Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Prins Willem Alexander

27 april 1967 Utrecht 19.57 MET

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 19.47 Ram, direct gaand.

 

Voor het laatst bijgewerkt 29 maart 2007

Aspectentrap

 

horoscoop Prins Willem Alexander

 

 

Horoscoop Prins Willem Alexander, manifeste lading. Merk op, de Zon staat opposiet de Ascendant, niet ingetekend! Voor de gehele horoscoop interpretatie is dit wel iets wat meegenomen moet worden.

Horoscoop Prins Willem Alexander, manifeste lading

 

Prins Willem Alexander, aspectentrap. Let op, gecorrigeerde Zwarte Maan wijkt af!

Prins Willem Alexander, aspectentrap. Let op, gecorrigeerde Zwarte Maan wijkt af!

 

 

 

Prins Willem Alexander

zijn horoscoop laat een aantal interessante aanvullingen zien vanuit de Zwarte Lichten Astrologie.

Deze betreffen de verhogingsgraden. Omdat veel vragen omtrent deze graden mij bereikten, is Willem Alexander zijn horoscoop wellicht een juiste ingang hiervoor.

Laat ik beginnen met Willem Alexander zijn Maan die verhoogd is op Pluto en halfvierkant de Ascendant staat.

Alle aspecten naar de Ascendant wijzen naar “een omgevingsdrukte”. Iets wat zich voordoet in de omgeving van Willem. Het is in dit geval prachtig om te zien dat dit de Maan, Willem-Alexander zijn moeder is! Hierbij zien we mooi terug dat de Maan op de verhogingsgraad van Pluto staat, de planeet van de macht!

Nu zullen tal van mensen stellen dat Beatrix geen macht heeft, pas op, als zij morgen besluit geen handtekeningen meer te zetten heeft Nederland een constitutionele crisis. Heer IV in II duidt bij Willem-Alexander uiteraard op het gegeven dat zijn moeder steun en toeverlaat is en blijft.

Het I.C en de Midhemel staan verhoogd op de verhogingsgraad van Persephone. Nu is de geboortetijd altijd discutabel maar bij Koninklijke Bloedde letten ze meestal wel goed op. Van Willem-Alexander en zijn broers is bekend dat ze toch in relatieve vrijheid zijn opgevoed waarbij menselijke waardes sterk benadrukt werden, een typisch Waterman gebeuren. Leven en laten leven met respect voor anderen. Ik kan me voorstellen dat er binnen hun gezin veel gepraat is over macht en hoe hier mee om te gaan. Per slot van rekening is de Maan Heer IV en verhoogd op Pluto. Persephone als principe wijst naar ontspanning en circulatie hetgeen Pluto heeft opgegraven. Het zou dus kunnen zijn dat Willem-Alexander, doordat hij dicht bij het “machtsvuur” zat, vanaf zijn vroege jeugd heeft nagedacht hoe hij het Koningsschap invulling gaat geven. Hoe om te gaan met macht, in zoverre dat hij macht zou hebben. Wellicht dat Willem-Alexander straks dan ook op een geheel andere wijze zijn Koningsschap bekleed, Midhemel eveneens verhoogd op Persephone. Evident lijkt het mij wel dat Willem-Alexander nooit zal kiezen voor een weg die bewandeld werd door de vorige Willemen, zij waren eerder machtsbeluste gekken dan ware koningen te noemen. Persephone is veel te zeer het principe van emancipatorische processen, iets wat hij van kinds af aan mee gekregen heeft.

De gecorrigeerde Zwarte Maan staat in zijn horoscoop op de verhogingsgraad van de Zwarte Zon. In het astrologie boek “Jouw Spirituele Kant” heb ik de horoscoop van Simon Carmiggelt genoemd met een progressie vanuit de gecorrigeerde Zwarte Maan over deze graad, waar ik het door hem uitgevonden woord “epibreren” aan koppelde. Van Willem-Alexander is een tijd lang hetzelfde gezegd, wat doet hij eigenlijk, gecorrigeerde Zwarte Maan in VI? Dus voor diegene die altijd recepten zoeken, deze conjunctie mag men “epibreren” noemen, maar enkel als u Carmiggelt gelezen heeft!

Toch is het juist deze radix-positie die dermate lastig was voor hem, het duurde dan ook en forse tijdsspanne voordat Willem-Alexander de maatschappelijke groef, Zwarte Maan Heer X, vond. Ook is deze radixpositie van de Zwarte Maan op te vatten als het zoeken naar iets geheel eigens, Zwarte Maan, waarbij men toch iets voor de massa, Zwarte Zon, kan betekenen, Heer X. De oplettende lezer zal direct de kanttekening maken dat de Noordknoop ook in VI staat. Dat is uiteraard juist, maar zijn zoektocht naar de vrouw waar hij maatschappelijk mee voor de dag kon komen, Heer X, de Zon, conjunct de Noordelijke Maansknoop, ging bij Willem-Alexander voor. Het is daarom veel juister om deze conjunctie naar het 7e Huis te duiden. In de werkgroep Zwarte Lichte Astrologie bespreken we dit diepgaand.

Zijn Gelukspunt staat conjunct de verhogingsgraad van Pluto. Hiervan kunnen we zeggen dat de “totale resultante van trillingen” ………… De rest kunt u lezen in het genoemde astrologie boek.

 

Naar boven

 

 

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

Link naar tekst uit Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander

Andere links:

http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4365

http://www.parlement.com/9291000/biof/10013

 

Uit Wikipedia, tekst nagenoeg in zijn geheel overgenomen.

Prins Willem-Alexander der Nederlanden

Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau (Utrecht, 27 april 1967), Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, is de huidige kroonprins van het Koninkrijk der Nederlanden. Hij wordt officieel geciteerd als "Z.K.H. De Prins van Oranje". Sinds 2 februari 2002 is hij getrouwd met Máxima Zorreguieta.

Prins Willem-Alexander, De Prins van Oranje

Prins Willem-Alexander werd geboren in Utrecht als de oudste zoon van koningin Beatrix en prins Claus. Hierdoor is hij de eerste troonopvolger. Toen zijn moeder in 1980 koningin werd, werd haar oudste zoon rechtens de 'Prins van Oranje', en toen hij 18 jaar werd, kreeg hij een zetel in de Raad van State. Hij kreeg ook een koninklijke uitkering.

De kroonprins volgde de middelbare school, aanvankelijk in Baarn, en later in Den Haag. Vervolgens haalde hij een internationaal baccalaureaat aan het Atlantic College in Llantwit Major (Wales). Daarna studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, dezelfde universiteit waar ook zijn moeder en zijn grootmoeder hadden gestudeerd. In zijn studententijd kreeg hij de bijnaam "Prins Pils" wegens het enthousiasme waarmee hij zich in het door veel bier gelardeerde studentenleven stortte. In 1993 behaalde prins Willem-Alexander zijn doctoraalexamen; zijn afstudeerscriptie handelde over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk om binnen de NAVO een 'status aparte' in te nemen. De scriptie is niet openbaar gemaakt.

Na het behalen van zijn bul begon de 'opleiding tot het koningschap'. De kroonprins volgde verschillende militaire cursussen bij de Koninklijke Luchtmacht (waar hij onder meer zijn groot vliegbrevet haalde) en Koninklijke Landmacht. Zijn dienstplicht had de kroonprins al bij de Koninklijke Marine doorlopen (augustus 1985 tot januari 1987, met o.a. diensten aan boord van de Hr. Ms. Tromp en Hr. Ms. Abraham Crijnssen en in 1988 als wachtofficier aan boord van de Hr. Ms. Van Kinsbergen. Tegelijkertijd begon prins Willem-Alexander zich ook meer in het openbare leven te profileren. Hij vervulde representatieve taken bij officiële evenementen en deed ervaring op door bezoeken af te leggen aan gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

Regelmatig vertegenwoordigt de kroonprins het Koninklijk Huis bij officiële evenementen in het binnen- en buitenland. Jaarlijks verschijnt de hij ongeveer vijftig keer bij officiële gelegenheden. Na de stage bij de Koninklijke Luchtmacht hield prins Willem-Alexander zich aanvankelijk bezig met de rechterlijke macht, het binnenlands bestuur, en vanaf 1997 met het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast specialiseerde hij zich in het waterbeheer, een onderwerp dat zijn vader (wijlen prins Claus) hem aan de hand deed. Hij zette zijn kennis onder meer in bij zijn bezoek aan Marokko in november 2005.

Als enthousiast sportliefhebber zorgde de kroonprins voor veel sympathie onder de bevolking, maar ook voor enkele relletjes. In 1986 reed prins Willem-Alexander onder de naam W.A. van Buren de Elfstedentocht uit. Zijn outfit, een Playboy-broek en een Marlboro-jack, veroorzaakte hierbij enige opschudding. In 1992 liep hij met onder meer Gerrie Knetemann de marathon van New York uit. Het gedrag van prins Willem-Alexander tijdens de Olympische spelen van 1996 in Atlanta veroorzaakte opnieuw opschudding. Zo zong hij vanaf de tribune Wat zijn de Yanken stil mee en bestormde hij enthousiast in korte broek het hockeyveld nadat de dames brons gewonnen hadden om vervolgens uitbundig "mee te hossen". Sommigen waren van mening dat een kroonprins zich toch representatiever moest gedragen, het NRC Handelsblad noemde het gedrag zelfs "een kroonprins onwaardig". Maar in een opiniepeiling gaf ruim 80% van de Nederlanders aan het gedrag van de prins wel te waarderen. In 1998 werd prins Willem-Alexander lid van het Internationaal Olympisch Comité. Wouter Huibregtsen, die ook in de race was voor het lidmaatschap van het IOC, noemde de kroonprins hierna in een interview voor de Volkskrant een "saboteur, judas en een lafaard", omdat prins Willem-Alexander eerder had beloofd geen functie bij het IOC te zullen aanvaarden. Huibregtsen ontkende later deze termen gebruikt te hebben en werd door de rechtbank grotendeels in het gelijk gesteld. Hoewel aanvankelijk de Nederlandse politiek niet onverdeeld enthousiast was over het lidmaatschap van de Nederlandse kroonprins bij een door corruptie en schandalen geplaagde organisatie, mocht prins Willem-Alexander lid worden van het IOC. Binnen het IOC zet hij zich vooral in voor het stimuleren van sport in Afrika.

Op 30 maart 2001 verloofde de kroonprins zich met de Argentijnse Máxima Zorreguieta. Zij was een omstreden partner door het verleden van haar vader, Jorge Zorreguieta, die zitting heeft gehad in de regering van Argentinië ten tijde van de militaire dictatuur (1976 - 1983) onder generaal Jorge Videla. Premier Kok schakelde minister van Staat Max van der Stoel in om deze bom onder de troonopvolging van de prins te demonteren. Onder hevige druk van Van der Stoel besloot vader Zorreguieta de huwelijkssluiting niet bij te wonen. Toen premier Kok ook nog beloofde dat de aanwezigheid van Zorreguieta senior ook in de toekomst geen vanzelfsprekende zaak zou zijn, werd de toestemmingswet aangenomen.

Het huwelijk van prins Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta werd gesloten op 2 februari 2002 door de Amsterdamse Burgemeester Job Cohen in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage te Amsterdam. Het werd kerkelijk ingezegend in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden, predikant van de Haagse Kloosterkerk en tevens de dominee bij wie prins Willem-Alexander in 1997 belijdenis had gedaan.

Tijdens de traditionele rijtoer werd door republikeinen en sympathisanten van de Dwaze Moeders gedemonstreerd op het Koningsplein. Ook werd een plastic zakje met witte latexverf tegen de Gouden Koets gegooid. Er werden enkele arrestaties verricht, maar grote ongeregeldheden bleven uit.

Prins Willem-Alexander is op 7 december 2003 vader geworden van een dochter, Prinses Catharina-Amalia. Zij werd geboren in Den Haag. Op 26 juni 2005 werd een tweede dochter geboren, doopnaam Alexia Juliana Marcela Laurentien, met als roepnaam Alexia. Zij zijn, na hun vader, de tweede en derde troonopvolgers. Alexia voert echter niet de titel erfprinses en wel een persoonlijke (niet-erfelijke) prinstitel. Op 25 september 2006 werd bekendgemaakt dat Prinses Máxima voor de derde keer zwanger is. De geboorte zal naar verwachting plaatsvinden in de tweede helft van april 2007.

Bij zijn verwachte toekomstige troonsbestijging zal hij zich Koning Willem IV noemen.

Naar boven

 

Printversie horoscoop Prins Willem Alexander, manifeste lading.

Printversie horoscoop Prins Willem Alexander, manifeste lading.

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.