Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Bij deze een 12e Huis artikel wat ik schreef voor de heren politici. Ogenschijnlijk heeft het niets met astrologie te maken, maar vergis je niet. Het twaalfde huis is alles wat iedereen laat liggen, waar niemand naar wil kijken. Niet zozeer een blinde vlek, dat is meer de Zwarte Maan. Nee gewoon: "Dat wil ik niet zien, is niet relevant etc." Vooral de politiek is hier beroemd om geworden, komma-neuken versus het grote geheel. Veel leesplezier!

Informatie waar dit schrijfsel van mij naar verwijst kunt u vinden op:

http://www.behouddeparel.nl/

Aan Knowhouse en de heer J.Lenssen ( Lenssen was een oud-wethouder)

Op 8 september was het wel makkelijk voor mij om het eerste balletje aangaande het “NGB” in te koppen. De Volkskrant had namelijk maar liefst 4 pagina’s gewijd aan het thema” Uitslag van de Ruimtelijke agenda” naar de gelijknamige website van deze krant, zie http://extra.volkskrant.nl/interactie/ruimtelijkeagenda/vraagstukken.php

De kop van de special “Het Betoog”d.d. 8 september 2007, luidde:” Liever een plantsoen dan een parkeerplaats”. Op plaats één van de einduitslag stond dan ook de oproep, ik citeer: “steek meer energie in hoogwaardige openbare ruimte, zoals mooie pleinen, parken en ander groen”.

Uiteraard is deze uitslag geheel te transponeren naar de huidige commotie o.a. rondom het “NGB”. Immers, dorpelingen zullen niet veel anders denken over hun omgeving dan stedelingen, waar bovengenoemd “Het Betoog” vooral naar verwees.

Per slot van rekening waren het de dorpelingen die nog net niet begonnen te tempeesten, donderdagavond 6 september 2007, tijdens de ‘informatie en discussieavond’ aangaande dit “NGB” in ‘t Haeren te Grubbenvorst. Dorpelingen die zich reeds verenigd hebben in de actiegroep “Behoud de Parel”.

Het is dan ook volkomen abject dat u, Knowhouse, dit project durft te presenteren als zijnde “innovatief”. Is dit het zesje waar Balkenende over sprak? Wilde u hier uw tien scoren? Gezien de reacties van de bevolking moet dit u toch aan het denken zetten, er van uit gaande dat u nog niet geheel onder invloed bent van “plankvorming”.

De argumenten die te berde werden gebracht door de actiegroep “Behoud de Parel”vormen een dusdanig doorwrocht vertoog, waarin de tijdgeest duidelijk hoorbaar is, dat uw “tien” direct is gereduceerd naar een nul.

Parbleu, denkt u nu werkelijk dat het objectiveringsvermogen van deze actiegroep aangaande uw “innovatie” lager is dan het uwe?

Begrijpt u dan niet dat deze “innovatie” het vigerende tijdsbeeld reeds lang geleden gepasseerd is?? U leeft overduidelijk nog in een tijdsbeeld dat al zo uitgewoond is dat zelfs Methusalem u meewarig zou aankijken. De door u gebezigde holle frases die u “innovatief” durft te noemen: “maximaal haalbare kringloopsluiting / milieuwinst / dierenwelzijn / economische winst”, zijn geheel weerlegbaar. De Nederlandse en Europese bevolking zit daarbij allang niet meer te wachten op een dusdanig chemisch-technocratische benadering van de landbouw en de veestapel in het bijzonder.

Uw chemisch-technocratische benadering van dit probleem is zo ongeveer een Stalinistische oplossing – gedrocht - te noemen hetgeen volkomen diametraal staat ten opzichte van de tijdgeest, een tijdgeest waar u schijnbaar geen voeling mee heeft of niet mee wenst te hebben!

De door u gebezigde holle frases gebruiken als “verkoopargument” –o.a. voor deze enorme toekomstige berg stront - naar de burger toe, doet denken aan de tijd dat ‘ Mundus vult decipi, ergo decipiatur’ modus operandi was.

De rol van de gemeente, provincie en de overheid binnen dit “NGB” is hierbij infaam en zelfs misdadig te noemen. Meewerken aan: kringloopsluiting en milieuwinst? Hier mijn tweede kopballetje: “Het volkomen negeren door bovengenoemde van de immense en onherstelbare schade aan het milieu in derde wereldlanden”.

Het grootste deel van het voer voor deze dieren komt immers o.a. uit het reeds ‘gerampaste’ en verwoeste Amazonegebied! Dit voer, voor een groot deel soja, is daarbij genetisch gemanipuleerd, waarbij de risico’s voor het dierenwelzijn en onze volksgezondheid nog steeds niet voldoende in kaart zijn gebracht. (1) In deze monoculturen, die verder dan de einder reiken is niets maar dan ook niets te bespeuren van milieuwinst, kringloopsluiting dan wel duurzaamheid. Ridicuul dat onze overheid indirect meewerkt aan het spekken van deze bedrijven aldaar – Monsanto!(2) - middels het stimuleren van een “NGB”! Om te huilen is het dat onze overheid, die zogenaamd waakt over onze volksgezondheid en ons milieu, hierbij een dusdanig ambivalent standpunt inneemt dat Henry Kissinger er bedremmeld bij zou staan.

Een klein maar vetgedrukt artikel uit het NRC handelsblad d.d. 12 september 2007, heeft de alarmerende kop:”Nederland ontbost de tropen”. Kleine greep uit dit artikel, ik citeer: “DE NEDERLANDSE CONSUMPTIE WAS TUSSEN 2001 en 2005 VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERDWIJNEN VAN BIJNA EEN MILJOEN HECTARE BOS IN O.A. HET AMAZONEGEBIED EN ZUID OOST AZIE (3) . Schaamt u zich nu niet voor uw geweldige milieuwinst en kringloopsluiting? Milieuvervuiling en onherstelbare schade aan de longen en de apotheek van de aarde, op zo’n grote schaal dat men hiervoor in Nederland allang in het gevang gezet was.

U mag blij zijn dat er nog geen internationaal tribunaal voor milieumisdaden is, zoals er wel is voor oorlogsmisdaden. Iets waar de tijdgeest eigenlijk al zwanger van begint te raken.

Ook is de Nederlandse overheid met het indirect meewerken aan het vernietigen van deze gebieden, juist door deze mammoetbedrijven te stimuleren en te ondersteunen, internationale verdragen inzake de mensenrechten met de voeten aan het treden. Immers de locale bevolking, overwegend kleine familiaire boerenbedrijven, worden al dan niet gedwongen te verkassen, de sociale misstanden die hier op volgen kunt u bijvoorbeeld zien op deze site: http://www.globalinfo.nl/content/view/1321/30/

De rest van een lange litanie zal ik u op dit moment besparen, zoals: een MSRA - kweekbak, diervriendelijk, fijnstof, gezondheidsschade, maximaal economische winst, werkgelegenheid voor mensen met bijvoorbeeld de etnografische achtergrond ‘Magyaren, Szeklers, Csángo’s, Sarakatsani of Roethenen’ want Polen willen allang niet meer in zulke bedrijven werken – laat staan Nederlanders –, varkenspest, vernietiging van het toeristisch aantrekkelijk landschap en de rust die nu al vaak ver te zoeken is, enorme uitstoot van ammoniak, waar het na jaren van soebatten, het aangrenzende natuurgebied Kaldenbroek ongetwijfeld een enorme opdonder van zal krijgen, etc, etc, etc.

Het is dan ook te hopen dat het ‘burgerinitiatief’ van Milieudefensie (40.000 handtekeningen zijn er nodig om een onderwerp op de parlementaire agenda te plaatsten) om tot hervormingen in de vleessector en het beëindigen van de intensieve veehouderij te komen, treurig genoeg door misinterpretatie getorpedeerd door het CPB en het MNP, zogenaamd dankzij “de fantastische regels uit Brussel” toch voldoende kritische massa heeft gegenereerd om de reeds genoemde tijdsgeest vorm te kunnen geven. Het onderzoek van dit CPB en MNP heeft inmiddels wel zeer waardevolle resultaten opgeleverd die de Gemeente Horst aan de Maas, de provincie Limburg en de Tweede Kamer zou kunnen gebruiken om een nieuwe visie te vormen. Zie o.a. : http://www.milieudefensie.nl/landbouw/nieuws/kamer-start-inhoudelijke-behandeling-eerste-burgerinitiatief

Wanneer stopt deze overheid dan ook eens met “epibreren” en gooit met een flukse ruk het verstofte denkraam open om o.a. de mondiale actualiteit te integreren in een visie met grandeur, deze zogenaamde “duurzame-innovatie-kronkel” met een ferme zwiep in de prullenbak pleurend?

Mocht u toch uw snode plannen ten uitvoer willen brengen dan riekt dit inmiddels al overduidelijk naar ‘abus de pouvoir’, misbruik van macht! Immers, het formuleren van recente onderzoeksvragen is gegund aan de LLTB en de Stichting Milieufederatie Limburg, beide instanties zijn voor dit “NGB”! Tja, hou een klein kind een lolly voor……

Wat dit betreft is de uitspraak aangaande het tweede Pikmeer arrest ronduit defaitistisch te noemen, de eerste rechter die hier eens een einde aan maakt verdient een standbeeld. Of durft de overheid aangaande de door mij aangedragen punten inmiddels wel de VOLLE VERANTWOORDING TE DRAGEN?

Onwillekeurig moet ik aan Jac. P. Thijsse en Eli Heimans denken die destijds met gelijkgestemden het Naardermeer hebben gered van de idiote en criminele plannen van de Amsterdamse gemeenteraad om er een vuilstort van te maken. Wat dit betreft is dit “NGB” een herhaling van het verleden, ditmaal in een “modern – chemisch - technocratisch jasje”.

Uit een ver verleden echoën boven elk tijdsgewricht de wijze woorden van Seneca:

“Invisa numquam imperia retinentur diu”,

“een gehaat gezag houdt nooit lang stand”. Wellicht kan de gemeenteraad van Horst aan de Maas deze woorden eens gaan overdenken alvorens een beslissing te nemen over dit “NGB”, al dan niet op het Witveld, immers

‘ beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.

W. Hendrickx , 30 september 2007.

 

1) http://www.vrijheids.net/?cat=3%20

De Organic Consumers Association meldt vandaag het volgende:

“Verenigd Koninkrijk: vanaf heden zal de staf van de Britse hoofdvestiging van biotech gigant Monsanto uitsluitend niet-genetisch gemodificeerde produkten eten tijdens de lunchpauzes. Produkten die genetisch gemanipuleerde soja en mais bevatten zijn niet langer verkrijgbaar in de bedrijfsrestauratie.

 

2) http://video.google.nl/videoplay?docid=5575765927481977413

Monsanto patenteert varkens, Canvas Terzake, schokkerende documentaire over Monsanto

3) http://www.greenpeace.nl/news/ontbossing-amazone-voor-soja-n

De afgelopen drie jaar ging voorgoed een gebied verloren van 7 miljoen hectare: twee keer de oppervlakte van Nederland.

http://www.milieudefensie.nl/landbouw/nieuws/060411b.htm

Citaat: Eind vorig jaar bleek uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie en Cordaid dat Nederland op grote schaal Braziliaanse soja importeert uit gebieden waar sprake is van kap van tropische bossen, illegale landonteigening en zelfs slavernij. Negentig procent van de soja die Nederland importeert dient als veevoer.

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll