Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

De kernkwaliteit van de Zwarte Maan in masker- en zielenkwadranten

Door Bart Verstraeten

De Nederlandse managementcoach Daniel Ofman heeft onlangs een nieuw boek gepubliceerd over zijn ondertussen beroemde kernkwaliteiten. 15 jaar geleden verscheen zijn bestseller Bezieling en kwaliteit in organisaties, nu richt hij zich tot een algemeen lezerspubliek met zijn glasheldere en veelzijdige boek Hé, ik daar …?! (Servire, 2007, 224 p.).

De omschrijving die hij van een kernkwaliteit geeft, is logischerwijs verwant met de betekenis van de Zwarte Maan.

Kernkwaliteiten zijn niet in de eerste plaats gedragingen, maar eerder mogelijkheden waarop je je kunt afstemmen. Zoals de kwaliteit van het geluid van een radio voor een deel bepaald wordt door de precisie waarmee deze afgestemd is op de juiste golflengte, zo wordt ook de mens inspirerender als hij afgestemd is op zijn eigen kernkwaliteiten. (…) Een kernkwaliteit is altijd potentieel aanwezig. Je kunt een kernkwaliteit niet naar believen aan- of uitzetten; je kunt hem (sic) wel verstoppen of verborgen houden. Het onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden zit vooral in het feit dat kwaliteiten van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. (p. 20-21)

Het kernkwadrant in een notendop

De schaduwkant van iemand zijn sterkte, de vervorming van zijn kernkwaliteit, noemt Ofman de valkuil. De valkuil is een kernkwaliteit die te ver doorschiet. Zo kan gedrevenheid in fanatisme doorschieten. Fanatisme is namelijk te veel van het goede van gedrevenheid.

Naast de valkuil krijgt de mens met zijn kernkwaliteit nóg twee cadeautjes: zijn uitdaging en zijn allergie. De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. Fanatisme uit zich dan bijvoorbeeld als relativering. De kernkwaliteit (b.v. gedrevenheid) en de uitdaging (b.v. relativering) zijn aanvullende kwaliteiten. Het komt erop aan die twee in balans te brengen (relativerende gedrevenheid) zodat je niet doorschiet naar de valkuil. Vooraleer je kernkwaliteit en uitdaging in evenwicht kunt houden, moet je de laatste eerst (verder) ontwikkelen.

De meeste mensen zijn allergisch voor te veel van hun uitdaging, vooral als zij die in de omgeving gespiegeld zien. Zo zal een gedreven persoon het doorgaans moeilijk hebben als hij met een gelaten medemens geconfronteerd wordt (gelatenheid blijkt vaak de allergie van de een en de valkuil van de ander te zijn). Gelatenheid is bij nader inzien te veel van het goede van de uitdaging (relativering). Als je je allergie in de ander tegenkomt, ligt je valkuil op de loer. De allergie maakt iemand eigenlijk het meest kwetsbaar, omdat die hem in zijn valkuil jaagt.

 

 

Masker- en zielenkwadranten

Ofman ontwikkelt in zijn boek tal van inspirerende inzichten over kernkwaliteiten en kernkwadranten, naast originele en waardevolle delen over creëren en creativiteit. Een van zijn ontdekkingen is het maskerkwadrant, het omgekeerde van een kernkwadrant. Zowel kernkwaliteit en uitdaging als valkuil en allergie wisselen in een maskerkwadrant onderling van plaats.

Waarom dit fenomeen zich geregeld voordoet, is niet duidelijk voor Ofman. Hij stelt alleen vast dat maskerkwadranten vaker voorkomen dan je denkt, dat mensen vaak jarenlang hun uitdaging voor hun kernkwaliteit houden en omgekeerd. Vanuit de kennis van de Zwarte Maan in de geboortehoroscoop mogen we ervan uitgaan dat iedereen over een paar maskerkwadranten beschikt, althans zeker in de eerste levenshelft.

Stel dat de Zwarte Maan in een kosmogram in Boogschutter staat. Een maskerkwadrant kan er dan als volgt uitzien:

 

Door de innerlijke ontwikkeling die op het levensgebied (huispositie) en in de kleuring (teken) van de Zwarte Maan plaatsvindt, kan het oorspronkelijk veronderstelde kernkwadrant (= maskerkwadrant) zich omkeren. Zo ontstaat het ware kernkwadrant, wat bij elk maskerkwadrant altijd in potentie aanwezig is. Wij kunnen dit ware kernkwadrant het zielenkwadrant noemen.

 

De uitdaging blijkt de grootste kwaliteit te zijn en de allergie is achteraf bekeken de valkuil. In de mate dat iemand een zielenkwadrant kan realiseren, zal de kracht van de valkuil en de allergie uiteraard afnemen in vergelijking met een ‘gewoon’ kernkwadrant. Een zielenkwadrant is uiteindelijk een kernkwadrant van een hogere orde. Waakzaamheid blijft wel geboden: valkuil en allergie behouden hun belang. Ook de nieuwe uitdaging in evenwicht brengen met de kernkwaliteit par excellence (b.v. tot tactvolle directheid) blijft op zielsniveau aandacht vragen.

Nog een voorbeeld: een Zwarte Maan in Stier kan de volgende kwadranten opleveren.

Maskerkwadrant

 

Zielenkwadrant

De ‘geweigerde’ Zwarte Maan brengt het maskerkwadrant voort, de ‘heroverde’ Zwarte Maan het inherente zielenkwadrant. De andere Zwarte Lichten bieden eveneens boeiende perspectieven om verdiepend met kernkwadranten te werken.

Zeker vermeldenswaard is tot slot nog dat Daniel Ofman en Rita van der Weck de relatie met het enneagram hebben uitgewerkt in hun boek De Kernkwaliteiten van het Enneagram. Leuk voor de liefhebbers van de magische cirkel.

Bart Verstraeten

 

www.bloggen.be/multidimensionele_astrologie

www.apogeum.org

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll