Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Franklin Delano Roosevelt

30 januari 1882 Hide Park USA 20.45 LMT, tijd lijkt te kloppen.

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 18.48 Leeuw direct, bij benadering.

 

Voor het laatst bijgewerkt 30 januari 2007

 

Horoscoop Franklin Delano Roosevelt

 

Naar boven

Horoscoop Franklin Delano Roosevelt manifeste lading

Naar boven

 

 

 

 

Tekstfragment uit "Jouw Spirituele Kant" door Wout Hendrickx

Opvallend bij Roosevelt is het buitenspel staan van de Noordknoop en de Zuidknoop, ondanks dat Vulkanus, Heer I, dit ietwat rechttrekt. De progressieve Zwarte Maan komt in contact met het progressieve Beest, hetgeen zijn presidentsschap duidelijk markeert. Rond 1932, New Deal, loopt de Zwarte Maan en het gecorrigeerde Beest rond de één graad Maagd. Over Roosevelt kan men een boek schrijven!

Naar boven

 

 

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

Naar boven

Uit Wikipedia, tekst nagenoeg in zijn geheel overgenomen.

Franklin Delano Roosevelt

32e president van de Verenigde Staten

Ambtstermijn 4 maart 1933 - 12 april 1945

Franklin Delano Roosevelt, lid van de Democraten, was de 32e president van de Verenigde Staten.

Zijn presidentschap duurde van 1933 tot 1945. Hij is de enige Amerikaanse president die drie keer herkozen is, een record dat niet meer ingelopen kan worden omdat heden ten dage de president maar éénmaal herkozen kan worden.

Geboren als zoon uit een welvarende familie van Nederlandse afkomst, stapte Roosevelt in 1910 in de politiek als lid van de senaat van New York. Hij was Democraat en voerde felle campagne voor Woodrow Wilson, die in 1912 presidentskandidaat was.

Van 1913 tot 1920 was Roosevelt onderminister van Marine.

In 1921 werd Roosevelt getroffen door poliomyelitis (kinderverlamming). Deze ziekte verlamde zijn hele onderlichaam. In 1927 stichtte hij in een gezondheidsoord in Georgia een vereniging om andere slachtoffers van deze ziekte te helpen. Omstreeks die tijd was Roosevelt weer terug in de politiek.

Hij werd in 1928 tot gouverneur van New York gekozen. Direct begon hij met een krachtig sociaal hervormingsprogramma. In 1932 was hij voorzitter van een commissie die de corruptie in het Democratische bestuur in New York onderzocht en die burgemeester James Walker dwong af te treden. Van meer nationaal belang was de 'Brain Trust' (hersenbank, denkgroep) van adviseurs, die door Roosevelt bijeengebracht werd om New York te helpen herstellen van de gruwelijke nasleep van de malaise die volgde op Beurskrach van 1929.

Presidentschap

In 1932 stelde Roosevelt zich kandidaat voor het presidentschap en won gemakkelijk. Zijn rede bij de eedaflegging bezorgde hem een grote reputatie. Hij verkondigde dat het zijn vaste overtuiging was dat het enige waarvoor men angst hoefde te hebben, de angst zelf was. Tevens kondigde hij zijn New Deal aan. Dit programma behelsde regeringscontrole op industrie en landbouw en had tot doel de economie nieuw leven in te blazen door grote injecties uit publieke fondsen. Dit was conform de economische theorie van die tijd; de theorie van Keynes.

Tweede termijn

In 1936 won Roosevelt voor de tweede keer de verkiezingen: een denderende overwinning. Het was duidelijk dat de door zijn nieuwe politiek begunstigde mensen waardering voor hem hadden, dit in tegenstelling tot zijn grote zakencritici. In de buitenlandse politiek stelde Roosevelt zich op als een 'goede buur' voor Latijns-Amerika en riep op tot vrede bij Hitler en Mussolini.

Derde termijn

In augustus 1942 ontmoette Roosevelt Winston Churchill op een oorlogsschip even uit de kust van Newfoundland, waar ze het Atlantische handvest ondertekenden, een verklaring van gemeenschappelijke doelstellingen. Het werd het oprichtingsdocument voor de Verenigde Naties, ondertekend door 26 landen in 1942. Toen waren inmiddels de Verenigde Staten zelf ongeveer een maand in de oorlog verwikkeld, door de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941.

Terwijl hij het leiden van militaire operaties aan militairen overliet, besteedde Roosevelt veel tijd aan onderhandelingen en conferenties met geallieerde leiders.

Vierde en laatste termijn

In 1944 won hij, met Harry S. Truman als vicepresident, tot ieders verbazing voor de vierde maal de presidentsverkiezingen. Hij is de enige president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die vier keer gekozen werd. Tegenwoordig is dit niet meer mogelijk omdat iemand zich nu nog maar één keer herkiesbaar mag stellen voor dit ambt.

Op de Conferentie van Jalta in februari 1945 namen Roosevelt, toen al ernstig ziek, Churchill en Stalin vitale beslissingen inzake het Europa van na de oorlog. Toen al werd overeenstemming bereikt over de vier bezettingszones in het veroverde Duitsland. Ook werden afspraken gemaakt met Rusland met betrekking tot grondgebied in Azië.

Overlijden

Twee maanden later, in 1945, stierf Roosevelt. Hij werd door Koningin Wilhelmina postuum benoemd tot Ridder der Eerste Klasse of Grootkruis in de Militaire Willems-Orde.

Overig

Roosevelts voorouders komen uit Zeeland. In Middelburg worden daarom nog jaarlijks de Four Freedom Awards uitgereikt. Sinds 2004 is in de Zeeuwse hoofdstad ook de Roosevelt Academy opgericht, een University College van de Universiteit Utrecht.

Naar boven

 

 

 

Printversie:

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.