Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Helmuth Kohl

3 april 1930 Oggersheim 06.30 CET

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 16.19 Waterman, retrograde

 

Voor het laatst bijgewerkt 14 februari 2007

Lijst progressies 1990

Aanvullende tekst

 

Horoscoop Helmut Kohl.

Langst zittende Bondskanselier van Duitsland, bracht de Duitse eenwording tot stand.

horoscoop Helmut Kohl

 

 

Helmut Kohl, manifeste lading:

Manifeste lading Helmut Kohl

 

Naar boven

 

 

 

Tekstfragment uit "Jouw Spirituele Kant" door Wout Hendrickx

Wellicht is de meest indrukwekkendste horoscoop met de Zwarte Maan in XI wel die van Helmuth Kohl, de langst zittende Kanselier van Duitsland ooit, langer zelfs dan Konrad Adenhauer, Vader des Vaderland voor de Duitsers. Hoe men ook over Helmuth Kohl denkt, hij is wel een van de uitzonderingen op het wereldtoneel die zonder bloedvergieten een gescheiden natie weer samenbracht! Hoe anders is dit op het hedendaagse wereldtoneel, met Iraq, de Soennieten, de Sjiieten en de Koerden die elkaar elke dag in de haren vliegen. Of Libanon, Hezbollah, Israël, en de Palestijnen, Hamas. Nog meer voorbeelden? Atjeh, Molukken en Indonesië, China en Tibet, Ruanda Hutsis en Tutsis. Ik kan de lijst eindeloos maken, allemaal bloed. Niet bij Kohl, laten we daarom even naar zijn imposante horoscoop kijken, net zo imposant zoals hij zelf was met zijn optreden.

Kijken we bij Kohl naar de manifeste lading dan valt direct de as Zwarte Zon Diamant op die over de as I.C. – M.C. loopt.

Deze laat ik even voor wat het is, we zijn immers bezig met het hoofdstuk over de Zwarte Maan.

 

Naar boven

 

Progressies Kohl, 1990

Naar boven

Aanvullende tekst op "Jouw Spirituele Kant".

Opvallend in zijn progressies is het genoemde anderhalfvierkant van de stilstaande gecorrigeerde Zwarte Maan - verhoogd op de Mars verhogingsgraad - naar het Gelukspunt. De Zon, Heer X maakt daarbij een mooi sextiel naar Uranus in XII, Kohl die persoonlijk, Zon, verantwoording neemt, X, voor een nieuwe impuls, Uranus, aangaande het gehele Duitse volk. Evenzo naar Venus, halfvierkant, fikse inspanning. De partners, Venus Heer VII, zijn natuurlijk Gorbatsjov en de andere wereldspelers van dat moment. De mooiste komen van het gehele Maasnknopenkruis. Progressieve Noordknoop (zone!) uitgaand driehoek Neptunus Heer XII, doorbraak voor de Duitse samenleving. Neptunus in VI staat voor een doorbraak binnen de beroepsbevolking. Niet ingetekend is de progressie vanuit het Progressieve Beest, zone, driehoek de Maan, duidelijk een ondermijnend karakter naar bepaalde bevolkingsgroepen, Maan Heer XI, en hun zekerheden, Maan Heer II. Voor vele Duitsers was het in aanvang dan ook een rommelige tijd.

Wat ook meespeelt bij Kohl, verreweg het belangrijkste aspect, is de conjunctie tussen de as Draak - Beest met de as Zwarte Maan - Priapus. Deze staat in het boek "Jouw Spirituele kant beschreven".

Iets wat ook opvallend is in Kohl zijn radix is het gegeven dat de puntentelling voor de Zon op Saturnus na, enkel abstracte factoren bevat. Dit wijst uiteraard naar een abstracte wijze van optreden en verantwoording nemen, iets wat Kohl ruimschoots liet zien.

 

Naar boven

 

Lijst progressies Kohl in 1990

Naar boven

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

 

Uit Wikipedia, tekst nagenoeg in zijn geheel overgenomen.

Helmut Josef Michael Kohl (Ludwigshafen am Rhein, 3 april 1930) is een Duits politicus. Hij was bondskanselier van 1982 tot 1998.

Hij is de voormalig leider van de CDU. Hij was van 1982 tot 1998 bondskanselier van Duitsland; tot 1991 alleen van het voormalige West-Duitsland, vanaf 1991 van het verenigde Duitsland.

Persoonlijk

Helmut Kohl werd 1930 als 3e kind van Hans Kohl en Cäcilie Schnur geboren. Kohl's familie was burgerlijk-conservatief en rooms-Katholiek. Zijn oudere broer viel in de tweede wereldoorlog. Kohl zelf werd aan het eind van de tweede wereld oorlog opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te vechten. Kohl groeide op in de wijk Friesenheim in Ludwigshafen, bezocht het gymnasium en begon in 1950 een studie rechten in Frankfurt am Main. In 1951 ging hij naar de universiteit Heidelberg en veranderde hij van studie (hoofdvakken geschiedenis en staatswetenschap).

Na zijn studie in 1956, ging hij werken als wetenschappelijke medewerker bij het Alfred-Weber-Institut van Universiteit Heidelberg. In 1958 promoveerde Kohl tot Dr. na aanleiding van zijn werk over 'De politieke ontwikkeling in de regio Palts en de herrijzing van de partijen na 1945'. Aansluitend werd hij directie assistent bij een ijzergieterij in Ludwigshafen. In 1960 trouwde hij met Hannelore Renner (1933-2001) die hij sinds 1948 kende. Ze zouden twee zonen krijgen.

Zijn vrouw Hannelore leed aan lichtallergie en pleegde op 5 juli 2001 zelfmoord.

Op 4 Maart 2004 publiceerde Kohl het boek "Erinnerungen, 1930 - 1982". Het boek omvat zijn levensherinneringen vanaf 1930 tot het begin van zijn eerste regeringsperiode (1982). Het tweede deel verscheen op 3 November 2005 en bevat het eerste deel van zijn regeringsperiode (1982-1990).

Kohl woont in Berlijn en in Ludwigshafen. Eind 2004 was Kohl in Sri Lanka ten behoeve van weldadigheid. Hij ontkwam ternauwernood aan de tsunami. Na twee dagen zonder stroom en drinkwater werd de 74-jarige Kohl door een helikopter gered.

Naar boven

Politiek

Kohl is de langst zittende (16 jaar) bondskanselier na de Tweede Wereldoorlog geweest. Zijn grote verdienste voor de wereld en Europa is de vereniging tussen de BRD (West-Duitsland) en de DDR (Oost-Duitsland) tot het huidige Duitsland na de val van de Berlijnse Muur. Door persoonlijke contacten met onder meer president Mitterrand van Frankrijk en president Gorbatsjov van Rusland wist Kohl Duitsland weer tot factor van betekenis te maken in de wereldpolitiek. Zijn politieke visie op de transatlantische betrekkingen werd bepaald door loyaliteit aan de (Verenigde Staten) en de NAVO. Mede daardoor wist hij Duitsland weer terug te brengen in de rij der naties.

Kohls politieke erfenis is aan het einde van zijn lange regeringstermijn ernstig geschaad door het grootschalige partijfinancieringsschandaal van 1999 toen bekend werd dat de CDU illegale bijdragen had ontvangen onder Kohl's leiderschap. Onderzoek door de Bondsdag naar de bronnen van de voornamelijk op Geneefse rekeningen gestalde bijdragen onthulden twee bronnen: verkopen van Duitse tanks aan Saoedi-Arabië en privatiseringsfraude bij een overeenkomst met de Franse president François Mitterrand, die 2550 ongebruikte allotments (=aandelen) voor de Franse staatsfirma Elf Aquitaine wenste. In december 1994 zorgde een CDU-meerderheid in de Bundestag voor een wet die de rechten van de oorspronkelijke eigenaars ontnam. Meer dan 300 miljoen DM (Deutschmark = Duitse marken, circa 150 miljoen euro) aan illegale gelden werd ontdekt op rekeningen in het kanton Genève. De door fraude verkregen allotments werden geprivatiseerd en kwamen terecht bij TotalFinaElf. Daarnaast werden er veel zware wapens (tanks en vliegtuigen) van het opgeheven Oostduitse leger illegaal aan de "Kroaten" geleverd in de oorlog van voormalig Joegoslavië, waardoor de Serviërs mede verloren en uiteindelijk vrede sloten.

In 2003 werd bekend dat televisiemagnaat Leo Kirch 600.000 Duitse Mark aan Kohl had betaald voor een advisory contract (=advies-contract). Een delicate aangelegenheid, aangezien Leo Kirch zijn commerciële televisierijk vooral te danken heeft aan de hervormingen in de jaren tachtig waarvan Kohl een groot voorstander was.

Ondanks deze schandalen kan Kohl toch als een belangrijk Europees politicus worden gezien die grote betekenis heeft gehad voor Duitsland (hereniging), Europa (voortgang uitbouw EEG, EG en EU) en de wereld (vriendschap met de USA en loyaal bondgenoot in de NAVO). Kohl is gelauwerd met vele eredoctoraten.

Uitspraken

"Vanaf duitse bodem mag in toekomst alleen nog maar vrede komen." - Toespraak Frauenkirche, Dresden, 19 December 1989

"Een succesvol industrie-land, d.w.z. een land met toekomst, is niet te organiseren als een collektief pretpark" - Regeringsverklaring over Werk- & Vakantieperioden in Duitsland, Maart 1993.

"De duitse eenheid en het europese akkoord zijn als twee kanten op een en dezelfde medaille" - Laatste woorden van een toespraak op de 15e partijdag van de CDU, Frankfurt am Main, 17 Juni 2002.

 

Naar boven

 

 

 

Printversie:

printversie Helmut Kohl

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.