Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Willem Oltmans

10 juni 1925 Huizen 07.00 AMT

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 11.26 Kreeft, direct

 

Voor het laatst bijgewerkt 12 mei 2007

Progressies Oltmans 1956

Progressies Oltmans 2000 (Schadevergoeding)

Transits Oltmans 2000

Correspondentie met de Gemeente Huizen

Antwoord Gemeente Huizen

Citaat uit de Groene

Citaat uit het NRC

Horoscoop Willem Oltmans.JPG

Horoscoop Willem Oltmans.JPG

Naar boven

Horoscoop Willem Oltmans, manifeste lading

Horoscoop Willem Oltmans, manifeste lading

Naar boven

Progressies Willem Oltmans 1956, intervieuw Soekarno. Kort daarop pleitte hij voor de overdracht van Nieuw-Guinea en werd daarna beschouwt als landverrader. Jupiter is reeds de zone van Priapus ingetrokken.

Progressies Willem Oltmans 1956, intervieuw Soekarno

Naar boven

Progressies Willem Oltmans 2000. Op 12 mei was de uitspraak aangaande de schadevergoeding. Jupiter is bijna de zone uit.

Progressies Willem Oltmans 2000

Naar boven

Transits Willem Oltmans 12 mei 2000, de dag dat hij het bericht aangaande de schadevergoeding kreeg. Een uitzonderlijke transitlijst!!!

Transits Willem Oltmans 12 mei 2000

Naar boven

 

 

Willem Oltmans zijn horoscoop,

Aanvulling op het astrologieboek "Jouw Spirituele Kant" door Wout Hendrickx

Met de Zwarte Lichten Astrologie is het vaak mogelijk om aan te geven hoelang een bepaald traject duurt. Willem Oltmans was een luis in de pels van de Nederlandse regering, zwak uitgedrukt, en werd na de kwestie Nieuw-Guinea dan ook zo ongeveer tot persona non grata verklaart. Dit begon ongeveer rond 1956, we zien dan de progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan een oppositie maken met Jupiter, 21.16 graden Kreeft. Jupiter zelf staat dan inmiddels in de zone van Priapus, Heren van I en X conjunct. Men kan bij Oltmans dan ook spreken van een weigering, Zwarte Maan Heer VII, door de overheid, Zwarte Maan, van een persoon zijn werk, Jupiter Heer VI, en zijn carrière, Jupiter Heer X. Typisch is in dit geval Jupiter in VII, het Huis van de open vijanden! Uiteraard speelt hierbij ook de progressieve Zon mee, Heer III, de journalist, die door de Zwarte Maan in XII liep, zaken rapporterend waar de overheid niet op zat te wachten. In dit geval kunnen we dus de radix - astrologie transponeren naar een mondiale astrologie, iets wat Frederik de Klerk of Helmut Kohl ook laten zien.

Willem Oltmans is onder andere bekend door de vele intervieuws die hij had met wereldleiders zoals Soekharno en Saddam Hoessein. Dit zien we mooi terug in de Heren van III en VII, Zwarte Maan, exact conjunct Heer XI, Mars, tesamen buitengewoon scherp conjunct en conjunct de Ascendant! Ook Pluto staat conjunct de Zwarte Maan, in de zone in XII.

In 2000 zien we dat de progressieve Jupiter rond de 13 graden Kreeft loopt, opposiet de Zwarte Zon, de Cosmische wasbeurt. En conjunct de Diamant, zijn werk, VI, en levensloop, X, komen steeds meer in de picture staan. Jupiter is dan bijna de zone van Priapus uit, zijn jarenlange "verbanning" door de staat der Nederlanden is over.

De relaltie met de overheid, Zwarte Maan, bereikt dan een nieuwe ronde, een doorbraak, de progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan loopt in 2000 conjunct de Noordknoop in II, een bak geld ontvangt hij dat jaar, 8 miljoen gulden!

Ook zien we het Maansknopenkruis steeds mooier met integratieaspecten naar de Midhemel lopen, in 2000 staat deze rond de 3 graden, de Draak maakt dan een mooi uitgaand anderhalfvierkant naar het M.C., een lang verwachte afronding tonend!!

De progressieve Mars, Heer XI, maakt in 2000 het vierkant met radix Mercurius, in XI, eindelijk eerherstel en zuivering van imagoschade.

De transits op 12 mei 2000 zijn loepscherp. Wat dit betreft is astrologie een mooi vak.

Zon driehoek Jupiter, Heer Vi en X

Jupiter sextiel de Ascendant

Saturnus driehoek Jupiter, Heer VI en X

Uranus inconjunct Mars, Heer XI, lang verwachte impuls aangaande het imago

Enfin, kijkt u zelf maar in de transitlijst, werkelijk uitzonderlijk!! Er staan er nog veel meer bij!

Helaas krijg ik bovenstaande tekst niet geheel naar mijn wens getypt. Zoveel tijd heb ik nu ook niet. Wellicht doen we met de werkgroep deze uitzonderlijke horoscoop nog eens bekijken. Of als u, geachte lezer zich geroepen voelt, schrijf! Artikelen zijn van harte welkom.

Naar boven

Onzekerheid aangaande de geboortetijd van Willem Oltmans, besloot ik maar eens een mail te sturen.

Vraag aan Gemeente Huizen

Naar boven

Antwoord van een zeer aardige ambtenaar. Normaal doen ze dit niet!

Antwoord gemeente Huizen

 

 

Naar boven

 

De in onderstaande tabel geplaatste tekst is afkomstig van

WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Relevante stukken tekst, biografie, zijn overgenomen. De reden hiervoor is dat u de horoscoop van de persoon kunt zien en de eventueel vermelde progressies, tegelijkertijd met de tekst uit Wiki. Dit bespaarde ons veel tijd om een en ander te verduidelijken en u heeft als lezer een sneller overzicht.

Over het copyright van GNU teksten het volgende, afkomstig van hun site:

"Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel <artikelnaam>; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License. U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt". Gebruik deze link aangaande autersrechten:    http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Onderstaande link is naar de betreffende pagina op Wikipedia

 

Naar boven

Biografie, uit Wikipedia, tekst nagenoeg in zijn geheel overgenomen.

Willem Oltmans (10 juni 1925 – 30 september 2004) was een Nederlands journalist en zelfverklaard querulant.

Oltmans werd geboren te Huizen, als zoon van een Nederlandse kininefabrikant. Hij groeide op in Bosch en Duin, en had dezelfde gouvernante als koningin Beatrix. Oltmans volgde het Baarns Lyceum, en studeerde aan Nijenrode en Yale University. In 1953 werkte hij op de buitenlandredactie van Algemeen Handelsblad, en in 1954 ging hij voor United Press werken, om een jaar later over te stappen naar de Telegraaf, als correspondent in Rome.

Inhoud

1 Nieuw-Guinea

2 Tegenwerking en Compensatie

3 Televisiepersoonlijkheid

4 JFK

5 Dagboek

6 Zijn dood

7 Laatste interview

Nieuw-Guinea

Tegen de zin van de Nederlandse overheid interviewde hij in 1956 Soekarno in Indonesië. In 1957 bepleitte hij vanuit Jakarta de overdracht van Nieuw-Guinea. Hierdoor werd hij in Nederland als landverrader beschouwd. Hij kreeg geen werk meer en verhuisde daarom naar de Verenigde Staten. In 1961 zou hij via een memorandum aan president Kennedy hebben voorkomen dat Nederland oorlog ging voeren om Nieuw-Guinea. Op zijn advies liet de Amerikaanse regering zich door Prins Bernhard voorlichten over de kwestie Nieuw-Guinea. Toen minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns vervolgens in Washington kwam pleiten voor de Nederlandse zaak, zou Luns te verstaan zijn gegeven dat Nederland diende te vertrekken uit Nieuw-Guinea.

Tegenwerking en Compensatie

Sindsdien werd Oltmans door Luns op alle mogelijke manieren tegengewerkt in het uitoefenen van zijn beroep. Na het vertrek van Luns gingen de pesterijen door; ook toen Oltmans naar Zuid-Afrika was verhuisd en de Nederlandse staat had laten weten daar te willen blijven wonen. Oltmans keerde tenslotte berooid naar Nederland terug. Hij voerde een jarenlang proces tegen de Nederlandse Staat, dat hij won. In 2000 werd hem, na arbitrage van een door Pierre Vinken voorgezeten commissie van drie, als vergoeding van hem door de Staat toegebrachte schade acht miljoen gulden belastingvrij uitgekeerd. Na 2 miljoen gulden aan advocaatskosten te hebben voldaan, kocht Oltmans van het resterende bedrag onder meer een penthouse aan het Singel te Amsterdam dat hij Huize Kok-Van Aartsen doopte, en een Steinway-vleugel.

Televisiepersoonlijkheid

Hij had toen jaren in een eenkamer-woning te Amsterdam geleefd van een bijstanduitkering. In 1997 nam Theo van Gogh zestien uur beeldmateriaal met hem op, met de bedoeling daaruit een televisieserie te monteren. (Een compilatie van het materiaal werd evenwel pas na hun beider dood uitgezonden.) In 1998 maakte Oltmans enkele televisieprogramma's voor Mystèr-TV van de Amsterdamse mediaondernemer Luc Sala. Hierna vond hij de weg naar Hilversum terug, en werd hij een bekende gast in diverse televisieprogramma's.

JFK

In 1991 speelde Oltmans een bijrol (baron George De Mohrenschildt) in JFK, de film van de Amerikaanse filmregisseur Oliver Stone over de moord op president Kennedy. Oltmans vermoedde in werkelijkheid dat De Mohrenschildt meer van de moord wist en interviewde hem meerdere malen voordat De Mohrenschildt na een bezoek aan Oltmans in Amsterdam en een gezamenlijk reisje naar Luik dood werd aangetroffen in Florida. (Officiële lezing: zelfmoord; volgens Oltmans is De Morenschildt vermoord.)

Dagboek

Oltmans schreef tientallen boeken, en hield sinds zijn negende een dagboek bij, dat in totaal in 76 delen zal worden uitgegeven. Tot aan zijn dood in 2004 bleef hij actief als journalist, dagboekschrijver en commentator. Een jaar voor zijn overlijden begon hij nog met een website, waarop hij al snel dagelijks politiek commentaar plaatste. In de laatste jaren van zijn leven was hij goed bevriend met de weduwe van Joseph Luns' broer Huib.

Naar boven

Zijn dood

Oltmans leed al geruime tijd aan kanker, en was lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Om de aftakeling en ontluistering die met zijn ziekte gepaard zou gaan voor te zijn maakte hij met hulp van de NVVE een einde aan zijn leven. Hij overleed op 79-jarige leeftijd in zijn woning te Amsterdam, 30 september 2004. Hij is begraven in begraafplaats Den en Rust te Bilthoven, dichtbij de plaats waar hij is opgegroeid.

Laatste interview

Enkele uren na zijn overlijden zond Nova in een extra uitzending een interview door Theo van Gogh uit, dat niet lang voor Oltmans dood was opgenomen en na zijn dood uitgezonden moest worden. Aan de orde kwamen onder meer de dood zelf, en de vraag en of zijn persoonlijke kruistocht van 47 jaar tegen de Nederlandse Staat geen verloren tijd was geweest. Oltmans antwoordde dat persoonlijk eerherstel nooit verloren tijd is. Van Gogh bleef vragen of Oltmans met dit eerherstel het doel van zijn leven bereikt was: "Ben je besodemieterd, er is niks veranderd! [...] Ik word nog meer gehaat dan voorheen, omdat ik nu goed bij kas ben." Later in het interview kwam ter sprake dat het leven een grote pelgrimstocht is naar 'het Grote Misschien' (grand peut-être).

De laatste vraag was: "Heb je je laatste woorden al bedacht?"

Waarop Oltmans antwoordde: "Nee, want dat is nog even niet aan de orde."

Naar boven

 

Uit de Groene, http://www.groene.nl/1996/39/rz_oltma.html

Oltmans geeft nooit op

De Groene Amsterdammer van 25 september 1996

Reeds vijf jaar procedeert Willem Oltmans tegen de Staat der Nederlanden. Verleden week zorgde dat voor wereldnieuws: prins Bernhard onderhandelde in het geheim met Soekarno over Nieuw-Guinea. Oltmans: 'Ik ga door totdat alle leugens zijn ontrafeld.'

door René Zwaap

HET HOF VAN JUSTITIE in Den Haag, verleden week donderdag. 'Wilt u mij geen rund in folio meer noemen, meneer Oltmans?' mompelt Hans van den Broek. Strak voor zich uit kijkend zit de gewezen minister van Buitenlandse Zaken voor de rechter. Na Ruud Lubbers, Arthur Docters van Leeuwen, Chris van der Klaauw, Max van der Stoel en vele anderen is het zijn beurt om als getuige op te treden in het nu reeds legendarische marathonproces van Willem Oltmans versus de Staat der Nederlanden. Het is spitsroeden lopen voor Van den Broek, tegenwoordig werkzaam bij de Europese Commissie in Brussel. Pal naast hem, bijna over hem heen gebogen, staat Willem Oltmans, en deze bijt hem de ene na de andere verwensing toe, variërend van 'schoft' tot 'schijnheil'. Het publiek geniet zienderogen. Oltmans' onmiskenbare gevoel voor show maken het toch al opzienbarende proces tot een attractie van de eerste orde. En niet alleen Van den Broek heeft het er moeilijk mee. 'Laat mij nu even', protesteert Oltmans raadsvrouwe Ellen Pasman als zij luidkeels door haar cliënt wordt onderbroken.
Even later wordt het landsadvocaat Den Hertog te gortig. 'Houdt nu uw mond, meneer Oltmans', klinkt het snibbig. Daarna volgt de onderzoeksrechter: 'Ik eis van u dat uw deze zittingsdag niet meer het woord "schoft" in de mond neemt. Ik herhaal: dat geldt alleen maar voor vandaag.' 'Maar Hans kent de stukken stukken niet, en zit dus te liegen', snauwt Oltmans terug.
Het proces sleept zich al vijf jaar voort en het einde is nog lang niet in zicht. Naar een berekening van Willem Breedveld in Trouw heeft het proces de staat reeds 1,8 miljoen gulden gekost. Oltmans heeft naar eigen zeggen minstens vijftig namen op zijn lijst van nog te dagen personen staan. Onder wie prinses Margriet, die bij een eerdere gelegenheid verstek liet gaan. Tijdens een officieel bezoek aan Canada, alwaar Oltmans aanwezig was als speciale royalty-verslaggever van Story, had de prinses zich tegenover de RVD-medewerkster laten ontvallen: 'Waarom was het ook alweer dat wij niet van Oltmans mochten houden?' Hetgeen voor de goede verstaander duidde op een stelselmatig anti-Oltmansscenario van de kant van de RVD. Reden voor Oltmans om de prinses onder ede te willen horen. 'Desnoods laat ik haar halen door de marechaussee', zegt hij.

DE INZET VAN het proces is een eis tot schadevergoeding van 2,8 miljoen gulden voor de 71-jarige journalist, vanwege 'veertig jaar getreiter en gesar van het ministerie van Buitenlandse Zaken'. Oltmans beschikt over een vuistdik dossier aan correspondentie van het ministerie, met tal van briefjes van Joseph Luns, zijn ambassadeurs en hun opvolgers. Daaruit blijkt glashard dat hij sinds de jaren vijftig het onderwerp van strikte observatie is geweest bij het ministerie. Als free lance-correspondent in Indonesië, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika werd Oltmans op alle manieren tegengewerkt. In zijn boek Vogelvrij (1992) publiceerde Oltmans al een keur uit deze verzameling 'hate-mail', die hij op bijzondere voorspraak van Beatrix in handen kreeg. Oltmans haalde de onvoorwaardelijke gramschap van Luns op zijn hals door in de Nieuw-Guineacrisis van de jaren vijftig de zijde van Soekarno te kiezen.

Naar boven

NRC Webpagina's
13 MEI 2000

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/05/13/Med/01.html

Citaat uit webpagina van het NRC Handelsblad

Oltmans: meer geld dan verwacht


Freelance journalist Willem Oltmans heeft gisteren na negen jaar procederen een schadevergoeding van acht miljoen gulden gekregen.

Door onze redacteur STEVEN DERIX

AMSTERDAM, 13 MEI. Voor Willem Oltmans (75) is het sinds het begin van de avond "D-day". "Het is hier een gékkenhuis, zeven cameraploegen die dachten dat ze zomaar even in konden ínbreken, en dat allemaal in dat kleine kot van mij." De Staat der Nederlanden moet Oltmans acht miljoen gulden netto betalen, zo heeft een onafhankelijke arbitragecommissie gisteren beslist. Volgens de commissie staat vast dat het ministerie van Buitenlandse Zaken Oltmans sinds 1958 ten onrechte heeft "gehinderd" en "verdacht gemaakt". Hierdoor is "eer en reputatie" van Oltmans "zodanig beschadigd" dat "zulks niet of nauwelijks te herstellen viel." Oltmans heeft door de tegenwerking aanzienlijke financiële schade opgelopen, aldus de commissie, waarin onder anderen oud-Elseviertopman P. Vinken en staatsraad D. Dolman zitting hadden.


Freelance journalist Willem Oltmans heeft gisteren na negen jaar procederen een schadevergoeding van acht miljoen gulden gekregen.

Door onze redacteur STEVEN DERIX

AMSTERDAM, 13 MEI. Voor Willem Oltmans (75) is het sinds het begin van de avond "D-day". "Het is hier een gékkenhuis, zeven cameraploegen die dachten dat ze zomaar even in konden ínbreken, en dat allemaal in dat kleine kot van mij." De Staat der Nederlanden moet Oltmans acht miljoen gulden netto betalen, zo heeft een onafhankelijke arbitragecommissie gisteren beslist. Volgens de commissie staat vast dat het ministerie van Buitenlandse Zaken Oltmans sinds 1958 ten onrechte heeft "gehinderd" en "verdacht gemaakt". Hierdoor is "eer en reputatie" van Oltmans "zodanig beschadigd" dat "zulks niet of nauwelijks te herstellen viel." Oltmans heeft door de tegenwerking aanzienlijke financiële schade opgelopen, aldus de commissie, waarin onder anderen oud-Elseviertopman P. Vinken en staatsraad D. Dolman zitting hadden.

Naar boven

 

 

Printversie:

Willem Oltmans, horoscoop met manifeste lading, printversie

Naar boven

 

 

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.