Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel XXIX

Het logaritmische enneakosmogram

 

De gulden snede

Door gastauteur Bart Verstraeten

Van dit artikel is nog geen printbare versie beschikbaar

800 jaar geleden publiceerde de wiskundige Fibonacci over zijn onderzoek naar de evolutie van natuurlijke processen. Hij kwam tot de vaststelling dat de levende natuur evolueert op de maat van het getal 1,618… Dit irrationele en dus dynamische getal φ (phi) ligt ten grondslag aan de zogenoemde gulden snede.

φ symboliseert de Eenheid die zich op de diverse bestaansniveaus voortdurend gelijkvormig en eindeloos afdrukt in de vorm van een natuurlijke spiraal. Met andere woorden, de straal van de levenscirkel evolueert op een logaritmische manier die zo kenmerkend is voor de evolutie van levensprocessen. (1)

Het universum zelf evolueert eveneens cyclisch en logaritmisch: het verre verleden en de toekomst zijn spiraalvormig met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld de gulden tijdschaal of de Auric Time Scale zoals Smelyakov en Karpenko ze noemen, is gebaseerd is op φ en de gulden snede. (2) Zij hebben vastgesteld dat de beroemde Maya kalender die begint op 11 augustus 3114 v. Chr. en eindigt op 21 december 2012 perfect ingedeeld kan worden in 12 perioden die in duur afnemen op grond van de ratio van de gulden snede.

Logaritmische tijd:

Tijd is een fascinerend fenomeen in een mensenleven, zeker voor een astroloog. Er bestaan meerdere tijdsvormen in de zichtbare en onzichtbare werelden. De logaritmische tijd is een fundamentele tijdstructuur. Dit artikel behandelt deze organische, biologische tijd van de mens op aarde.

Zowel het kosmogram als het enneagram weerspiegelt de logaritmische tijd tussen conceptie en mortaliteit. Het enneagram als procesmodel heeft dus ook betrekking op het ruimste (tijds)proces van het aardse leven. Qua (temporele) ontwikkeling zijn het kosmogram en het enneagram netjes met elkaar verbonden in wat we het enneakosmogram willen noemen.

Bij de geboorte van de mens is zijn fysiek voertuig al gevormd. Als we in jaren rekenen is de zwangerschapsperiode slechts één honderdste van zijn leven. De innerlijke tijd van de mens verloopt echter anders. Althans in het gewone menselijke bewustzijn, want op een dieper niveau vormen heden, verleden en toekomst namelijk een simultaan patroon.

De innerlijke processen van de mens starten bij de conceptie met een ongelooflijke snelheid en verlopen steeds langzamer naarmate de tijd vordert. Dit fenomeen herkent iedereen: de tijd lijkt steeds sneller te gaan. Onze stofwisseling gaat namelijk trager, we registreren steeds minder indrukken en ervaringen per tijdseenheid. Het cellulaire leven verloopt immers volgens een glijdende, logaritmische tijdschaal. De zwangerschapsperiode stelt in dit opzicht één derde voor van een mensenleven. Het fysieke lichaam krijgt in deze fase gestalte. Het tweede derde loopt tot de leeftijd van 7 jaar. In deze periode wordt de persoonlijkheid gevormd. In het laatste gedeelte tot 77 jaar komt het zielenleven tot rijpheid. (3)

Het logaritmische kosmogram

Astrologisch gezien komt de conceptie overeen met cusp IX. 10 maanmaanden later vindt de geboorte plaats (Ascendant). Vanaf het conceptiepunt gerekend eindigt de kindertijd 8 jaar later (cusp V – de persoonlijkheid is gevormd; het kind probeert zich in het vijfde huis stilaan los te maken van de ouderlijke sfeer). De cirkel sluit zich na zowat 80 jaar (weer cusp IX): de dood blijkt een reverberatie van de conceptie te zijn. Telkens bevinden er zich vier astrologische huizen tussen de punten van deze driehoek (Drie-Eenheid). Overigens, bij het enneagram gaat het altijd om twee tussenliggende punten.

 


Fig. 1: Het logaritmische kosmogram (Mann, 1986)

Logaritmisch start cusp IX op 1. En niet op nul, omdat de eerste maanmaand zich in wezen buiten de 'lichaamscirkel' afspeelt. De volgende logaritmische waarden zijn 10, 100 en 1000 maanmaanden. Deze tijdsmaten staan respectievelijk voor de geboorte, het einde van de kindertijd en de dood. 'Tijd is wat verandert en zich vermenigvuldigt', schreef meester Eckhart. (4)

Het logaritmische enneagram

In het enneagram staat conceptie/dood voor punt 9, de geboorte komt overeen met punt 3 en het einde van de kindertijd (op de leeftijd van 7 jaar) met punt 6.

In het enneagram zijn dit precies die punten waar de dynamiek een goddelijke impuls van buitenaf nodig heeft. 9 is het begin- en eindpunt, de geboorte is zich willen laten zien, zich manifesteren op punt 3 en het einde van de kindertijd correspondeert met de bezorgdheid van de volwassenheid (punt 6). Uit het bovenstaande blijkt ook dat 3 en 6 'echo’s' zijn van 9.


Fig. 2: Het logaritmische enneagram (naar Collin 1979)

 

De zes tussenliggende punten op de cirkel zijn de verschillende functies in het (in dit geval) cellulaire of organische leven. Tussen deze punten doet zich een interne circulatie van energie voor (de pijlendynamiek). Vanuit deze circulatie van licht ontstaan de diverse vormen. Op het niveau van de persoonlijkheid komen de genoemde functies en de impulspunten overeen met planetaire energieën. (6) Op zielsniveau met de onzichtbare zwarte lichten en de andere bewustzijnspunten. (7)

Het enneakosmogram

Enneagrampunt 1 is geconnecteerd met de Maan (persoonlijkheid), de Zwarte Maan (ziel) en in het logaritmische kosmogram met 2 maanmaanden na de conceptie. De moeder (Maan) is er zich doorgaans nog maar pas van bewust dat ze zwanger is. Het prille bestaan van het embryo – dat vanaf nu foetus genoemd wordt - raakt steeds meer op haar (leven) afgestemd. De menselijke entiteit verlaat stilaan de paradijselijke toestand van de geestelijke wereld (Zwarte Maan) om zich meer en meer te verbinden met zijn fysiek en etherisch lichaam in wording (Maan).

In deze fase ontstaat de spijsvertering die zoals bekend astrologisch met de maan correleert. Op dit moment bevindt de ontwikkeling zich meestal ergens in huis X. Het is zinvol na te gaan in welk dierenriemteken, in welke graad en in welke (nauwe) aspectering (orb 1°) het precieze punt zich bevindt. Dit geeft resonante informatie: het duidt op een wezenlijke (Zwarte) Maan-ondertoon van de bewuste graad, net zoals een dominante Zwarte Maan in een kosmogram op een accentuering van enneapunt 1 wijst. De connectie tussen de beide 'manen' is vrij vanzelfsprekend: de Zwarte Maan is tenslotte een punt op de maanbaan (apogeum). Deze manen maken de mens invoelend: de Maan reageert ontvankelijk op het leven en de Zwarte Maan (in eerste instantie) weigerachtig. In die zin zijn het tegengestelden die elkaar 'aantrekken' door hun gemeenschappelijke kern, het emotionele verleden (van de persoonlijkheid en de ziel). In een ultieme beweging voeren deze lichten de mens naar het Licht (Zon). Bevrijd van elke illusie vormen ze de toegangspoort tot de Geest (Zon). Terloops zij nog even opgemerkt dat de Zwarte Maan in het huidige leven in principe in hetzelfde teken staat als de Maan in het volgende leven. Ze reiken elkaar werkelijk de hand over de aardse levens heen.

Enneagrampunt 2 resoneert met Mercurius, met Priapus en met 4,5 mm zwangerschap. Hoewel het centrale zenuwstelsel zich al twee weken na de conceptie begint te ontwikkelen en hoewel verschillende delen van het brein na zes weken al te onderscheiden zijn, duurt het 4,5 mm vooraleer de meest primitieve hersenstructuren volledig gevormd zijn. Neurobiologen spreken van het reptielbrein, wat grosso modo overeenkomt met de hersenstam. De longen zijn nu helemaal klaar, ook al zijn ze dichtgeklapt en ontplooien ze zich pas na de geboorte. De mercuriale correlaties zijn hier overduidelijk.

De reptielhersenen kunnen niet denken - het denkvermogen bevindt zich in de neocortex, de hersenschors - maar ze zijn wel in staat tot elementaire conditionering (Priapus) zoals bij het geprogrammeerd reguleren van de ademhaling (Mercurius). Daarnaast begint de foetus voor de moeder voelbaar te bewegen in het vruchtwater. De allereerste bewegingen (van o.m. handen en armen) ressorteren onder Mercurius. De affiniteiten tussen Mercurius en Priapus zijn legio: beweeglijkheid, oppervlakkigheid, souplesse, herhaling, uitwisseling en verbinding zijn enkele begrippen die de beide factoren gemeen hebben. Enneatype 2 is zoals Priapus kameleontisch en stelt zich op sociaal vlak verleidelijk en zelfs symbiotisch op, in zijn zoektocht naar goedkeuring. Net als Mercurius en zeker Priapus heeft type 2 'veel' te 'bieden'. Iemand met een sterke affiniteit met 2 zal over een prominent Mercurius/Priapus-koppel beschikken.

Procesmatig gaat 1 naar 2 via 4. Anders gezegd, de Zwarte Maan gaat naar Priapus via het tussenstation Zwarte Zon. Meer hierover op weer een ander niveau verschijnt in het artikel 'De tien spirituele levensfasen'. Bij wijze van voorbeeld zijn hier de eerste twee punten van het logaritmische enneakosmogram behandeld. Het hele diagram laat zich vanuit een gelijksoortige redenering verder afleiden.

1 Thijs, K. (1989): De goddelijke toonladder. Zonhoven: Boek.

2 Smelyakov, S. & Y. Karpenko (1999). The Auric Time Scale & the Mayan Factor. Kharkov: Constanta.

3 Mann, A.T. (1986). Onze astrologische levensloop. Utrecht: Kosmos.

4 Safranski, R. (1995). Heidegger en zijn tijd. Amsterdam: Atlas.

5 Collin, R. (1979). Eeuwig leven. Wassenaar: Mirananda.

6 Collin, R. (1954). The Theory of Celestial Influence. Londen: Robinson & Watkins.

7 Hendrickx, W. (s.d.). Astrologie en Enneagram. Hoe deze verbonden zijn door de Zwarte Lichten.

© 2006 Bart Verstraeten

www.bloggen.be/multidimensionele_astrologie  

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.