Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Henri Dunant

8 mei 1828 Genf (Genève) vermoedelijk rond 21.35 LMT

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 19.03 Kreeft, retrograde

 

Voor het laatst bijgewerkt 18 februari 2007

 

Horoscoop Henri Dunant.JPG

Horoscoop Henri Dunant.JPG

Naar boven

Henri Dunant, manifeste lading

Henri Dunant, manifeste lading

Naar boven

 

Eigen tekst uit het astrologieboek: "Jouw Spirituele Kant", met een kleine aanvulling

Henri Dunant, de oprichter van het Rode Kruis en grondlegger van de Conventie van Genève zou een mooi voorbeeld voor de Noordknoop in X zijn geweest, was het niet dat de as Zwarte Maan – Priapus de as Beest – Draak conjuncteerd. Zodoende een doorbraak in het maatschappelijke veld creërend, maar het accent wel verplaatsend naar de genoemde conjunctie, buitenspel! Terzijde, zijn tweede Nieuwe Maan valt in 1862, op 21º22 Tweelingen, conjunct de verhogingsgraad van Pluto, het onmogelijke bewerkstelligend, driehoek de Noordknoop! Hierbij de Noordknoop duidelijk minder buitenspel zettend. En opvallend, net zoals bij Livingstone, de Noordknoop in het decanaat van Jupiter! Zijn geboortetijd geeft stof tot nadenken, de ene bron noemt 22.00 uur, de ander 21.35 en weer een ander 20.30. Mij lijkt in ieder geval de tijd rond 21.35 het meest plausibel. Door deze geboortetijd aan te houden komt de Draak nagenoeg conjunct cusp II te liggen, het Beest conjunct cusp VIII.

Zijn leven is eigenlijk een drama te noemen, van gerespecteerd burger naar de goot en op het einde van zijn leven de Nobelprijs voor de Vrede, hoe gek kan een leven in elkaar zitten.

In 1859 komt hij tijdens een zakenreis op het “slagveld van Solferino” een oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk, terecht en begint onmiddellijk elk slachtoffer te helpen waarbij hij de lokale bevolking inzet, progressieve Saturnus conjunct Zwarte Maan in VII. Daarbij geen partij kiezend voor welke gewonde dan ook! In 1862 schrijft hij over dit drama een boek wat in die tijd nogal wat stof doet opwaaien.

Vanuit de astrologie bezien is het overigens vreemd dat de Zwarte Lichten zo lang op de plank zijn blijven liggen. De conjunctie tussen de Draak en Priapus is zo overduidelijk in deze horoscoop! Het wijst nagenoeg altijd naar een (nagenoeg) onhoudbare situatie! Meer hierover in mijn astrologieboek.

Naar boven

 

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

Link naar tekst uit Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Dunant

Link naar een Zwitserse site met een vermelding van de geboortetijd 21.35 uur

http://www.sophiakalia.net/articles/suisse.doc

Andere linken:

http://www.shd.ch/

http://www.rodekruis.nl/over/overons_index.phtml?PHPSESSID=5

Naar boven

Uit Wikipedia, tekst gedeeltelijk overgenomen.

Henri Dunant

Henri Dunant (Genève, 8 mei 1828 — Heiden, 30 oktober 1910), in zijn latere leven in het Engels Henry Dunant genoemd, was een Zwitsers bankier, mede-auteur van het YMCA-handvest en oprichter van het Rode Kruis. Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 1901.

Biografie

Jean Henri Dunant werd geboren op 8 mei 1828 in Genève, later zou hij zijn naam veranderen van Henri naar Henry omdat dit in het engels makkelijker was om uit te spreken. Hij was een Zwitserse zakenman en een sociale activist. Tijdens een zakenreis in 1859 was hij getuige van een veldslag tussen de Oostenrijkers en de Fransen. Deze ‘Slag om Solferino’ beschreef hij later in een boek waarin hij pleitte voor een gezondheidsinstituut dat geen grenzen kende. Later is hem de Nobelprijs voor de vrede toegekend. Dunant heeft niet een al te makkelijk leven gehad, ook al was hij de oprichter van het wereldberoemde Rode Kruis. Lees mee hoe Dunant erin slaagde zijn sociale idealen te behouden en hoe hij elke donkere periode uit het leven probeerde te vergeten.

De slag om Solferino

Hij arriveerde in Solferino in de avond van 24 juni, 1859, precies op de zelfde dag dat er een veldslag had plaatsgevonden. Het resultaat ervan was verschrikkelijk. Meer dan 38,000 mannen lagen gewond, stervend of dood op het veld, terwijl er maar weinig medische verzorging was. Henri was hierdoor zo geshockeerd dat hij zelf het initiatief nam en de bevolking opriep, speciaal de vrouwen, om snel hulp te verlenen aan de gewonden en de zieken. Dit werkte, maar er waren te weinig materialen en Dunant kocht zelf al de dingen die nodig waren om kleine ziekenhuizen op te richten. Hij riep de bevolking vooral op om beide zijden te helpen, dus zowel de Oostenrijkers als de Fransen. Hij deed dit alles met de uitspraak ‘Tutti fratelli’ of in het Nederlands ‘Wij zijn allen broeders’. De bevolking luisterde naar Dunant en hielp de soldaten, zonder zich druk te maken of het nou vijanden of vrienden waren. Daarnaast slaagde Dunant erin om Oostenrijkse dokters vrij te krijgen die in gevangenschap genomen waren door de Fransen. Deze konden hem van professionele hulp voorzien, waarna de slachtoffers snel minder werden.

Het Rode Kruis

Nadat hij wegging uit Solferino, en terugkeerde naar Genève, besloot hij een boek te schrijven over zijn ervaringen in Solferino. Dit boek, genaamd ‘Un Souvenir de Solferino’, werd gepubliceerd in 1862 op Dunant’s eigen kosten. In het boek beschreef hij zijn ervaringen van de veldslag en de omstandigheden daarna. Hij beschreef ook het idee om in de toekomst een neutrale organisatie op te richten, die de gewonden verzorgde als er oorlog plaats vond. Hij verspreidde het boek vooral naar leidende politieke en militaire mensen in Europa. In de hoop dat zij het met hem eens zouden zijn. Hierna begon hij door Europa te reizen om zijn ideeën te promoten. Zijn boek werd meestal positief ontvangen en de president van de ‘Geneveese vereniging voor socialiteit en welvaart’, maakte het boek, en de suggesties die daarin stonden, hét thema op de bijeenkomst van de organisatie in 1863. Dunant’s suggesties werden zeer positief ontvangen door de leden. Daarom richtten zij een vijfkoppig comité op, waarvan Dunant een van de leden van was, en zij zorgden ervoor dat zijn ideeën uitgevoerd konden worden. De anderen in het comité waren Gustave Moynier, generaal Henri Dufour en Louis Appa en Théodore Maunoir, die beiden dokter waren. De eerste bijeenkomst was op 17 februari 1863, dat nu wordt gezien als de datum waarop het Rode Kruis is opgericht. De naam en het embleem werden afgeleid van de Zwitserse vlag. Deze vlag, een rode achtergrond met een wit kruis, had Dunant omgedraaid om er het Rode Kruis van te maken. Dit omdat Zwitserland, net als het Rode Kruis, altijd al neutraal was geweest in internationale conflicten. Van af begin af aan, hadden Moynier en Dunant conflicten over verschillende zaken. Dunant wou bijvoorbeeld dat hulpverleners altijd neutraal waren en het liefst niet van een van de landen kwamen die meededen aan de oorlog. Moynier was hierop tegen omdat hij dacht dat er anders nooit genoeg mensen beschikbaar waren. Dunant echter, luisterde niet naar deze argumenten en zette zijn ideeën gewoon stug door. Moynier begon hierna een directe aanval op Dunant door er voor te zorgen dat hij het leiderschap van het comité kreeg. Dunant gaf hierop een deel van zijn macht op en stond nu op gelijke voet met de andere leden van het comité, waarmee de ruzie was opgelost. In oktober 1863, namen veertien landen deel aan een bijeenkomst in Genève, dat georganiseerd was door het comité. Hier praatten zij over de verzorging van gewonde soldaten en hoe deze verbeterd kon worden. Een jaar later, op een diplomatieke conferentie die georganiseerd was door het Zwitserse parlement, werd de eerste zogenaamde ‘Conventie van Genève’ getekend door twaalf staten.

De Nobelprijs voor de Vrede

In 1901 kreeg Dunant de allereerste Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt voor zijn rol in de oprichting van het Rode Kruis en de Conferentie van Genève. De Noorweegse militair Hans Daae, die het boek van Rudolf Müller gelezen had, had bij het Nobelcomité erop aangedrongen deze prijs aan Dunant toe te kennen. De prijs werd gedeeld gegeven aan de Franse pacifist Frédéric Passy, oprichter van de Vredesliga en samen met Dunant actief in de AAOZ. De officiële reden van het comité om Dunant deze prijs te geven werd beschreven in een brief die hij thuis ontving, en die Dunant’s reputatie beschreef:

“Er is geen man die meer eer verdient, als dat U het was, die veertig jaar geleden de beginselen schepte voor een internationale organisatie die zorgt voor de gewonden op het slagveld. Zonder U zou het Rode Kruis, dat de grootste menselijke prestatie van de negentiende eeuw genoemd mag worden, zeker niet mogelijk zijn geweest”

Naar boven

 

Printversie:

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.