte Maan staat dan in de verhogingsgraad van de Noordelijke Maansknoop!) valt zijn eerste Nieuwe Maan, 28.41 graden Stier, die aspecten werpt op de Noordelijke Maansknoop, (in X, doorbraak in carrière) de Zwarte Maan (Heer I en VI, persoonlijk optreden en vak-kunde) en Jupiter (Heer V en VIII, spelinzicht en strijd), Venus (Heer X, wederom carrière en ambitie) en Saturnus (in XII, de inspanning voor het grote publiek, met gestructureerd aanvallend spel, Saturnus in Leeuw. Maar Saturnus heerst ook over de Aarde en Waterhuizen, ambitie, carrière en bewustwording:           “hoe het te doen”. Dat de Nieuwe Maan ook een 135 graden aspect op de Diamant werpt maakt hem “extra bekend”.

In 1972 wint Ajax dan ook de wereldbeker en Cruyff wordt aanvoerder van Ajax.

We zien zijn leven o.a. dankzij de Nieuwe Maan   dan ook in een stroomversnelling komen in 1974 met het magistrale optreden in Barcelona, contract getekend in 1973, en de verloren WK in 1974. Astrologisch gezien maakt de Zwarte Maan in 1974 secundair een driehoek met het sterke M.C. waar Vulkanus, de planeet van de mythische proporties op troont. Dat hij daarbij Ridder van Oranje Nassau wordt is te danken aan het feit dat de progressieve Zwarte Maan conjunct de Diamant loopt.

De jaren 1977 – 1981 zijn astrologisch gezien zeer interessant te noemen omdat de progressies van de gecorrigeerde Zwarte Maan zich rond de Draak, gecorrigeerd en niet gecorrigeerd, afspelen.(9) In 1977 maakt de secundaire gecorrigeerde Zwarte Maan de driehoek met de gecorrigeerde Draak vol en hij speelt zijn laatste interland. Aspecten met de Draak, zeker de conjuncties, zijn altijd een einde van een activiteit! ( In dit geval een harmonisch, voor Cruyff, afscheid, driehoek) In 1978 de laatste Europacup wedstrijd voor Barcelona, en afscheid van Barcelona en Ajax middels een benefiet wedstrijd. In 1981 besluit hij definitief niet terug te keren in het Nederlands elftal, op 12 december 1982 is er nogmaals een gesprek over zijn terugkeer maar dit gaat uiteindelijk niet door, gemarkeerd door secundaire gecorrigeerde Zwarte Maan driehoek de Draak.

In 1984 speelt Cruyff zijn laatste wedstrijd, gemarkeerd door secundaire Zwarte Maan driehoek Zon.

In 1986 komt zijn 2 e Volle Maan, 12.21 graden Boogschutter. Deze aspecteert o.a. 120 graden Mars en Pluto, beide Heren van IX, het trainen en coachen, en 120 graden Mercurius Heer II en XI wat is het talent dat ik train en   het groepsdynamische gebeuren, c.q. het team. We zien dan een omslag, zo kenmerkend voor de Volle Maan, optreden ten faveure van het trainerschap. In 1986 wordt net niet een trainers contract met A.C. Milaan getekend. In 1987 wordt hem wegens zijn verdienste voor het Nederlandse voetbal zijn trainerslicentie geschonken en in 1988 wordt hij de best betaalde trainer bij Barcelona ( Mars Heer IX, buitenland, 120 graden Diamant, de expert van het spel, Diamant in V).

In 1996 loopt de secundair gecorrigeerde Zwarte Maan 90 graden Neptunus en Johan wordt ontslagen bij Barcelona als langstzittende coach, 2936 dagen!

In 1997 gaat de secundaire Zwarte Maan op de verhogingsgraad van Jupiter lopen (15 graden Steenbok) gevolgd door 1998 sec. gecorrigeerde Zwarte conjunct Zwarte Maan en hij richt dan de Cruyff University in Barcelona op. Het op de verhogingsgraad van Jupiter lopen heeft immers alles te maken met hogere opleidingen.

In 2000 is er het 45 graden aspect met de belangrijke Jupiter vanuit de secundaire gecorrigeerde Zwarte Maan, hij breekt dan ook met Ajax, zijn nest, Jupiter in IV!

Daarbij besluit hij geen bondscoach te worden, ook de tweede Nieuwe Maan werpt zijn schaduw reeds vooruit! Deze valt in 2001 op 26.46 Tweeling , 90 graden Venus Heer X, een afzien van de gevolgde carrière. Conjunct Priapus, Heer XII in XI, een beschikbaar blijven voor het voetbal publiek. Dat hij meer tijd met zijn vrouw wil doorbrengen, Priapus Heer VII moge duidelijk zijn, maar dat is privé.

De Nieuwe Maan aspecteert ook met een 120 graden aspect het gelukspunt in III, de commentator of journalist. Dit versterkt het aspect tussen Priapus in Tweeling driehoek Gelukspunt in het 3 e Huis enorm. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij op 14 augustus 2003 bij de NOS als analist verschijnt! (10) Dat het hierbij wederom ook gaat om een Zwarte Maan aspect is niet verwonderlijk, in dit geval een inconjunct van de secundaire gecorrigeerde Zwarte Maan op Pluto. De analyse, Heer VI, van het spel, Zwarte Maan in V en zijn visie, IX, op de (spel) situatie, Pluto Heer IV, vanuit een verre afstand, de T.V. studio, Pluto in XII .

Na deze opsomming van aspecten van de progressieve Zwarte Maan mag wel duidelijk zijn hoe belangrijk deze is voor een juiste horoscoop interpretatie. Zonder deze is het leven van één van ‘ s werelds meest beroemde voetballers eenvoudigweg niet te verklaren. Rest mij nog een opmerking die ik te belangrijk vind om de lezer te onthouden. We kennen Johan Cruyff, zeker de laatste jaren, ook als een soort professor, enneatype 5, aangaande het voetbal en het spelinzicht. Dit gegeven vloeit voort uit de ingaande toenemende conjuncties van beide Zwarte Manen naar de Diamant in 1974 en 2007. De progressieve Zwarte Maan in 1974 en   de komende progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan in 2007, die dan overigens driehoek de Midhemel staat, benieuwd wat Johan dan doet! Deze eerste conjunctie komt sterk naar voren in 1974 met het WK , de geboorte van zijn zoon, het winnen met Barcelona en de ridderorde. Vanaf die tijd wilde Cruyff al professor - trainer worden met de Diamant in V, maar dat verhaal is voor een andere keer. (11)

Met dank aan Rob de Best voor de aanvullingen.

Copyright Wout Hendrickx Lottum juli 2004

  • April 1915 is astrologisch bezien vanuit de Zwarte Lichten een zéér interessante datum. De Zwarte Maan en de Draak staan dan conjunct en maken beide een 45 graden aspect op de ZwarteZon as, een “ intergratie-aspect”. Dit verwijst direct naar de “Hartslag van de Historie” Hoofdstuk X van “Progressies” van George Bode.
  • Zie John Bennett, The Dramatic Universe (4 volumes) Volume One, The Foundations of Natural Philosophy, Chapter Two, The progression of Catagories. Bennett Books Santa Fe U.S.A.
  • Pas na gedegen onderzoek van Rob en mij zagen we hoe de Zwarte Lichten en de     Sterrenbeelden in het enneagram geplaatst zijn. Hierover schreven Rob en ik het boek Enneagram en Astrologie, De ontwarring van Homo Mechanicus, ISBN 90 76392 25 8 Conversion Productions Amsterdam.

(4) Jan Peter Balkenende 07.05.1956 11.37 MET te Middelburg.

      Johan Cruyff 25.04.1947 13.10 MET te Amsterdam

  • Positie Zwarte Maan van Johan Cruyff is 9.30 Steenbok, de Gecorrigeerde Zwarte Maan 27.59   Boogschutter. De gecorrigeerde Draak staat 2.42 Maagd, de niet gecorrigeerde Draak 4.05 graden Maagd, zie Wout Hendrickx, Correctie’s voor Ephemeriden van de Gecorrigeerde en niet Gecorrigeerde Zwarte Maan, met enkele voorbeeld horoscopen o.a. Máxima, privé uitgave.
  • De Draak staat in het eerste decanaat van Maagd, het decanaat van de Zon, hetgeen direct terugkoppelt naar de Leeuw Ascendant. En daarbij staat de niet gecorrigeerde Draak in de verhogingsgraad van Saturnus hetgeen direct naar doorzetten, ambitie en carrière verwijst. Een aanwijzing dat er progressief rondom de gec. en niet gec. Draak belangrijke gebeurtenissen zouden kunnen komen!

(7)   Venus, als Heer X, de ambitie, en als Mundaan Heer de persoonlijke behoefte, om te scoren, X        in VIII, als haantje de voorste, in Ram.

  • In de Horoscoop valt uiteraard direct het 135 graden aspect van de Zwarte Maan naar de ascendant op, hetzelfde aspect vanuit de gecorrigeerde Zwarte Maan naar het MC en hetzelfde aspect vanuit Mars in IX. Het aspect met Mars is o.a. zonder meer zeer sterk doordat het derde decanaat van Leeuw, waar de Ascendant in valt, bij Mars hoort en Mars op de verhogingsgraad van de Zwarte Zon staat. En niet te vergeten het aspect Jupiter met de Zwarte Maan, 45 graden. Met dit soort aspecten wijst het al snel richting sport.
  • De as van de extremen, Draak – Beest, is in Johan’s horoscoop veel belangrijker dan de as Noord – Zuidelijke Maansknoop. Met de eerste Nieuwe Maan conjunct de Noordelijke Maansknoop 1972, wordt dit verschil recht getrokken, iets wat weinig voorkomt.
  • Zie George Bode, de Gelukspunt horoscoop, artikel in Astrofocus maart en juni 2004, Saturnus prijkt dan op de Midhemel!

(11)   Zie o.a. voor de biografie van Johan Cruyff www.cruyff.com.

horoscoop Johan Cruyff

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

 
llll