Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel XXV

De horoscoop van Theo van Gogh,

radix, progressies en transits.

© Astrologisch genootschap Venlo

Klik hier voor een printbare versie

Bij deze eerst even een blik op de manifeste lading van Theo van Gogh. Het leek ons beter deze in stukjes te knippen omdat alles in een tekening erg druk is.

Eerst de manifeste lading van de Heren van I, Venus en Persephone:

Horoscoop Theo van Gogh Heren van I

Opvallend is dat Persephone meer aspecten heeft dan Venus. Ook opvallend is het verschijnen van de intergratie aspecten met het Maansknopenkruis. De aspecten, halfvierkant Draak en anderhalfvierkant Beest zijn weggelaten.

Vervolgens de aspecten naar de factor in I, Neptunus. Normaal is de afstand vanaf de Ascendant eigenlijk wat te groot, maar doordat Neptunus 2 mooie sextielen vanuit de Heren van I krijgt nemen we Neptunus mee als factor in I.

Horoscoop Theo van Gogh Factor in I

Het vierkant met de Zon is het scherpst, ongeveer 27 boogminuten, scherper nog dan het sextiel met Pluto, 43 boogminuten.

Aspecten naar de Ascendant:

Horoscoop Theo van Gogh aspecten Ascendant

Waarom van Gogh zo extreem kon zijn blijkt uit de aspecten met de as van de extremen, de as Draak - Beest, nagenoeg exact naar de Ascendant.

Vervolgens de aspecten naar de Midhemel:

Horoscoop Theo van Gogh Midhemel

Ook hier valt een "extreme" aspectering op: de as Noordelijke en Zuidelijke Maansknopen en de as Zwarte Maan - Priapus stralen de Midhemel aan. Beiden zijn namelijk van een abstract gehalte. De "fysieke" aspectering is vanuit Vulkanus en wellicht vanuit Saturnus met een anderhalfvierkant. De orb is wat ruim genomen maar Saturnus loopt terug.

Als laatste alles bij elkaar, enkele aspecten laten we weg. Pluto bijvoorbeeld, het sextiel naar de factor in I, Neptunus is sterker dan het halfvierkant naar de Ascendant. Het anderhalfvierkant vanaf Persephone naar het Beest is niet ingetekend, het halfvierkant naar de Draak ook niet. Zo ook het anderhalfvierkant Venus Diamant. De driehoek Persephone Priapus niet en het halfvierkant Priapus M.C ook niet. Dit om de tekening overzichtelijk te houden

Horoscoop Theo van Gogh gehele manifeste lading

Al met al een drukke bedoening. Om nu alle aspecten te benoemen voert ons te ver, maar bij het koppel Jupiter / Neptunus staan we even stil. Op het oog lijkt Neptunus sterker te staan door de twee sextielen vanuit de Heren van I en daarbij in het eerste Huis staand. Uiteraard zien we hier een Neptunus-idee bij terug, film. Maar als we even verder kijken staat Jupiter, vierkant Persephone, veel sterker. Jupiter maakt twee cyclische positieverbanden, Heer III in XII en Heer VI in XII. Jupiter staat daarbij op een verhogingsgraad van Venus en is Mundaan Heer XII. Later komt hier nog een belangrijke progressie met het Maansknopenkruis bij. Al met al film, Neptunus, maar wel met het idee dit onder een groot publiek, Jupiter in XII, te verspreiden, Persephone vierkant Jupiter. Dat Persephone daarbij in III Boogschutter staat geeft de eventuele boodschap aan. Al met al typerend voor van Gogh, een op “gespannen” voet met de samenleving staan doordat zijn boodschap nogal eens “ongenuanceerd”, vierkant, overkomt. De verhogingsgraad van Venus, waar Jupiter op staat is ook herkenbaar. Het zijn geen reportages, Zwarte Maan, of discussieprogramma’s, Mercurius. Theo maakte films over mensen en hun onderlinge verhoudingen. In zijn laatste film Submission komen de verhoudingen op een nog dieper vlak te liggen. Jupiter in XII wijst in dit geval duidelijk naar religie en de relatie die de vrouw in deze film daarmee heeft. We zien de verhogingsgraad van Venus ook terug in het feit dat hij deze film maakte met Ayaan Hirshi Ali. Maar uiteraard is het vierkant Jupiter Persephone wederom zeer duidelijk zichtbaar, de film werd door velen als buitengewoon controversieel dan wel als zeer opruiend ervaren. De nasleep is helaas bekend.

In onze studiegroep hebben we de sterktebepaling van de Lichten en Planeten geanalyseerd. In dit artikel willen hier niet verder op ingaan. Voor dit artikel willen we wel globaal een aantal progressies bekijken.

1e Progressieve Volle Maan: 23.08.1975, 17°37' Waterman. Conjunct de Draak. Daar waar een nieuwe Maan altijd te maken heeft met een nieuw begin, is een volle Maan altijd een “bewustzijnsdraai” of een duidelijke wending. Op deze leeftijd had Theo zijn middelbare school afgemaakt en werd vervolgens zijn ouderlijk huis uit gegooid. Ergens wel duidelijk met de Draak in IV, een lievertje thuis zal het niet geweest zijn. Nu geldt dit niet uiteraard niet voor iedereen met de Draak in IV, maar bij Theo staat deze halfvierkant Persephone, Heer I, een druktemaker zal het wel geweest zijn.

 

In 1965 loopt Mercurius Maagd in, de energie als het ware accumulerend. In 1986 gaat Mercurius in XII lopen. Doordat dit Heer XII in XII is houdt dit in dat de energie van Mercurius als het ware nog meer accumuleert. Een zelfde accumuleren zien we in de horoscoop van Salvador Dali, zie progressies, die dan verklaart dat hij het recht heeft om krankzinnig te zijn. Hetzelfde zien we ergens terug bij Theo, bij talloze bladen kon hij vertrekken als auteur omdat de inhoud van zijn teksten te grievend waren. Mercurius gaat vervolgens steeds langzamer lopen om retrograde te gaan in 1992 op 25.14 Maagd (Het halfsextiel met Venus wordt net niet gemaakt, in dat jaar gaat zijn vrouw er op de set vandoor met de hoofdrolspeler) In 1998 loopt Mercurius het 11 e Huis weer in. Deze hele periode dekt zijn optreden in zijn intervieuwprogramma op de Amsterdamse kabel Een prettig gesprek (1989 / 1997). Ook al is Mercurius nu het 12 e Huis uit, de accumulatie blijft nog steeds plaatsvinden in het teken Maagd. Nu is dit niet de enigste reden voor zijn provocerende gedrag, het is uiteraard de Draak driehoek Ascendant die dit het meest in gang zet tezamen met een latente Uranus.

 

12 dec 1988 sec. Neptunus 90 Zon

Dit is in zijn radix uiteraard een enorm zwaarwegend aspect, met een orb van 27 boogminuten! En bij hoeveel mensen wordt zo’n aspect niet vol omdat Neptunus zo langzaam loopt. Het is uiteraard ook een aspect wat hem lang dwarsgezeten zal hebben. Nu hadden we eigenlijk onvoldoende biografische gegevens bij de hand, maar het verschijnen van het boek “Engel” in 1990 lijkt hier zeker mee te maken te hebben. Een soort autobiografie over zijn jeugd en een vierkant gaat eerder over de ellende als over de vreugde. Dit aspect heeft ook alles te maken met zijn verleden en afkomst, Zon Heer IV, waarover op een bepaalde manier gezwegen moet worden, vierkant Neptunus. Zijn vader was immers werkzaam bij de BVD!

“Traject - intergratie - aspect” van Jupiter met de Maansknopenzone.

Omstreeks 1977 maakt Jupiter een halfvierkant met de niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop, dus met het hele Maansknopenkruis worden er dan aspecten gemaakt. In 1982 maakt Jupiter ditzelfde aspect met de gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop, het hele traject afgelegd hebbende. Jupiter stond al sterk, maar door de langdurige aspectering met het Maansknopenkruis komt Jupiter in de frontlinie van de horoscoop te staan! Weliswaar in het 12 e Huis, maar dit is ook altijd het gebied van de samenleving als geheel. Het vierkant met Heer I, Persephone, krijgt hierdoor een extra klemtoon, waardoor er een soort gedrevenheid ontstaat om een persoonlijke boodschap te verspreiden, Persephone in III, in de gehele samenleving, Jupiter in XII.

Dit aspect resulteerde in het maken van zijn eerste film “Luger”, een film die nogal wat commotie veroorzaakte, hoe kan het ook anders met dit vierkant.

Bekijken we dit aspect wat dieper dan valt op dat dit aspect ingaand is naar de Noordknoop, er is een wens tot financiering, Noordknoop in Schorpioen, maar uiteindelijk moet hij het uit eigen zak betalen, Noordknoop in II. Het is daarbij een uitgaand anderhalfvierkant naar de Zuidknoop in VIII, hetgeen het macabere karakter van deze film accentueert. Het thema “geld van een ander” zien we hier ook in terug, de film ging over een miljonairsdochter.

Ook het halfvierkantaspect met het Beest is herkenbaar, een onconventionele film die ver over de grenzen van de Nederlandse films ging, Beest, waarvan hij de eindregie draagt, 10 e Huis.

Zijn eerste film, Luger, die hij maakte vanuit zijn eigen portemonnee, notabene na afgewezen te zijn door de filmacademie, sloeg in als een bom

 

 

Te zijner tijd wordt dit artikel voltooid.

 

Naar boven

Artikel is geschreven door: Francine Rasenberg, Thea Kosters, Margreet Sonsbeek, Carla Diennaar, Laura Dettingmeijer, Willem van Hulst, Willy de Gunst en Wout Hendrickx

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.